BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR’DAN GAGAUZ TÜRKLERİ İÇİN BİR ŞİİR: “TEKRAR BULDUĞUM KARDEŞLERİME”
A POEM FOR GAGAUZ TURKS BY BEHÇET KEMAL CAGLAR ‘TEKRAR BULDUGUM KARDESLERIME’

Author : Genç Osman GEÇER
Number of pages : 139-152

Abstract

Gagauz Türklerinin keşfi Türk kültür tarihinin en önemli olaylarından birisi oldu. 1930’lu yıllar, Gagauzların keşfi sebebiyle Türkiye’de ve Romanya Türkleri arasında büyük heyecanlar yarattı. Gagauzlarla ilgili kitaplar, makaleler, hatıralar ve tercüme eserler yayınlandı. Gazeteler ve dergiler bu konuyu gündemlerine aldılar ve çok sayıda haber yapıldı. Gagauzlara dair bilimsel çalışmalar Türkiye’de ve Romanya’da eş zamanlı olarak yapıldı ve yayınlandı. Romanya’da yayınlanan Türk Birliği gazetesi, Gagauzlarla ilgili hem Türkiye’de çıkan haber ve yazıları, hem de kendi özgün yayınlarını gazeteye taşıdı ve konuyu olabildiğince genişletti. Gagauzların keşfine dair heyecan dalgası bazı şairleri de harekete geçirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini ve temel ilkelerini şiir sanatı vasıtasıyla anlatmayı kendisine bir görev sayan Behçet Kemal Çağlar “Tekrar Bulduğum Kardeşlerime” başlıklı şiirini yazdı. Şiir, 1936’da Romanya’da Türkçe çıkarılan Türk Birliği gazetesinde yayımlandı. Behçet Kemal Çağlar’ın bu şiiri, Türk edebiyatında, Gagauzlar hakkında yazılan ilk şiir olma özelliğini taşımaktadır. Türk Birliği gazetesinde Behçet Kemal’in başka şiirleri de yayımlandı. Diğer şiirleri şairin şiir kitaplarına girmesine karşın “Tekrar Bulduğum Kardeşlerime” adlı şiiri kitaplara girmemiştir. Bir dikkatsizliğin sonucu unutulduğunu veya şairin ölümünden sonra basılan kitapları için şiir seçimi yapan kişilerin tercih etmemesi sonucu kenarda kaldığını düşündüğümüz bu şiir Türk Birliği gazetesinin sayfaları arasında kalmıştır. Bu çalışma ile Gagauzlar hakkındaki bu ilk şiirinin metni gün yüzüne çıkarılmış ve tahlil edilmiştir.

Keywords

Behçet Kemal Çağlar, Gagauzlar, “Tekrar Bulduğum Kardeşlerime” Şiiri, Romanya, Türk Birliği Gazetesi

Read: 786

Download: 270