CORONA GÜNLERİNDE MEDYANIN ROLÜ VE DAVRANIŞLARA YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 83
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-12 00:56:12.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 365-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, 2019 sonlarından başlayarak tüm dünyayı etkisi alan Covid-19/Coronavirüsün neden olduğu pandeminin medyaya yansıyan görüntüsünün oluşturduğu yeni dünyayı, yeni alışkanlıkları ve insan psikolojisinde neden olduğu değişimleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye'nin 40 ilinde yaşayan ve rastsal olarak seçilen 16-71 yaş arasındaki 714 kişiyle sosyal medya aracılığıyla görüşmeler yapılmış ve 5 temel soruya yanıt aranmıştır. Sorulara karşı alınan yanıtlarla Corona Günleri sürecinde medyanın yayınları, medyanın rolü ve kişilerin davranışları konusunda veriler elde edilmiştir. Tüm dünya 2020 yılının başlarında, kökeni Çin olduğu savunulan bir virüs ve bu virüsün neden olduğu ölümcül salgınla tanışmıştır. İlk olarak 2019 yılının sonlarında ortaya çıktığı için Covid-19 olarak adlandırılan virüsün, hayvanlardan kaynaklandığı veya laboratuvarda yapay olarak üretildiği konusu halen tartışılmaktadır. Ancak virüs kısa bir süre içinde tüm dünyaya yayılmış ve binlerce kişinin ölümüne neden olmuştur. Başta ekonomisi gelişmiş Avrupa ülkeleri (İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya) ve ABD olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerde yayılan ve çok sayıda ölüme neden olan virüs, aylar boyunca medyanın da başlıca gündemi olmuştur. Gazeteler, radyo ve televizyon kanallarından oluşan geleneksel medya ve yeni medya her gün, durmaksızın Coronavirüs de denilen Covid-19 virüsünden söz etmiş, bazen çelişkili, bazen gerçekdışı yayınlar yapmış, ancak her biçimde toplumsal yapıyı ve birey davranışlarını etkilemiştir. Sars, Mers gibi virütik hastalıklara yol açan virüs nedeniyle devletler de önlemler almış, yasaklar getirmiştir. Toplumsal yapıya yeni kavramlar girmiş, uyku, yeme içme ve hijyen koşulları değişmiştir. Medya yayınları her şeyden önce, insanlarda yeni duyarlılıklar oluşturmuş, dikkatleri virüs üzerinde yoğunlaştırmış, sürekli temkinli yaşama alışkanlığı geliştirmiştir. Türkiye Corona-virüs salgınını çok ağır yaşamamakla birlikte medya sürekli konuyla ilgili yayınlar yapmış, insanlar medya yayınlarından etkilenmiş, yeni alışkanlıklar kazanmıştır. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Cereci, Türkiye’nin 40 ilinde yaşayan 714 kişiyle sosyal medya aracılığıyla görüşerek bir araştırma yapmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal the new world, the new habits and the changes in human psychology caused by the media-reflected image of the pandemic caused by Covid-19 / Coronavirus, which has influenced the whole world starting from late 2019. Living in Turkey's 40 provinces were interviewed via social media and random as the 714 people between 16-71 years of age were selected under study it seeks answers to five key questions. With the answers to the questions, data on the publications of the media, the role of the media and the behavior of the people were obtained during the Corona Days process. The whole world was introduced in early 2020 with a virus that originated in China and the deadly outbreak caused by this virus. Since it first appeared in late 2019, the virus called Covid-19 is still being debated whether it is caused by animals or artificially produced in the laboratory. However, the virus spread to all over the world in a short time and caused thousands of deaths. The virus, which spread in almost all countries, especially in developed European countries (England, France, Italy, Spain, Germany) and the USA, and caused many deaths, has been the main agenda of the media for months. Traditional media and new media, consisting of newspapers, radio and television channels, talked about the Covid-19 virus, which is also called Coronavirus, every day, sometimes making contradictory, sometimes unrealistic publications, but it influenced social structure and individual behavior in every way. Due to the virus that caused viral diseases such as Sars and Mers, the states also took measures and introduced bans. New concepts have entered the social structure, sleep, eating and hygiene conditions have changed. Media broadcasts first of all created new sensitivities in humans, focused attention on the virus, and developed a habit of constantly cautious living. While Turkey Corona-virus outbreak living together have done a very heavy media publications about the issue constantly, people are influenced by the media coverage, it has gained new habits. Professor Dr. Sedat Cereci, at the Faculty of Communication, Hatay Mustafa Kemal University, conducted a survey through social media with 714 people living in Turkey's 40 provinces.

Keywords


 • Alphonso, D. (2017). Ignoranz und Egoismus als Vermögensstrategie. Stützen der Gesellschaft, 654 Lesermeinungen, https://blogs.faz.net/stuetzen/2017/07/20/ignoranz-und-egoismus-alsvermoegensstrategie-8001/ adresinden 02.05.2020 tarihinde erişildi.

 • Bär, V. H. ve Runkel, M. (2020). Wie notwendige Wirtschaftshilfen die Corona-Krise abfedern und die ökologische Transformation beschleunigen können. Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, https://foes.de/publikationen/2020/2020-03-FOES-Wirtschaftshilfen-Corona-Krise.pdf, s. 1-14.

 • Bofinger, P.; Dullien, S.; Felbermayr, G.; Fuest, C.; Hüther, M.; Südekum, J. ve Weder di Mauro, B. (2020). Wirtschaftliche Implikationen der Corona‐Krise und wirtschaftspolitische Maßnahmen. https://www.boeckler.de/pdf/imk_corona_wirtschaft.pdf adresinden 01.05.2020 tarihinde erişildi.

 • Cereci, S. (2020). Corona Günlerinde Medya Hareketleri. Broadcasterinfo, C./S. 0(183): 114-116.

 • Dilger, H. (2005). Leben mit Aids. Krankheit, Tod und Soziale Beziehungen in Afrika. Eine Ethnographie. Frankfurt: Campus Verlag.

 • Eckart, W. U. (2020). Pocken, Pest und Vogelgrippe-Alte und neue Pandemien. SWR2 Wissen Aula, file:///C:/Users/pc/Downloads/pocken-pest-und-vogelgrippe-alte-und-neue-pandemien-swr2wissen-aula-2020-03-08-100.pdf adresinden 02.05.2020 tarihinde erişildi.

 • Lachenmeier, W. (2020). Corona Pandemie: Atem-Schutzmaske aus sterilem Dreieckstuch (im Autoverbandskasten). https://www.researchgate.net/publication/340310240_Corona_Pandemie_AtemSchutzmaske_aus_sterilem_Dreieckstuch_im_Autoverbandskasten adresinden 01.05.2020 tarihinde erişildi.

 • Michels, E. (2020). Die “Spanische Grippe“ 1918.

                                                                                                    
 • Article Statistics