CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ’NÜN MECLİS AÇIŞ KONUŞMALARINDA SOSYAL POLİTİKALARA YAKLAŞIMI
APPROACH OF THE PRESIDENT ISMET INONU TO SOCIAL POLICIES IN THE OPENING SPEECHES OF ASSEMBLY

Author : Fuat UÇAR
Number of pages : 457-472

Abstract

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Meclis açış konuşmaları, İkinci Dünya Savaşı ve çok partili hayata geçiş sürecini kapsaması bakımından oldukça önemli bir dönemi kapsamaktadır. Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen savaşa girmiş gibi etkisini ağır bir şekilde hissetmiştir. Diğer politikalar gibi sosyal politikalar da ekonomide ve toplumsal yapıda yeni bir yapılanma sürecinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Savaşın etkileriyle ortaya çıkan karaborsacılık, stokçuluk, enflasyon gibi çeşitli uygulamaların sosyal hayata yönelik önemli etkileri olmuştur. Böylece ekonomik politikalar gibi sosyal politika uygulamaları da toplumun memur, işçi ve küçük köylü kesimlerini öncelikli olarak ilgilendirmiştir. İnönü’nün Meclis açış konuşmaları Meclis’e bilgi vermek ve hükümete yol göstermek niteliğinde olmuştur. İnönü’nün Meclis aracılığı ile kamuoyunu da bilgilendirmeye yönelik konuşmalarında sosyal politikalara yönelik önemli değerlendirmeler yer almıştır. Bu kapsamda İnönü konuşmalarında sosyal politikalar yönünden çeşitli kavramlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu kavramlar vergilendirme sistemi, toprak reformu, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve çalışma hayatının düzenlenmesine yönelik çeşitli mevzuat düzenlemeleri şeklinde olmuştur. Ayrıca İnönü Meclis açış konuşmalarında hükümetçe alınan ekonomik tedbirlerin gerekliliğini ifade etmiş, halktan tasarrufta bulunmaları ve destek vermeleri temennisinde bulunmuştur. İnönü’nün konuşmalarında üzerinde durduğu sosyal politika konuları daha sonraki dönemlerin sosyal politikalarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.

Keywords

İsmet İnönü, İkinci Dünya Savaşı, Millet Meclisi, Tutanak Dergisi, Sosyal Politika

Read: 109

Download: 50