DR. THAIN’NIN KALEMİYLE BOARD’IN GÖZÜNDEN BİR MİSYONER OLARAK CYRUS HAMLIN VE ONUN OSMANLI’DAKİ MİSYONU

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 517-535
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cyrus Hamlin, 1829 yılında “American Board of Commissioners for Foreign Missions” (ABCFM) tarafından Osmanlı topraklarına gönderilen bir misyonerdir. Ancak onunla ilgili bu tanım çok yetersiz kalmaktadır; çünkü Cyrus Hamlin sıradan bir misyoner değildir. Osmanlı Devleti’ne bir misyoner olarak adım attığı ilk andan itibaren bir misyonerin çalışma alanlarının çok ötesinde faaliyetlere girişmiştir. Kimi zaman misyoner bir öğretmen, kimi zaman bir sanatkar kimi zaman da bir tüccar olarak çıkmaktadır karşımıza. Sıradan bir misyoner olmadığı ve olmayacağı daha ilk günlerden açıktır. Hamlin, yaptığı tüm çalışmaları misyonerliğin sınırları içinde görmekte ve bu konuda geri adım atmamakta ısrarcı davranmaktadır. Çünkü ona göre her ne yapıyorsa inandığı dava uğruna yapmaktadır. Osmanlı Devleti’nde uyguladığı eğitim faaliyetleri ve yaptığı ticari girişimler Amerikan Board tarafından benimsenmemiş, çoğu zaman kurulun tepkisini çekmiştir. Sıra dışı bir misyoner profili çizen Hamlin, Osmanlı’daki diğer Hıristiyan cemaatler ve Türk bürokrasisi ile sürekli bir mücadele halinde olmuştur. Hamlin, Amerikan Board ile resmi olarak ilişkisini kestikten sonra Robert Koleji’ni kurmuş, bu kolej vasıtasıyla misyonerliğini devam ettirmiştir. Çalışmamız, Amerikan Board’ın bir dergisinde yayınlanan “Bir Misyoner Olarak Cyrus Hamlin’in Biyografisi” adlı yazıyı ele almaktadır. Dr. Thain’in yazdığı bu yazı ABCFM’nin daha önce eleştirdiği bir üyesi olan Cyrus Hamlin’in yaşamına ve faaliyetlerine verdiği değer açısından da önem taşımaktadır. Dr. Thain’in anlatımları, Cyrus Hamlin’in yazdığı iki kitaptaki bilgilerle harmanlanarak okuyucuya sunulmuştur.

 

 

Keywords

Abstract

Cyrus Hamlin is a missionary sent to Ottoman lands in 1829 by the "American Board of Commissioners for Foreign Missions" (ABCFM). However, this definition is very inadequate because Cyrus Hamlin is not an ordinary missionary. From the moment he came to Istanbul, the capital city of the Ottoman Empire, he not only did missionary activities but also carried out many different works in many distinct fields. He sometimes acted as a missionary teacher, sometimes as an artist and sometimes as a merchant. In short, he preferred to be a man of action rather than an ordinary missionary. Despite this fact, Hamlin sees all his work within the boundaries of missionary and even regards it as a sine qua non of the missionary. For Hamlin, missionary is huge cause he believes in his cause and has done everything he does for the sake of it. The educational activities and commercial initiatives he carried out in the Ottoman Empire were not adopted by the American Board, and he often drew its reaction. Drawing an exceptional missionary profile, Hamlin has been in a constant struggle with Turkish bureaucracy and other Christian communities in the Ottoman Empire. After officially cutting off his relationship with the American Board, Hamlin founded Robert College and continued his missionary activities by this college. Our study deals with the article "The Biography of Cyrus Hamlin as a Missionary" published in a magazine of the American Board. This article written by Dr Thain is significant in terms of praising the life and activities of Cyrus Hamlin, a member of ABCFM by which he had previously criticized. Dr Thain's narrative was presented to the reader by mixing the pieces of information in the two books written by Cyrus Hamlin.

Keywords