DEMOKRASİ VE ASKERİ DARBELER EKSENİNDE EĞİTİM: ÜLKE ÖRNEKLEMELİ BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Number of pages: 379-390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal sistemin doğrudan halkın özgür olarak seçtikleri temsilciler vasıtasıyla gerçekleştiği sistem olan demokrasi, yurttaşların eşit haklar çerçevesinde yönetime katılmasını gerekli kılar. Ancak demokratik sistemin bir ülkede oturması ve işleyişinin kesintiye uğramadan devam etmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Özellikle gelişmemiş ve toplumsal yapıların oturmadığı ülkelerde olmak üzere dünya tarihinde çok fazla demokratik hayatı kesintiye uğratan darbe olmuştur. Günümüz yakın tarihinde de darbeler birçok ülkede gerçekleşmekte ve seçimle gelen yönetimler askıya alınabilmektedir.

Darbeleri engellemenin bir yolu halkın demokrasi bilincinin yükseltilmesidir. Bunun için ise eğitim önemli bir vasıtadır. Zira eğitim seviyesi yükselmiş,  başkalarının haklarına saygılı toplumlar, adil bir seçimle gelen yöneticilerine ve kendi haklarına sahip çıkarlar. Diğer yönden genel olarak darbelerin eğitme etkisine bakıldığında eğitim sistemlerindeki sorunların çözüme kavuşmadığı görülür. Bu durum gerek Türkiye tarihinde yer alan darbeler sonrası eğitim sistemlerinin gidişatına bakıldığında gerekse dünya ülkelerinin geneli için de böyledir.

Bu çalışma, nitel veriler üzerinden içerik analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yönü ile çalışmada derinlemesine analiz yöntemlerinden içerik analizine gidilmiştir.

Sonuç olarak demokratik anlayışın toplumda içselleştirilmesi için sahip çıkılması ve desteklenmesi gerekir. Aksi takdirde kendisinde demokrasi bilincinin zayıf olduğu ülkelerde darbe sonucu yönetimi ele geçirme isteği daima olacaktır. Bu açıdan özellikle ortaöğretim kurumlarında çeşitli derslerin içinde demokrasinin önemi ve darbelerin sakıncaları işlenmelidir. Bu yönüyle özellikle sosyal bilgiler, vatandaşlık, tarih ve coğrafya dersleri içerik bakımından demokrasinin önemini kavratmaya müsaittir.

Keywords

Abstract

Democracy is the system in which the political system takes place directly through the people's freely chosen representatives. Democracy requires citizens to participate in government within the framework of equal rights. But, it is not always possible for the democratic system to sit in a country and continue its functioning without interruption. There has been a blow that interrupted many democratic life in world history, especially in countries where undeveloped and social structures are not established. Coups are also taking place in many countries in the recent history of today, and elected administrations can be suspended.

One way to prevent coups is to raise the public awareness of democracy. For this, education is an important tool. Because societies with a high level of education and respect for the rights of others will protect their managers and their rights that come with a fair selection. On the other hand, looking at the educational effect of coups in general, it is seen that the problems in education systems have not been solved. This is the case both when looking at the impact of coups in the history of Turkey on the education system and when looking at the countries of the world in general.

This study was carried out by making content analysis on qualitative data. In this respect, content analysis, one of the in-depth analysis methods, was used in the study.

As a result, in order for the democratic understanding to be internalized in society, it must be owned and supported. Otherwise, he will always have a desire to take over the government as a result of a coup in countries where his consciousness of democracy is weak. In this respect, especially in secondary education institutions, the importance of democracy and the drawbacks of coups should be covered in various courses. In this context, especially social studies, citizenship, history and geography lessons are suitable for understanding the importance of democracy in terms of content.

Keywords