MASA TENİSİ SPORCULARININ SOYSAL ÖZ-YETERLİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SELF-EFFICACY AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF TABLE TENNIS ATHLETES

Author : Kürşad Han DÖNMEZ -Şevki KOLUKISA
Number of pages : 727-736

Abstract

Bu çalışmada, masa tenisi sporcularının soysal öz-yeterlik ve problem çözme becerileri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışmayı içermektedir. Araştırmada verilerin analizleri istatistik paket programıyla bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar araştırmanın örneklemi olan, 2018-2019 sezonunda Türkiye şampiyonalarına katılan 399 masa tenisi sporcusu ile sınırlı olmuştur. Sonuçlara göre; masa tenisi sporcularının yaş kategorileri yönünden toplam problem çözme konusunda gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda yaş kategorilerine göre gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Bu fark büyükler kategorisi sporcularının puanlarının, gençler kategorisi sporcularının puanlarından, daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Cinsiyet kategorileri yönünden toplam problem çözme konusunda gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda cinsiyet kategorilerine göre gençler ve büyükler kategorisi puanları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda, toplam problem çözme konusunda yaşam yerlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark şehirde yaşayan sporcuların ile ilçe ve altında yaşayan sporcuların puanlarının, büyükşehirde yaşayan sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda yaşam yerlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark ilçe ve altında yaşayan sporcular ile büyükşehirde yaşayan sporcuların puanlarının, şehirde yaşayan sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Toplam problem çözme ve toplam öz-yeterlik konusunda aile gelir düzeylerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Toplam problem çözme konusunda mesleki deneyimlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark 1-3 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların, 4-7 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının ve 8-11 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının, 12 ve üzeri yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Toplam öz-yeterlik konusunda mesleki deneyimlerine göre masa tenisi sporcularının puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark 1-3 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların, 12 ve üzeri yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının ve 8-11 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarının, 4-7 yıllık mesleki deneyime sahip sporcuların puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır.

Keywords

Sosyal Öz-yeterlik, Problem Çözme Becerisi, Masa Tenisi

Read: 84

Download: 39