SERAMİK PANOLARIN OLUŞUM SÜRECİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATINDA DUVAR PANOLARI

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 80
Number of pages: 323-340
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran, onu özel kılan, geçmişinin ve tarihinin en önemli değerleridir ve bireylerin üretici oldukları alanlarda hayata katmış oldukları tüm değerleri içinde barındırmaktadır. Kültür ve insan etkinlikleri ve bu etkinliklerin gelişimi ,bireysel yaşamlardan toplumsal yaşama geçtikçe değişiklik göstermekte ve farklı sanatsal yaratıcılıklarla karşımıza çıkmaktadır.Tarihsel süreç içerisinde seramik, insanoğlunun hayatına kap,kacak gibi günlük kullanım eşyaları olarak dahil olsa da, sonraki süreçlerde barınma ihtiyacından yola çıkarak mimari alanda , insanoğlunun yaşamını güzelleştirme ve estetik değerler katmasında temel malzemeyi oluşturmuştur. Anadolu’da yaşamış olan tüm uygarlıkların zengin mirası, her dönem bu topraklarda yaşayan sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Özellikle, Anadolu mimarisinin temel taşlarını oluşturan Selçuklu ve Osmanlı kültür-sanatı da, sanatçıların esin kaynağı olmuş ve bu değerler, sanatçılar tarafından imgeleştirilerek eserlerine yansımıştır. Cumhuriyet tarihiyle birlikte sanata ve sanatçıya verilen önem ve değer artmıştır.Yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları,açılan seramik fabrikaları , özel atölyeler,sanat eğitimi veren kurumlar ve sanat galerileri sanatın tüm alanlarında olduğu gibi, çağdaş Türk seramik sanatında da önemli gelişmelerin başlangıcını oluşturmuştur. Anadolu’nun zengin kültürünün temellerini attığı, günümüz Çağdaş Türk Seramik Sanatı’nda sanatçılar bu kültürel kodlarla ve kendi kişisel yorumlarıyla, seramik duvar panolarını şekillendirmişlerdir. Üretilen eserlerin ana maddesi kil olmakla birlikte; teknoloji ile gelen yeniliklere ve malzeme çeşitliliğine açık olan sanatçılar, bu imkanlardan faydalanarak tarihsel süreç içerisinde üretmeye devam etmişlerdir. Bu araştırmada, tarihteki mimari yapılarda kullanılan seramik malzeme, çini, tuğla eserler ve çağdaş Türk seramik sanatında duvar panosu çalışan, seçilmiş sanatçılardan ve çalışmalarından örnekler verilerek irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Culture, is the most important values of a society's past and history, that distinguishes it from other societies and makes it special.İn the branches where people are producers ,they contain all the values they add to life .Culture and human activities vary as the development of these activities changes from individual to social life and come up with different artistic creations.İn the historical process,ceramics entered the life of human beings as daily use items such as pots and pans.İn the next period,it has been a sought after material for beautifying people’s lives in the architectural field and adding aesthetic values. The rich heritage of all civilizations that lived in Anatolia has always been a source of inspiration for artists living in this land. Especially, Seljuk and Ottoman culture and art, which constitute the cornerstones of Anatolian architecture, have also been an inspiration to the artists who envisioning these values and reflected them in their works. Whit the history of the Republic,the importance and value attached to the arts and artists have increased.Domestic and international education scholarships have been given,ceramic factories,private workshops,art education institutions and art galleries have been opened.These factors were the beginning of important developments in contemporary Turkish ceramic art as well as in all branches of art. In contemporary Turkish ceramic art, of which, the rich Anatolian culture laid the foundations, the artists shaped ceramic wall panels with these cultural codes and their personal interpretations. Although the main ingredient of the produced works is clay; the artists, who are open to innovations and material diversity coming with technology, continued to produce in time by making use of these opportunities. In this research, ceramic materials used in historical architectural structures as tiles, brick works and wall panels in contemporary Turkish ceramic art are examined by giving examples from selected artists and their works.

Keywords