MALANG ŞEHRİNDEKİ İSLAMİ YATILI OKULUNDA YÖNETİM SİSTEMİNE DAYALI MİCROSOFT ACCESS 2016'NIN (SIAMAR PONTREN) GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 457-467
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu geliştirme ve araştırma, gelen ve giden postaların depolanması için arşivleme uygulamaları üretmeyi amaçlamaktadır. Uygulamanın adı SIAMAR PONTREN'dir. Araştırma, Malang Şehri, Al-Ishlahiyah İslami Yatılı Okulu'nda yapıldı. Kullanılan araştırma yöntemi türü Araştırma ve Geliştirmedir. Bu araştırma, nicel ve nitel verileri kullanır. Nicel veriler, ortam doğrulama anketlerinin ve kullanıcı denemelerinin sonuçlarından elde edildi. Nitel veriler, medya uzmanı doğrulayıcılar ve kullanıcılar tarafından sağlanan öneri ve yorumlardan elde edilmiştir. Yönetilen kantitatif denemelerin değerlendirmesinin sonuçları, ürünlerin% 83'ünün test edilmek için uygun olduğunu göstermektedir. Kantitatif sonuçların% 95'i ise ürünün etkili olduğunu gösteriyor.

Keywords

Abstract

This development and research aim to produce applications for archiving storage of incoming and outgoing mail. The name of the application is SIAMAR PONTREN. The research was conducted at Al-Ishlahiyah Islamic Boarding School, Malang City. The type of research method used is Research and Development. This research uses quantitative and qualitative data. Quantitative data were obtained from the results of media validation questionnaires and user trials. Qualitative data were obtained from suggestions and comments provided by media expert validators and users. The results of the evaluation of quantitative trials that have been managed show that 83% of the products are feasible to be tested. And 95% of the quantitative results show that the product is effective.

Keywords