AS A REFLECTION OF POSITIVE PSYCHOLOGY ON EDUCATION; SUBJECTIVE WELL-BEING

Author:

Year-Number: 2020-Year: 13 - Number: 82
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-30 12:00:02.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 131-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mutluluk ve öznel iyi oluş insanlığın en eski zamanlarından beri araştırmalara konu olmuş kavramlardır. Başta Felsefe olmak üzere pek çok alanda bu iki kavrama ek olarak anlamlı yaşam, ideal yaşam, yaşam doyumu gibi kavramlar da pek çok boyutta ele alınmış ve bu hususlarda farklı fikirler ortaya çıkmıştır. Kavram olarak mutluluğun, herkes tarafından kabul edilebilir bir tanımının yapılması güç bir unsurdur. Yaşam dediğimiz süreç ele alındığında gerçekleştirilen pek çok eylem, bahsettiğimiz mutluluk hissine ulaşabilmek için yerine getirildiği varsayılır.  Genel anlamda mutluluk kavramı başlı başına bir his ve bu hissin oluştuğu anda gerçekleşen durumdur. Birey veya bireylerin yaşamlarına ilişkin hissettikleri memnuniyet durumu öznel iyi oluş olarak bilinir. Bireyler, yaşam standartlarını pozitif olarak değerlendirdikleri ölçüde mutludurlar. Mutluluk, herhangi bir anda (olumlu duygulanım) tecrübe edilen hoş ruh halleri ve hisleri, yaşam doyumu ya da öznel iyi oluş gibi genel yaşam değerlendirmelerini ifade eden popüler bir terim olmasından dolayı genellikle psikologlar tarafından kullanılmıştır, ama daha hassas iletişimde işe yaramamaktadır. Buna karşın öznel iyi oluş, insanların kendi yaşamlarına dair öznel değerlendirmelerine göre tecrübe ettikleri iyi oluş düzeyini tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terimdir. Bu bakımdan ele alındığında öznel iyi oluş bireylerin iyi oluş hallerini daha kapsayıcı bir şekilde ele almaktadır. Bu çalışmanın amacı eğitimde öznel iyi oluş kavramına dair bilgileri derlemektir.

Keywords

Abstract

Happiness and subjective well-being are concepts that have been the subject of research since the earliest times of humanity. In addition to these two concepts in many fields, especially Philosophy, concepts such as meaningful life, ideal life, and life satisfaction have been discussed in many dimensions and different ideas have emerged on these issues. As a concept, happiness is an element that is difficult to make an acceptable definition by everyone. When the process we call life is considered, it is assumed that many actions are carried out in order to reach the feeling of happiness we mentioned. In general, the concept of happiness is a feeling in itself and the situation that happens at the moment that feeling occurs. The satisfaction that individuals or individuals feel about their lives is known as subjective well-being. Individuals are happy to the extent that they evaluate their living standards positively. According to Seligman, "Happiness" is often used by psychologists as it is a popular term expressing general life evaluations such as pleasant moods and feelings experienced at any given moment (positive affect), life satisfaction or subjective well-being but it doesn't work for more sensitive communication. On the other hand, subjective well-being is an umbrella term used to describe the level of well-being that people experience according to their subjective evaluation of their lives. From this point of view, subjective well-being addresses the well-being of individuals in a more inclusive way. The aim of this study is to compile information on the concept of subjective well-being in education.

Keywords