KORONA VİRÜSÜ SALGINI İLE ORTAYA ÇIKAN SÜRECİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN EBEVEYN ALGILARI

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Number of pages: 115-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde (48-72 aylık) çocuğu olan ebeveynlerin görüş ve deneyimlerine göre Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan sürecin çocuklar üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Çalışma gurubunu, okul öncesi dönemde (48-72 aylık) çocuğu olan Ankara, Kayseri ve Tokat ilinde yaşayan ebeveynlerden uygun örnekleme yöntemi doğrultusunda ulaşılan toplam 28 ebeveyn oluşturmaktadır. Çalışma verileri, çalışma grubundaki ebeveynlerle yapılan bireysel telefon görüşmeleri yoluyla elde edilmiş ve ebeveynlere ‘‘Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan sürecin çocuğunuz üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili görüş ve deneyimleriniz nelerdir?’’ sorusu yöneltilmiştir. Bu kapsamda elde edilen veriler betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan sürecin okul öncesi dönem çocuklarının en fazla stresli/korkulu/kaygılı/endişeli/tedirgin/huzursuz/panik hale gelmesine yol açtığını göstermiştir. Ebeveynler tarafından iletilen görüşler de bu sürecin çocukların daha agresif/hırçın/dirençli olmasına, okuldan ve/veya arkadaşlarından ayrı kalmasına, canının sıkılması/duruma baş kaldırmasına, doğa/açık hava ile iletişimlerinin kesilmesine, ebeveyne daha bağımlı davranmasına, bilgisayar ve/veya televizyon kullanımında artışın olmasına ve abur-cubur tüketiminde artışın olmasına ve ölüm/yakınlarını kaybetme ile ilgili düşüncelere kapılmasına yol açtığını ortaya koymuştur. Koronaviris salgını ile ortaya çıkan sürecin sınırlı sayıdaki olumlu etkileri arasında okul öncesi dönem çocuklarının ebeveyn ile daha fazla vakit geçirmeye başlamasının, evde zaman geçirmeyi-kardeşiyle oyun kurmayı öğrenmesinin, sağlık çalışanlarına yakınlık beslemeye/olumlu algı geliştirmeye başlamasının ve hastalık-hastane ile ilgili farkındalıklarının artmasının mümkün olabildiği tespit edilmiştir. Bu süreçle ortaya çıkan ‘‘yeni normal düzen’’in sağlıkla yürütülmesi için ebeveynlerin proaktif olması ve çocuklarının günlük rutinlerini daha düzenli ve kontrollü hale getirerek, olası tehlikeleri en aza indirgemeye çalışması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the effects of the process occurring due to the Coronavirus pandemic on children, based on the views and experiences of the parents who have preschool (48 to 72 months old) children. The study group consists of 28 parents in total, who were reached by means of convenience sampling method among the parents with preschool (48 to 72 months old) children, who live in the provinces of Ankara, Kayseri, and Tokat. Study data were obtained through individual telephone calls to the parents in the study group and the parents were addressed the question, “What are your views and experiences on the effects of the process occurring due to the Coronavirus pandemic on your child?”. The data obtained in this context were analyzed by descriptive analysis. The results of the study showed that the process occurring due to the Coronavirus pandemic mostly caused preschool children to become stressed/frightened/anxious/worried/uneasy/unrestful/panicked. The statements delivered by the parents also revealed that this process caused children to become more aggressive/resistant/testier, to remain separated from school and/or friends, to get bored/revolt against the case, to stop their contact with the nature/outdoors, to behave more dependent to parents, to increase in use of computer and/or television, to increase in consumption of junk food and to get into thoughts of death/losing relatives. It was detected that preschool children can start spending more time with parents, learn to spend time at home/to set a play with siblings, to feeling close to/developing positive perception towards healthcare personnel and to increase their awareness of disease-hospital which is one of the limited number of positive effects of the process occurring due to the Coronavirus pandemic. It is recommended that parents be proactive and try to minimize potential hazards, making their children’s daily routines more organized and controlled, for healthy conduct of the “new normal order” that has emerged in this process.

Keywords