ULUSLARARASI TERÖRİZMİN BİR HEDEFİ OLARAK SİVİL HAVACILIK
CIVIL AVIATION AS A TARGET OF INTERNATIONAL TERRORISM

Author : Zülfükar Aytaç KİŞMAN -Selinnur GÜN
Number of pages : 691-703

Abstract

Terörizm, genellikle çağın karakterine uyum sağlayarak ortaya çıkan bir olgudur. Dönemin karakterine, mekana, hedef kitleye vb. değişkenlere göre farklılaşabilen terör eylemleri yaşamın hemen her alanında çeşitli olumsuz etkilere sebebiyet verebilmektedir. Terörizm faaliyetleri, çağımızın en önemli gelişmelerinden biri olan ve ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren sivil havacılık sektörü için de büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Hatta terör olayları Sivil Havacılık sektörünün zaman zaman gelişmesini engellemiş ve sektörde durgunluk dönemleri yaratmış, tercih edilmemesine neden olmuş ve böylece sivil havacılık sektörünü ekonomik, ticari, sosyal ve psikolojik açıdan etkilemiştir. Sivil Havacılık sektöründe gerçekleşen terör saldırıları, sektörün doğası gereği ırk ve ülke ayrımı gözetmeden birçok insanı etkilemiş ve sansasyonel boyutlara ulaşmıştır. Terörün korku ve dehşet salarak toplumsal huzuru bozma, günlük hayatın akışını engelleme, insanların yasal otoriteye olan güvenlerinde zedelenmeye sebep olma gibi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda sivil havacılık sektöründe meydana gelen terör eylemlerinin terörün bu amaçalarına hizmet eder nitelikte eylemler olduğu görülmektedir. Sivil havacılık sektörünün uluslararası boyutu da hesaba katıldığı zaman terör eylemlerinden kaynaklanan bu olumsuz etkilerin yansıması daha çok göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, sivil havacılığın gelişimi ve tarihçesi ulusal ve uluslararası boyutları ile incelenmiştir. Terörizm faaliyetlerinin ortaya çıkmasından başlayarak sivil havacılık sektörünü etkileyen olaylara örnekler verilmiş ve konuyla ilgili sonuç ve çözümler öne sürülmüştür.

Keywords

Sivil Havacılık, Terör, Uluslararası Terörizm

Read: 40

Download: 14