TÜRK AKDENİZ DERGİSİ BAĞLAMINDA ANTALYA’DA DOĞUM VE ÇOCUK BÜYÜTMEYE DAİR İNANIŞLARIN GEÇMİŞLE MUKAYESESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON COMPARISON OF BELIEFS ABOUT BIRTH AND CHILD REARING IN ANTALYA WITH HISTORY IN THE CONTEXT OF TURKISH MEDITERRANEAN JOURNAL

Author : Yavuz UYSAL
Number of pages : 191-211

Abstract

Doğum, sadece biyolojik olarak dünyaya gelmekten ziyade, kültürel anlamda büyük bir dönüşüm sürecinin de başlangıcıdır. Kadının annelik, erkeğin babalık rollerini üstlenmesi, aile olmanın ilk somut delilinin dünyaya gelmiş olması ve ebeveynlerin psikolojik ve sosyal hayatlarını tamamen kendi üzerine odaklaması yönüyle bu geçiş evresi, beraberinde birçok kültürel uygulamayı da getirmiştir. Bu uygulamalar, modern toplum olmanın verdiği gelişmelerle yavaş yavaş unutulmaya yüz tutsa da kırsal kesimlerde hâlâ varlığını devam ettiren pratikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğum, evlenme ve ölüm gelenekleri olarak ifade ettiğimiz geçiş dönemi geleneklerinin başlangıç aşaması olan doğum süreci, özellikle nazar ve büyü üzerine yapılan uygulamalarla dikkat çekmektedir. Hamilelik sürecinde çocuğun cinsiyetini belirleme adına yapılan tahminlerle başlayan bu süreç, çocuğun diş çıkarması, konuşması ve yürümesi ile devam etmektedir. Bu çalışma, 1937 yılında Antalya’da yayın hayatına başlayan Türk Akdeniz Dergisi’nde yer verilen çocuk doğumu ve büyümesi ile ilgili geleneklerden yola çıkarak, o dönemde uygulanan pratiklerle günümüze kadar ulaşmış ya da unutulmuş kültürel değerleri, bölgede yapılan diğer çalışmalarla kıyaslayarak değerlendirme amacını taşımaktadır. Türk Akdeniz Dergisi içerisinden elde edilen veriler, üç başlık altında tasniflenerek; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında uygulanan ritüeller başlıkları altında ele alınmıştır. Doğum ve çocuk büyütme adına yapılan bu tarama ve kıyaslamalar, geleneksel halk kültürü içerisinde halen varlığını devam ettirmekte olan pratiklerin, gelecek nesillere aktarmasını hedeflemektedir.

Keywords

Doğum, Geçiş Dönemi Gelenekleri, Çocuk, İnanışlar, Türk Akdeniz Dergisi

Read:947

Download: 481

Atıf Bulunamadı