WIEDERGABE DER FREMDEN KULTUR IN DEN ERZÄHLUNGEN VON EMINE SEVGI ÖZDAMAR - (EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR’IN ÖYKÜLERİNDE YABANCI KÜLTÜRÜN SUNUMU)
THE REPRESENTATION OF FOREIGN CULTURE IN EMINE SEVGI OZDAMARS NARRATIVES

Author : Nurhan ULUÇ
Number of pages : 183-190

Abstract

Almanca yazan Türk asıllı yazarların Almanya'da yazdığı eserler, Alman toplumunun birlikte yaşadığı Türk toplumunun kültürünü daha iyi anlayarak ortak bir yaşam sürmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Emine Sevgi Özdamar'ın eserleri bunların en önemlilerindendir. ‘Emine Sevgi Özdamar’ın Öykülerinde Yabancı Kültürün Sunumu’ adlı çalışmada Türk asıllı Almanca yazan yazarlardan Emine Sevgi Özdamar’ın ‘Aynadaki Avlu’ başlıklı kitabında yer alan öykülerde Türk kültürüne özgü içeriklerin kültür aktarımı açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda dil ve kültür arasındaki tartışmasız bağın en etkili kullanım biçimlerinden biri olan edebiyat eserlerinde sunulan kültürel özelliklerin insan hayatından ayrılamayacağı da tartışmasız bir gerçektir. Özellikle dil içerisinde kullandığımız deyimler ya da atasözlerinin o dile ait toplumsal kültürel birikimlerinin bir sonucu olduğu düşünüldüğünde öteki kültürdeki okuyucuya bu ifadelerin sunulması kültürlerarası iletişim ve etkileşimin geliştirilmesine yönelik ayrıca bir görev üstlendiği de söylenebilir. Bu bağlamda Emine Sevgi Özdamar'ın eserleri, kültürlerarasılık anlamında, Almanya'da yaşayan Türklerin kültürel davranışlarının kendine özgülüğünü ve kendi kültürü içindeki anlamlarını ortaya koyarak, Alman toplumunun Türkleri kendi kültürel davranış kalıpları içinde anlamasına önemli katkılar sağlamıştır. Buna paralel olarak Emine Sevgi Özdamar’ın kültürler arasında köprüler kuran ‘Aynadaki Avlu’ adlı kitabında yakın geçmişteki toplumsal-tarihsel olaylara anıları açısından baktığı ‘Aynadaki Avlu’, ‘Karagöz Almanya’da’, ‘Benim İstanbulum’ ve ‘Benim Berlinim’ öykülerinde kaleme aldığı Türk kültürüne özgü yapıların incelenerek farklı kültürlerin karşılaşması açısından önemi değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Emine Sevgi Özdamar, Aynadaki Avlu, Kültür Aktarımı

Read:685

Download: 227

Atıf Bulunamadı