AYDIN EPİZMİ KRİTİĞİ, TÜRK EDEBİYATININ İLK DEVİR KRONİĞİ OKUMASI OLARAK HALİT ZİYA ROMANI: ÜST OKUMA SİSTEMLERİ YENİLENMESİ OLARAK FRANSIZ EPİQUE
THE READING CRITIQUE OF INTELLIGENCE EPIQUE: HALIT ZIYA’S NOVEL AS THE READING OF FIRST PERIOD CRONIQUE [MIDTERM] OF MODERN TURKISH LITERATURE, FRENCH EPIQUE AS THE NOMENCLATURE SYSTEM OF TOP READİNG

Author : İmran GÜR
Number of pages : 179-192

Abstract

Halit Ziya Roman’ının aydın epizmi kritiği olarak değerlendirilmesi, Halit Ziya Romanı’yla ilgili üç farklı sözcelem epizminin aynı düzlem üzerinden okuma terimine özgü değişimsel gelişimiyle [izdüşümsel: yapı izleksel] İmge bilim uzamsalı değişkeseline özgü, terim değişkesel okuma sistemidir. Halit Ziya Uşaklıgil’in genel izleksel terim edimini, farklı bir okuma bilimi olarak gelişen izleksel dönüşüm değerlendirmelerini, Halit Ziya’ya özgü okuma terimselinin, [la sistematique epique; aestetica ephica] iki farklı edimbilimini barındırmaktadır. Halit Ziya’nın romanlarında varlık ve belirginlik kazanan Türk Epizmi, modern insanın oluşumunda Paul Bourget tarzı Fransız realizminin Türk epiğini biçimlendiren temel unsur olarak psikolojik gerçekçiliği geliştirmesi Türk Epizminin [sistemsel epique] modern insanı bulgulatmasıdır. [modern insanın olum bulumu] Toplumsal ve psikolojik bağlantılarının çözümlenebilir göstergeselliğine özgü somut bir varlık olarak Halit Ziya Romanı’nda insanın faktörel değişimi bağlamsal etkileşim süreçleri olumu, Türk Edebiyatı’nda bireyin romanlaşma evresine tekabül etmektedir. [karşılaşma düzlemleri] Modern dönümün belirgin faktör olarak roman türünü epikleştirmesi [birey anlatısı olarak epique] anlatı tekniği değişim süreçlerinde derin kırılmalara neden olmuştur. Halit Ziya Uşaklıgil’in romanlarında türün gelişimi moderninin bulgulatılması süreci olarak verili benimsenmiş değerlerin sınıf ayrımsal gerçekleşmeleriyle toplumsala özgü değişim süreçlerinin birey olumu çatışkısına özgü belirgin faktörelidir. [monotematique] Türk modernleşmesi bireyin toplumsal düzeylerde gelişim çerçevesinin [dumaism] psikolojiye endexlenmesi, gerçekçilik düzlemi problemleri olarak temsilini Halit Ziya Romanı’nda bulur.

Keywords

Modern Anlatı, Fransız Epique, Monomism, Halit Ziya Romanı, Modern Epique

Read: 76

Download: 33