MASA TENİSİ SPORCULARININ SOYSAL ÖZ-YETERLİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Number of pages: 727-736
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, masa tenisi sporcularının soysal öz-yeterlik ve problem çözme becerileri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışmayı içermektedir. Araştırmada verilerin analizleri istatistik paket programıyla bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar araştırmanın örneklemi olan, 2018-2019 sezonunda Türkiye şampiyonalarına katılan 399 masa tenisi sporcusu ile sınırlı olmuştur. Sonuçlara göre; masa tenisi sporcularının yaş kategorileri yönünden toplam problem çözme konusunda gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda yaş kategorilerine göre gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Bu fark büyükler kategorisi sporcularının puanlarının, gençler kategorisi sporcularının puanlarından, daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Cinsiyet kategorileri yönünden toplam problem çözme konusunda gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda cinsiyet kategorilerine göre gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda, toplam problem çözme konusunda yaşam yerlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark şehirde yaşayan sporcuların ile ilçe ve altında yaşayan sporcuların puanlarının, büyükşehirde yaşayan sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda yaşam yerlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark ilçe ve altında yaşayan sporcular ile büyükşehirde yaşayan sporcuların puanlarının, şehirde yaşayan sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Toplam problem çözme ve toplam öz-yeterlik konusunda aile gelir düzeylerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toplam problem çözme konusunda mesleki deneyimlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark 1-3 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların, 4-7 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının ve 8-11 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının, 12 ve üzeri yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda mesleki deneyimlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark 1-3 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların, 12 ve üzeri yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının ve 8-11 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının, 4-7 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine whether there is a relationship between social self-efficacy and problem solving skills of table tennis athletes. The research includes a descriptive study. The analysis of the data was carried out on the computer with the statistical package program. The research results that were obtained from the sample of the study, is limited to 399 table tennis athletes who participated in the 2018-2019 season championship in Turkey. According to the results; in terms of age categories of table tennis athletes, there was no significant difference between the youth and adult category scores in total problem solving. Regarding total self-efficacy, a significant difference between the youth and adult category scores can be seen in regard to age categories. This difference was due to the fact that the scores of the senior category athletes were higher than the scores of the junior category athletes. In addition, in terms of gender categories, no significant difference was found between the scores of youth and adults category in terms of total problem solving. The research clearly shows that in terms of total self-efficacy, there was no significant difference between the youth and adult category scores by gender categories, too. As a result of the variance analysis, a significant difference was found between the scores of table tennis athletes according to their place of residence in total problem solving. This difference was due to the fact that the scores of the athletes living in the urban cities and the athletes living in the district or below, were higher than those of the athletes who live in bigger metropolitan cities. In terms of total self-efficacy, a significant difference was found between the scores of table tennis athletes according to their habitat. This difference was due to the fact that the scores of athletes living in the district or below and the scores of the athletes living in the big metropolitan cities had higher scores than of the athletes living in the urban cities. In terms of total problem solving and total self-efficacy, no significant difference was found between the scores of table tennis athletes according to their family income levels. According to professional work experience in problem solving, a significant difference was found between the scores of table tennis athletes. This difference resulted from the scores of athletes with 1-3 years of professional experience, the scores of athletes with 4-7 years of professional experience, and the scores of athletes with 8-11 years of professional experience, than those of athletes with 12 years of professional experience. According to their professional experience on total self-efficacy, a significant difference was found between the scores of table tennis athletes. This difference resulted from the scores of athletes with 1-3 years of professional experience, the scores of athletes with 12 years of professional experience and the scores of athletes with 8-11 years of professional experience, than those of athletes with 4-7 years of professional experience.

Keywords