CUMHURİYET DÖNEMİNDE IĞDIR VE ÇEVRESİNİN SAĞLIK DURUMU (1923-1970)
HEALTH STATUS OF IĞDIR AND İTS ENVİRONMENT İN THE REPUBLİCAN PERİOD (1923-1970)

Author : Cengiz ATLI -İbrahim ÖZKAL
Number of pages : 419-433

Abstract

Birinci Dünya Savaşından sonra Anadolu'nun itilaf devletlerince işgal edilmesi sonucu başlayan Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış ve Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yaşanan ciddi sorunların çözümü için çalışmalara başladı. Bu kapsamda sağlık teşkilatının oluşturulması için gerekli olan kanunlar çıkarılarak uygulamaya konuldu. Ayrıca bulaşıcı hastalıklarla mücadele, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan sağlık personelinin yetiştirilmesi çalışmaları yapıldı. Iğdır 1920 yılında anavatana katılmasından sonra her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çözülmesi gereken birçok sorunla karşı karşıya kalmıştı. Iğdır’da sağlık alanında yaşanan en önemli sorunların biri sağlık kurumları ve sağlık personelinin yetersizliği idi. Ayrıca Iğdır ve çevresinde bulaşıcı hastalıklarının olması da ayrı bir sorun idi. Bulaşıcı hastalıklardan sıtma hastalığı Iğdır ve çevresinde yaygın olarak görülmekteydi. Bu kapsamda ülkede sağlık sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve yapılan yatırımlar Iğdır’da da etkisini göstermekteydi. Bu çalışma ile Iğdır’da 1923-1970 yılları arasında sağlıkla ilgili yaşanan sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözümler açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Iğdır, Sağlık, Eğitim, Cumhuriyet, Yatırım

Read: 621

Download: 211