SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN ÇİZGİ FİLM İNCELEME: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Number of pages: 49-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal Bilgiler öğretiminin önemli amaçlarından biri çocuklara değerleri kazandırmaktır. Daha etkili ve nitelikli değerler eğitimi için Sosyal Bilgiler dersinde birçok eğitim aracı öğretmenler tarafından kullanılmaktadır. Değerlerin kazandırılmasında özellikle destan, şiir, hikâye gibi edebi ürünlerin yanında çizgi filmler de değerler eğitimi için önemli yer almaktadır. Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler derslerinde değerler eğitimi kapsamında yararlanılabilecek Rafadan Tayfa çizgi filminin 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’ndaki değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile veriler toplanmıştır. Çizgi filme ait 2014-2016 yılları arasında yayınlanan ve 2 sezon süren toplamda 79 bölüm içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, çizgi filmin bölümlerinde toplam 17 değer tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin çizgi filmde farklı oranlarda yer aldığı tespit edilmiştir. Özellikle bilimsellik, dayanışma ve sevgi değeri en fazla yer alan değerdir. Bilimsellik değeri teorik bilgiler ve günlük yaşamdan bilgiler şeklinde, Dayanışma değeri ise arkadaş dayanışması ve toplumsal dayanışma şeklinde iki alt tema altında ele alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Rafadan Tayfa çizgi filminde kültürel değerlere sıkça yer verildiği belirlenmiştir. Kültürel değerler geleneksel yemekler, geleneksel oyunlar, milli unsurlar, yöresel kıyafetler, müzikler ve belirli gün ve haftalar altında ele alınmıştır. Özgürlük, bağımsızlık ve barış değerlerinin çizgi filmde çok az yer verildiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

One of the important goals of the Social Studies course is to bring values to children. In the Social Studies course, many educational tools are used by teachers. In addition to literary products such as epics, poems and stories, cartoons are also important for the education of values. The main purpose of this study is to analyze the cartoon of Rafadan Tayfa in the context of the values in the Social Studies Curriculum published in 2018. The research was carried out with document analysis, which is one of the qualitative research methods. The data source of this research consists of 79 sections of Rafadan Tayfa cartoon film. Rafadan Tayfa cartoon's episodes published between 2014-2016 and in 2 seasons were analyzed. In the research, most of the values in the social studies course curriculum were found in the cartoon of Rafadan Tayfa. It is seen that the most important cultural values and elements are included in the cartoon of Rafadan Tayfa. Besides, it is seen that the values of Scientificity, Solidarity, Sympathy are the most emphasized values. Scientific value is gathered under two sub-themes as theoretical and daily life information. Solidarity value is gathered in this cartoon under two sub-themes: friend solidarity and social solidarity. There are traditional dishes, traditional plays, national elements, local clothes, music, certain days and weeks from cultural values and elements. There are traditional dishes, traditional plays, national elements, local clothes, music, certain days and weeks from cultural values and elements. It was determined that values of freedom, independence and peace were given little place in the cartoon.

Keywords