SERAMİK PANOLARIN OLUŞUM SÜRECİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATINDA DUVAR PANOLARI
MAKING PROCESS OF CERAMIC PANELS AND WALL PANELS IN CONTEMPORARY TURKISH CERAMIC ART

Author : Bengütay HAYIRSEVER - Memduha Candan GÜNGÖR
Number of pages : 323-340

Abstract

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran, onu özel kılan, geçmişinin ve tarihinin en önemli değerleridir ve bireylerin üretici oldukları alanlarda hayata katmış oldukları tüm değerleri içinde barındırmaktadır. Kültür ve insan etkinlikleri ve bu etkinliklerin gelişimi ,bireysel yaşamlardan toplumsal yaşama geçtikçe değişiklik göstermekte ve farklı sanatsal yaratıcılıklarla karşımıza çıkmaktadır.Tarihsel süreç içerisinde seramik, insanoğlunun hayatına kap,kacak gibi günlük kullanım eşyaları olarak dahil olsa da, sonraki süreçlerde barınma ihtiyacından yola çıkarak mimari alanda , insanoğlunun yaşamını güzelleştirme ve estetik değerler katmasında temel malzemeyi oluşturmuştur. Anadolu’da yaşamış olan tüm uygarlıkların zengin mirası, her dönem bu topraklarda yaşayan sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Özellikle, Anadolu mimarisinin temel taşlarını oluşturan Selçuklu ve Osmanlı kültür-sanatı da, sanatçıların esin kaynağı olmuş ve bu değerler, sanatçılar tarafından imgeleştirilerek eserlerine yansımıştır. Cumhuriyet tarihiyle birlikte sanata ve sanatçıya verilen önem ve değer artmıştır.Yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları,açılan seramik fabrikaları , özel atölyeler,sanat eğitimi veren kurumlar ve sanat galerileri sanatın tüm alanlarında olduğu gibi, çağdaş Türk seramik sanatında da önemli gelişmelerin başlangıcını oluşturmuştur. Anadolu’nun zengin kültürünün temellerini attığı, günümüz Çağdaş Türk Seramik Sanatı’nda sanatçılar bu kültürel kodlarla ve kendi kişisel yorumlarıyla, seramik duvar panolarını şekillendirmişlerdir. Üretilen eserlerin ana maddesi kil olmakla birlikte; teknoloji ile gelen yeniliklere ve malzeme çeşitliliğine açık olan sanatçılar, bu imkanlardan faydalanarak tarihsel süreç içerisinde üretmeye devam etmişlerdir. Bu araştırmada, tarihteki mimari yapılarda kullanılan seramik malzeme, çini, tuğla eserler ve çağdaş Türk seramik sanatında duvar panosu çalışan, seçilmiş sanatçılardan ve çalışmalarından örnekler verilerek irdelenmiştir.

Keywords

Kültür, Seramik, Sanat, Seramik Duvar Panosu, İzleyici

Read:548

Download: 217

Atıf Bulunamadı