ULUSLARARASI TERÖRİZMİN BİR HEDEFİ OLARAK SİVİL HAVACILIK

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Number of pages: 691-703
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Terörizm, genellikle çağın karakterine uyum sağlayarak ortaya çıkan bir olgudur. Dönemin karakterine, mekana, hedef kitleye vb. değişkenlere göre farklılaşabilen terör eylemleri yaşamın hemen her alanında çeşitli olumsuz etkilere sebebiyet verebilmektedir. Terörizm faaliyetleri, çağımızın en önemli gelişmelerinden biri olan ve ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren sivil havacılık sektörü için de büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Hatta terör olayları Sivil Havacılık sektörünün zaman zaman gelişmesini engellemiş ve sektörde durgunluk dönemleri yaratmış, tercih edilmemesine neden olmuş ve böylece sivil havacılık sektörünü ekonomik, ticari, sosyal ve psikolojik açıdan etkilemiştir. Sivil Havacılık sektöründe gerçekleşen terör saldırıları, sektörün doğası gereği ırk ve ülke ayrımı gözetmeden birçok insanı etkilemiş ve sansasyonel boyutlara ulaşmıştır. Terörün korku ve dehşet salarak toplumsal huzuru bozma, günlük hayatın akışını engelleme, insanların yasal otoriteye olan güvenlerinde zedelenmeye sebep olma gibi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda sivil havacılık sektöründe meydana gelen terör eylemlerinin terörün bu amaçalarına hizmet eder nitelikte eylemler olduğu görülmektedir. Sivil havacılık sektörünün uluslararası boyutu da hesaba katıldığı zaman terör eylemlerinden kaynaklanan bu olumsuz etkilerin yansıması daha çok göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, sivil havacılığın gelişimi ve tarihçesi ulusal ve uluslararası boyutları ile incelenmiştir. Terörizm faaliyetlerinin ortaya çıkmasından başlayarak sivil havacılık sektörünü etkileyen olaylara örnekler verilmiş ve konuyla ilgili sonuç ve çözümler öne sürülmüştür.

Keywords

Abstract

Terrorism is a phenomenon that often emerges by adapting to the character of the era. Terrorist acts, which can vary according to variables such as the character of the period, the place, the target audience, etc. can cause various negative effects in almost every area of life. Terrorism activities constitute a great danger for the civil aviation sector, too, which is one of the most important developments in our age and serving nationally and internationally. In fact, the terrorist incidents have prevented the development of the Civil Aviation sector from time to time and created periods of stagnation, causing it to be not preferred and thus affecting the civil aviation sector in economic, commercial, social and psychological terms. Terror attacks that took place in the Civil Aviation sector affected many people regardless of race and country because of the nature of the sector and reached at remarkable dimensions. Considering the characteristics of terrorism such as disrupting social peace by inflicting fear and terror, blocking the flow of daily life, causing damage to people's trust in legal authority, it is seen that terrorist acts in the civil aviation sector serve these purposes. When the international dimension of the civil aviation sector is taken into account, the reflection of these negative effects caused by terrorist acts is more noticeable. In this study, the development and history of civil aviation with its national and international dimensions have been examined. Starting from the emergence of terrorism activities, the events that have affected the civil aviation sector have been stated by giving examples, and the results and solutions regarding the issue have been put forward.

Keywords