KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE MASKENİN HAYATIMIZDAKİ YERİ

Author :  

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 82
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-12 17:41:26.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 323-337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmesine neden olan koronavirüsün etkileri devam etmektedir. Virüse karşı tıbbi hazır bulunuşluğun düşük olması, salgına yakalananların ve salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını gün geçtikçe arttırıyor. Uzmanlar aşı çalışmaları başarı ile sonuçlansa dahi, sınırlandırılmış bir hayatın hemen son bulmayacağını belirtiyorlar. Bu durum karşısında, ülke yönetimlerinin neredeyse salgının başından itibaren önleyici tedbirleri ön plana çıkardıkları görülmektedir.

Araştırma, salgınla mücadelede mesafe ve temizlik gibi öncelenen tedbirlerden biri olan maskenin günlük yaşamdaki yerine dair Türkiye'den bir kesit sunma amacı ile gerçekleştirilmiştir. Nicel yöntemin benimsendiği araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Kişisel bilgileri öğrenmeye yönelik 4'ünün haricinde 12 sorudan oluşan anket, 1 Temmuz-1 Eylül 2020 tarihleri arasında bir çevrimiçi anket yazılım programı olan Survey Monkey üzerinden uygulanmıştır. İnternet mecralarının işleyiş mantığı ve salgın döneminin şekillendirdiği koşullar nedeniyle uygun örnekleme yönteminin tercih edildiği araştırmaya e-mail, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya ağlarını kullanan  1697 kişi katılmıştır. Talep edilen formata uygun olmadığı için 35 katılımcının cevapları değerlendirme dışı bırakılarak araştırmanın örneklemi 1662 kişi kabul edilmiştir. 

Toplanan verilerden yola çıkarak makalede; ağırlıklı olarak genç, üniversite mezunu/öğrencisi ve kentli özelliklere sahip katılımcıların maske kullanımına yönelik davranış ve düşünceleri analiz edilmiş, maskenin günlük yaşam alışkanlıklarında ne kadar karşılık bulduğu ortaya konmuştr.   

Keywords

Abstract

The effect of coronavirus causing the World Health Organization (WHO) to label the outbreak a pandemic on March 11, 2020 are ongoing. As there wasn't adequate medical readiness, individuals catching the disease and losing their lifestyle will prolong. Goverments are focusing on the importance of preventative precautions from the beginning. 

This study aims to present an overview of Turkey regarding the importance of masks in daily life as a prioritized precaution in fighting against the outbreak such as distancing and hygiene. Survey was used as a quantitative method. A 12-question survey, out of 4 were personal information questions, was conducted using Survey Monkey between July 1 and September 1, 2020. Asuitable sampling method was used considering the logic behind online mediums and the circumstances shaped by the pandemic. 1697 individuals using social media such as WhatsApp, Instagram and Facebook participated in the study. 35 participants were left out as they did not comply with the requested format. The sample of the study was determined as 1662 individuals. 

Based on the collected data, behaviors and opinions of predominantly young urban college graduates/students regarding use of masks were analyzed, and extent of the involvement of masks within the daily habits was presented. 

Keywords


 • Ak, Ö. (2020). Soğuk Algınlığından Ölümcül Salgına: Küresel Kâbus. Bilim ve Teknik Dergisi, S. Mart 2020, 12-27.

 • Baştürk, S. ve Taştepe, M. (2013). Evren ve Örneklem. Baştürk (Ed), Bilimsel Araştırma Yöntemleri İçinde (s. 130-158). Ankara: Vize Yayıncılık.

 • Beşer, A. ve Topçu, S. (20103). Sağlık Alanında Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, C/S. 6(1): 241-247.

 • Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • CNNTurk. (5 Nisan 2020). “Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor”. Erişim tarihi: 19 Eylül 2020, https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-ucretsiz-maske-dagitimi-basliyor

 • CNNTurk. (5 Mayıs 2020). “Maske satışı yeniden başlayacak”. Erişim tarihi: 18 Eylül 2020, https://www.cnnturk.com/video/turkiye/maske-satisi-yeniden-baslayacak

 • Creswell, J. (2017). Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, (Çev. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

 • Creswell, J. ve Clark, V. (2018). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi (Çev. Y. Dede, S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Dünya Sağlık Örgütü. (2020, 6 Nisan). COVİD-19 bağlamında maske kullanımına ilişkin tavsiyeler. Erişim tarihi: 10 Eylül 2020, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO2019-nCov-IPC_Masks-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Dünya Sağlık Örgütü. (2020, 5 Haziran). COVİD-19 bağlamında maske kullanımına ilişkin tavsiyeler. Erişim tarihi: 10 Eylül 2020, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Gökçe, B. (1992). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Savaş Yayınları.

 • Hürriyet. (3 Nisan 2020). “Ek genelge 81 ile gönderildi”. Erişim tarihi: 13 Eylül 2020, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogan-aciklamisti-ek-genelge-81-ile-gonderildi

 • Milliyet. (21 Haziran 2020). “Bakanlık 81 ilin valiliğine gönderdi! Yarından itibaren cezası 900 lira”. Erişim tarihi: 20 Eylül 2020, https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-yarindanitibaren-maske-takmamanin-cezasi-900-lira-6240463

 • NTV. (10 Nisan 2020). “Coronaya karşı insanoğlunun en büyük silahı”. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2020, https://www.ntv.com.tr/turkiye/coronaya-karsi-insanoglunun-en-buyuk-silahi-sabunviruslerle-nasil-savasiyor,u9rzpUq5WUq0kwGb1i7wyw

 • NTV. (3 Haziran 2020). “Ülkelere göre değişen farklı sosyal mesafe uzaklığı corona virüsten ne kadar koruyor?”. Erişim tarihi: 15 Eylül 2020, https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/ulkelere-goredegisen-farkli-sosyal-mesafe-uzakligi-corona-virusten-ne-kadar koruyor,PvWOwNZVZ0ey7ACL7Gyqmw/9rLzSa2gLUKcFxg2wT2QyA

 • Temel, M.K. (2012). 1918 Grip Pandemisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). COVİD-19 bilgilendirme sayfası. Erişim tarihi: 17 Eylül 2020, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66259/halka-yonelik.html?Sayfa=1

 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020, 20 Mart). Tıbbi maske kullanımı. Erişim tarihi: 15 Eylül 2020, https://www.youtube.com/watch?v=6l4b0uJn5RA&t=28s

 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020, 6 Mayıs). Türkiyemiz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Erişim tarihi: 17 Eylül 2020, https://www.saglik.gov.tr/TR,65452/turkiyemizkoronaviruse-karsi-mucadelesinde-ilk donemi-tamamlamistir.html

 • We Are Social, Hootsuite. (2020, Ocak). Türkiye internet kullanımı ve sosyal medya istatistikleri. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2020, https://dijilopedi.com/2020-turkiye-internet-kullanimi-ve-sosyal-medyaistatistikleri/

                                                                                                    
 • Article Statistics