KORONA VİRÜSÜ SALGINI İLE ORTAYA ÇIKAN SÜRECİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN EBEVEYN ALGILARI

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 81
Yayımlanma Tarihi: 2020-10-06 23:00:47.0
Language : Türkçe
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 115-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde (48-72 aylık) çocuğu olan ebeveynlerin görüş ve deneyimlerine göre Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan sürecin çocuklar üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Çalışma gurubunu, okul öncesi dönemde (48-72 aylık) çocuğu olan Ankara, Kayseri ve Tokat ilinde yaşayan ebeveynlerden uygun örnekleme yöntemi doğrultusunda ulaşılan toplam 28 ebeveyn oluşturmaktadır. Çalışma verileri, çalışma grubundaki ebeveynlerle yapılan bireysel telefon görüşmeleri yoluyla elde edilmiş ve ebeveynlere ‘‘Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan sürecin çocuğunuz üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili görüş ve deneyimleriniz nelerdir?’’ sorusu yöneltilmiştir. Bu kapsamda elde edilen veriler betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan sürecin okul öncesi dönem çocuklarının en fazla stresli/korkulu/kaygılı/endişeli/tedirgin/huzursuz/panik hale gelmesine yol açtığını göstermiştir. Ebeveynler tarafından iletilen görüşler de bu sürecin çocukların daha agresif/hırçın/dirençli olmasına, okuldan ve/veya arkadaşlarından ayrı kalmasına, canının sıkılması/duruma baş kaldırmasına, doğa/açık hava ile iletişimlerinin kesilmesine, ebeveyne daha bağımlı davranmasına, bilgisayar ve/veya televizyon kullanımında artışın olmasına ve abur-cubur tüketiminde artışın olmasına ve ölüm/yakınlarını kaybetme ile ilgili düşüncelere kapılmasına yol açtığını ortaya koymuştur. Koronaviris salgını ile ortaya çıkan sürecin sınırlı sayıdaki olumlu etkileri arasında okul öncesi dönem çocuklarının ebeveyn ile daha fazla vakit geçirmeye başlamasının, evde zaman geçirmeyi-kardeşiyle oyun kurmayı öğrenmesinin, sağlık çalışanlarına yakınlık beslemeye/olumlu algı geliştirmeye başlamasının ve hastalık-hastane ile ilgili farkındalıklarının artmasının mümkün olabildiği tespit edilmiştir. Bu süreçle ortaya çıkan ‘‘yeni normal düzen’’in sağlıkla yürütülmesi için ebeveynlerin proaktif olması ve çocuklarının günlük rutinlerini daha düzenli ve kontrollü hale getirerek, olası tehlikeleri en aza indirgemeye çalışması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the effects of the process occurring due to the Coronavirus pandemic on children, based on the views and experiences of the parents who have preschool (48 to 72 months old) children. The study group consists of 28 parents in total, who were reached by means of convenience sampling method among the parents with preschool (48 to 72 months old) children, who live in the provinces of Ankara, Kayseri, and Tokat. Study data were obtained through individual telephone calls to the parents in the study group and the parents were addressed the question, “What are your views and experiences on the effects of the process occurring due to the Coronavirus pandemic on your child?”. The data obtained in this context were analyzed by descriptive analysis. The results of the study showed that the process occurring due to the Coronavirus pandemic mostly caused preschool children to become stressed/frightened/anxious/worried/uneasy/unrestful/panicked. The statements delivered by the parents also revealed that this process caused children to become more aggressive/resistant/testier, to remain separated from school and/or friends, to get bored/revolt against the case, to stop their contact with the nature/outdoors, to behave more dependent to parents, to increase in use of computer and/or television, to increase in consumption of junk food and to get into thoughts of death/losing relatives. It was detected that preschool children can start spending more time with parents, learn to spend time at home/to set a play with siblings, to feeling close to/developing positive perception towards healthcare personnel and to increase their awareness of disease-hospital which is one of the limited number of positive effects of the process occurring due to the Coronavirus pandemic. It is recommended that parents be proactive and try to minimize potential hazards, making their children’s daily routines more organized and controlled, for healthy conduct of the “new normal order” that has emerged in this process.

Keywords


 • Akağlu, G. ve Karaaslan, B. T. (2020). COVID-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki olası psikososyal etkileri. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.

 • Akbıyık, A. ve Avşar, Ö. S. (2020). Coronavirüs enfeksiyonu hastalığının (Covid-19) epidemiyolojisi ve kontrolü. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 109-116.

 • Akyol, G., Başkan, A. ve Başkan, A. (2020). Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) döneminde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin karantina zamanlarında yaptıkları etkinlikler ve sedanter bireylere önerileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 190-203.

 • Altın Z. (2020). Covid-19 pandemisinde yaşlılar. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 30(Ek sayı), 49-57.

 • Amakiri, P. C., Ezeoke, A., Chude, C. F., and Anoka, K. (2020). Psychological effect of pandemic COVID-19 on families of health care professionals. British Journal of Psychology Research, 8(2), 1-7.

 • Baranowski, T., O'connor, T., Johnston, C., Hughes, S., Moreno, J., Chen, T. A, Meltzer, L., and Baranowski J. (2014). School year versus summer differences in child weight gain: A narrative review. Childhood Obesity, 10(1), 18–24.

 • Bavel, J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., … Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour, 4(5), 460-471.

 • Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu [United Nations Children’s Fund; UNICEF) (2020). Talking about Corona Virus-19 with young children. Retrieved from https://www.unicef.org/lac/media/10156/file/Talking-about-coronavirus-19-with-youngchildren.pdf. Erişim Tarihi: 16.07.2020.

 • Bloom, D. A., Reid, J. R., and Cassady, C. I. (2020). Education in the time of Covid-19. Pediatric Radiology, 50(8), 1055-1058.

 • Brazendale, K., Beets, M. W., Weaver, G., Pate, R. R., Turner McGrievy, G. M., Kaczynski, A. T., Chandler, J. L., Bohnert, A., and von Hippel, P. T. (2017). International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(100), 1-14.

 • Brockman, R., Jago, R., and Fox, K. R. (2010). The contribution of active play to the physical activity of primary school children. Preventive Medicine, 51(2), 144–147.

 • Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., and Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. Lancet, 395, 912-920.

 • Budak, İ. ve Budak, A. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırmalarda örnekleme. S. B. Demir (Ed.), Eğitim araştırmaları nicel, nitel ve karma yaklaşımlar (ss. 215-242) içinde. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

 • Casagrande, M., Favieri, F., Tambelli, R., and Forte, G. (2020). The enemy who sealed the world: Effects quarantine due to the COVID-19 on sleep quality, anxiety, and psychological distress in the Italian population. Sleep Med., 75, 12-20.

 • Çaykuş, E. T. ve Mutlu Çaykuş, T. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: Ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 95-113.

 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalıs ̧malarına giris ̧ (Geliştirilmiş 6. baskı.) Trabzon: Celepler Matbaacılık.

 • Çeti ̇n, C. ve Anuk, Ö. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde yalnızlık ve psikolojik dayanıklılık: Bir kamu üniversitesi öğrencileri örneklemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 170-189.

 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., and Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (A. Aypay, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.

 • Demir Öztürk, E., Kuru, G. ve Demir Yıldız, C. (2020). Covid-19 pandemi günlerinde anneler ne düşünür çocuklar ne ister? Anne ve çocuklarının pandemi algısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 204-220.

 • Dünya Sağlık Örgütü [World Health Organization; WHO] (2020). https://www.who.int/health- topics/coronavirus#tab=tab_3’den alınmıştır. Erişim Tarihi: 06.05.2020.

 • Emin, M. N. (2020). Koronavirüs salgını ve acil durumda eğitim. SETA/Perspektif, 268, 1-4.

 • Ercan, Ş. ve Keklicek, H. (2020). COVID-19 pandemisi nedeniyle üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerindeki değişimin incelenmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 69-74.

 • Garrison, M. M. and Christakis, D. A. (2012). The impact of a healthy media use intervention on sleep in preschool children. Pediatrics, 130(3), 492-499.

 • Gencer, N. (2020). Kovid-19 sürecinde yaşlı olmak: 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı üzerine değerlendirmeler ve manevi sosyal hizmet. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 35-42.

 • Ghosh, R., Dubey, M. J., Chatterjee, S., and Dubey, S. (2020). Impact of COVID-19 on children: Special focus on the psychosocial aspect. Minerva Pediatrica, 72(3), 226-235.

 • Giannini, S. and Lewis, G. (2020). Three ways to plan for equity during the coronavirus school closures. Retrieved from https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/25/three-ways-to-plan-forequity-during-the-coronavirus-school-closures/. Available date: 24.06.2020.

 • Gu ̈müşgül, O. ve Aydoğan, R. (2020). Yeni tip Koronavirüs-Covid 19 kaynaklı evde geçirilen boş zamanların ev içi rekreatif oyunlar ile değerlendirilmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(1), 107-114.

 • Heald Sargent, T., Muller, W. J., Zheng, X., Rippe, J., Patel, A. B., and Kociolek, L. K. (2020). Age-related differences in nasopharyngeal severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (Sars-Cov-2) levels in patients with mild to moderate Coronavirus disease 2019 (Covid-19). JAMA Pediatrics, 174(9), 902-903.

 • Hekler, E. B., Lambert, J., Leventhal, E., Levethal, H., Jahn, E., and Contrada R. J. (2008). Commonsense illness beliefs, adherence behaviors and hypertension control among African Americans. Journal of Behavioral Medicine, 31, 391-400.

 • Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Fan, F., … Caot, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel Coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395, 497–506

 • Imran, N., Zeshan, M., and Pervaiz, Z. (2020). Mental health considerations for children & adolescents in COVID-19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36 (COVID19-S4), 67-72.

 • Jiao, W. Y., Wang, L. N., Liu, J., Feng Fang, S., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M., and Somekh, E. (2020). Behavioral and emotional disorders in children during the COVID-19 epidemic. Journal of Pediatrics, 221, 264-266.

 • Kanada Pediatri Derneği- Dijital Sağlık Ekibi Birliği [Canadian Paediatric Society, Digital Health Task Force] (2017). Screen time and young children: Promoting health and development in a digital world. Paediatrics & Child Health, 22(8), 461–477.

 • Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-10 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.

 • Kostelnik, M. J., Soderman, A. K., Phipps Whiren, A., and Rupiper, M. L. (2018). Guiding children’s social development & learning: Theory and skills (9th edition). Boston, MA: Cengage Learning.

 • Kundu, B. and Bhowmik, D. (2020). Societal impact of novel corona virus (COVID-19 pandemic) in India. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/osf/socarx/vm5rz.html. Available date: 16.07.2020.

 • Kurt Demi̇rbaş, N. ve Sevgi̇li̇ Koçak, S. (2020). 2-6 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin bakış açısıyla Covid-19 salgın sürecinin değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(6),

 • Lai C. C., Shih, T. P., Ko, W. C., Tang, H. J., and Hsueh P. R. (2020). Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. International Journal of Antimicrobial Agents, 55(3), 1-19.

 • Lanca, C., and Saw, S. M. (2020). The association between digital screen time and myopia: A systematic review. Ophthalmic and Physiological Optics, 40, 216–229.

 • Lu, X., Zhang, L., Du, H., Zhang, J., Li, Y. Y., Qu, J. … Chinese Pediatric Novel Coronavirüs Study Team (2020). SARS-CoV-2 infection in children. The New England Journal of Medicine, 382(17), 16631665.

 • Malone M. D., Hogan, T. M., Perry, A., Biese, K., Bonner, A., Pagel, P., and Unroe, K. T. (2020). COVID- 19 in older adults: Key points for emergency department providers. Journal of Geriatric Emergency Medicine, 1(4), 1-11.

 • Mazza, C., Ricci, E., Biondi, S., Colasanti, M., Ferracuti, S., Napoli, C. and Roma, P. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Italian people during the COVID-19 pandemic: Immediate psychological responses and associated factors. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17(9), 1-14.

 • Miles, M, B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Nicomedes, C. J. C. and Avila, R. (2020). An analysis on the panic during COVID-19 pandemic through an online form. Journal of Affective Disorders, 276, 14-22.

 • Olisah Kingsley, S. and Mohamed Ismail, Z. (2015). Web based e-learning system for pre-school kids. International Journal of Information System and Engineering, 3(1), 219–232.

 • Oygar, P. D. (2020). Çocukluk çağında bildirilen Covid-19’un yakınma ve fizik muayene bulguları. Journal of Pediatric Infection, 14(1), 49-50.

 • Özdemir, Ö. ve Pala, A. (2020). Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonunun tanısı, tedavisi ve korunma yolları. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 1(Özel Sayı), 14-21.

 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th edition). London: Sage Publications, Inc.

 • Perrotta, F., Corbi, G., Mazzeo, G., Boccia, M., Aronne, L., D'Agnano, V., … Bianco, A. (2020). COVID-19 and the elderly patients: Insights into pathogenesis and clinical decision-making. Aging Clinical and Experimental Research, 32(9), 1599-1608.

 • Roberton, T., Carter, E. D., Chou, V. B., Stegmuller, A. R., Jackson, B. D., Tam, Y. … Walker, N. (2020). Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in lowincome and middle-income countries: A modelling study. Retrieved from https://www.ennonline.net/attachments/3462/Early-estimates-of-the-indirect-effects-of-theCOVID-19-pandemic-on-maternal-and-child-mortality-in-low-income-and-middle-incomecountries-a-modelling-study.pdf. Available Date: 13.07.2020.

 • Sağlık Bakanlığı (2020). Covid-19 (Yeni Koronavirüs hastalığı) nedir?. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir’den alınmıştır. Erişim Tarihi 10.05.2020.

 • Şahbudak, B. ve İnal Emiroğlu, N. (2020). Çocuk ve ergende COVID-19 salgını ve duygudurum bozuklukları birlikteliği. Turk J Child Adolesc Ment Health, 27(2), 59-63.

 • Sarı Yanartaş, M. ve Hançerli Törün, S. (2020). Covid-19 ve çocuk. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 3(1), 40-48.

 • Sheppy, S. (2009). Personal, social and emotional development in the early years. New York, NY: Routledge.

 • Staiano, A., Broyles, S., and Katzmarzyk, P. (2015). School term vs. school holiday: Associations with children’s physical activity, screen-time, diet and sleep. International Journal of Environmental Research Public Health, 12(8), 8861–8870.

 • Tekindal, M., Ege, A., Erim, F. ve Gedik, T. E. (2020). Sosyal hizmet bakış açısıyla COVID-19 sürecinde yaşlı bireyler: Sorunlar, ihtiyaçlar ve öneriler. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-6.

 • Telli Yamamoto, G. ve Altun, D. (2020). Coranavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.

 • Teo, S. S. S. and Griffiths, G. (2020). Child protection in the time of Covid-19. Journal of Paediatrics and Child Health, 56(6), 1-3.

 • Tezer, H. ve Bedir Demirdağ, T. (2020). Novel Coronavirus disease (COVID-19) in children. Turkish Journal of Medical Science, 50, 592-603.

 • Uğraş Di̇kmen, A., Kına, M., Özkan, S. ve İlhan, M. (2020). COVID-19 epidemiyolojisi: Pandemiden ne öğrendik. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 4, 29-36.

 • Uludağ, Ö. (2020). Koronavirüs enfeksiyonları ve yeni düşman: COVID-19. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 118-127.

 • Üstün, Ç. ve Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(1), 142-153.

 • Vandewater, E, A., Rideout, V. J., Wartella, E. A., Huang, X., Lee, J. H., and Shim, M. S. (2007). Digital childhood: Electronic media and technology use among infants, toddlers, and preschoolers. Pediatrics, 119(5), 1006–1015.

 • Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., … Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: A rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 397-404.

 • Von Hippel P., T., Powell, B., Downey, D. B., and Rowland., N. J. (2007). The effect of school on overweight in childhood: Gain in body mass index during the school year and during summer vacation. Am J Public Health., 97(4), 696–702.

 • Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., and Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the Covid-19 outbreak. Lancet, 395, 945–947.

 • Xiong, J., Lipsitz, O., Nasri, F., Lui, L. M. W., Gill, H., Phan, L…. Mclntyre, R. S. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review. J Affect Disord., 277, 55-64.

 • Yeşi̇l, E. ve Hacımustafaoğlu, M. (2020). Yeni Coronavirüs 2019 enfeksiyonları: Güncel durum. Güncel Pediatri, 18(1), 134-139.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemler (10. basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yıldırım, J. G. ve Ertem, M. (2020). COVID-19 ile ilgili yürütülen çalışmaların tanımlayıcı özellikleri ve randomize kontrollü çalışmaların içerikleri: Sistematik derleme. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 75-81.

 • Yoshikawa, H., Wuermli, A. J., Britto, P. R., Dreyer, B., Leckman, J. F., Lye, S. J., Ponguta, L. A., Richter, L. M., and Stein, A. (2020). Effects of the global Coronavirus disease-2019 pandemic on early childhood development: Short- and long-term risks and mitigating program and policy actions. The Journal of Pediatrics, 223, 188-193.

 • Yüksek Usta, S. ve Gökcan, H. N. (2020). Çocukların ve annelerinin gözünden Covid-19. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 187-206.

                                                                                                    
 • Article Statistics