YUVARLAK ÖRME KUMAŞLARDA PENS UYGULAMALARININ STATİK VÜCUT GİYSİ UYUMUNA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Number of pages: 171-198
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hazır giyim sektörü açısından giysi, seçilen tekstil malzemelerinin kullanıcının istediği modele ve vücut özelliklerine göre model uygulanmış kalıplarla kesilerek hazırlanması ve optimal iş akışı ile giysi parçalarının bir araya getirilip dikilmesi sonucunda elde edilen bir üründür. Giysinin vücut ile statik ve dinamik uyumu giyim konforunun sağlanması için gerekli olduğundan, pens uygulaması giysinin vücuda iyi oturmasını sağlamak amacıyla dokuma kumaşlar için geliştirilmiştir. İlmek yapısı nedeniyle vücut tipine göre şekil alabilen, çıkarıldıktan ve bir süre serilerek dinlendirildikten sonra ilk formuna dönebilme yeteneğine sahip yuvarlak örme kumaşlar, yumuşaklık, tuşe, nem çekme ve sıcak tutma gibi konfor özellikleri ile son yıllarda pek çok giysi türünde tercih edilmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı dokuma kumaştan giysi üretiminde bir gereklilik olan pens uygulamasının yuvarlak örme kumaştan üretilmiş giysilerde vücut giysi uyumuna etkisinin ortaya konması olarak belirlenmiştir. Bu amaca ulaşmak için kontrol gruplu son test deney desenli bir araştırma tasarlanmıştır. Kontrol grubu olarak dokuma kumaşa seçilen üç pens tipi uygulanarak toplam üç kontrol numunesi dikilmiştir. Deney grubunda ise seçilen üç pens tipinin dört farklı yuvarlak örme kumaşa uygulanmasıyla toplam on iki giysi oluşturulmuştur. Numuneler üzerine renkli ipliklerle kalıp üzerindeki göğüs ve ön orta hattı işaretlendikten sonra deney setleri kontrol numuneleri ile görsel olarak kıyaslanmıştır. Bulgular tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Regarding ready-made clothing industry, cloth is a product obtained by preparing the selected textile materials by cutting with modified basic patterns according to the model and body characteristics of the user and bringing together by sewing the cut pieces of clothing through optimized workflow. Since the static and dynamic harmony of the clothes with the body is required for wearing comfort, dart-application method is developed for the woven fabric to ensure garment-body fit. Due to the nature of the loop structure, the circular knitted fabrics, which may take the form of the body easily and return to the original form after being removed and laid down for a while, is preferred in various clothing types because of the comfort properties such as softness, handle, stretch, moisture absorption, and warmth. Thus, the aim of this research is to reveal the effect of dart applications, which is regarded as compulsory in garment manufacture from woven fabrics, in circular knitted fabrics on static body-garment fit. To achieve this aim, an experimental pattern of control group post-test was designed. As the control group, a total of three control samples were sewn by applying three types of darts on woven fabric. In the experimental group, a total of twelve garments were obtained by applying three dart types to four types of circular knitted fabrics. After the bust line and center-front line were marked with colored threads on each sample, the experimental-group samples were compared visually with the control-group samples. Findings are discussed and recommendations are presented.

Keywords