“LINIE 1. DEUTSCH IN ALLTAG UND BERUF” KAPSAMINDA ALMANYA’DA GÜNLÜK HAYAT VE MESLEK İMGESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 197-208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı “Linie 1 Deutsch in Alltag und Beruf “ isimli Almanca öğretim kitabında bulunan görsellerin Almanya’da günlük hayat ve mesleğe ilişkin örtük veya doğrudan oluşturduğu imgeleri tespit etmektir. Bu amaç kapsamında doküman analizi yoluyla kitaptaki 1396 görsel taranmış, Almanya’daki günlük hayata ve mesleğe ilişkin görseller araştırılarak bulunmuştur.  Neuner’in “Evrensel varoluş deneyimleri” ile Güvenç’in “Kültürel Muhteva ve Öğeler Rehberi”ndeki sınıflama ve kodlama sistemlerinden esinlenerek günlük hayata dair altı konu başlığı oluşturulmuştur. Başlıklar çevre, eğitim- öğretim, beslenme, aile, boş zaman ve iş hayatı olarak belirlenmiştir. Kitapta bulunan 1396 görsel veri değerlendirilmiş ve 603 görsel veri araştırma kapsamına alınmıştır. Görsel veriler çevre, eğitim- öğretim, beslenme, aile, boş zaman ve iş hayatı boyutlarında yorumlanmış ve altı başlık altında sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan görseller kendi içlerinde değerlendirilmiş, görsellerin okuyucularda oluşturduğu imgeler çevre, eğitim- öğretim, beslenme, aile, boş zaman ve iş hayatı boyutlarında yorumlanmıştır.  Araştırma sonucundan Almanya’da günlük hayatın ve mesleğin aşağıdaki gibi imgelendiği görülmüştür. Çevre ve doğanın koruduğu gibi tarihin de koruduğu ve her fırsatta tanıtılmaya çalışıldığı görülmüştür. Eğitim ve öğretimde yüz yüze iletişimi sağlamak için oturma düzeninin yuvarlak olduğu, görselleştirmeye önem verildiği ve dil öğretiminde özellikle kelime kartlarının kullanıldığı dikkat çekmektedir. Alman beslenme kültüründe ayaküstü hafif yiyeceklerin ve salataların olduğu fark edilmektedir. Aile içi iletişimin önemsendiği ve birlikte çeşitli faaliyetler yaparak vakit geçirildiği görsellerde imgelenmektedir. Boş zamanlarda arkadaşlarla eğlenildiği, doğada vakit geçirildiği, spor yapıldığı ve okuma kültürlerinin olduğu göze çarpmaktadır.  İş hayatında ise işçi güvenliğinin, takım çalışmasının ve yardımlaşmanın önemli olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal both implicit and explicit images related to daily life and profession in Germany involved in the German coursebook titled Linie 1 Deutsch in Alltag und Beruf. To this end, the whole coursebook was investigated employing the content analysis method, and a total number of 1396 visuals related to daily life and profession in Germany were detected. After that, these visuals were also thematically categorized. Six different themes were generated based on categorizations and codes found in Neuner’s "Experiences of universal existence" and Güvenç’s  "Guide to Cultural Contents and Elements". These themes are environment, education, nutrition, family, leisure time, and professional life. These 1396 visuals were analyzed, and 603 of them were included as the main data of this study. They were categorized in accordance with the six pre-determined themes. In addition, these categorized visuals were also analyzed within themselves, and the images that these visuals created for the reader were also interpreted according to the pre-determined themes. The results revealed valuable insights related to how daily and professional life were represented in the related coursebook. Based on these images, it can be said that great importance was attached to preserving the environment and historical elements, and they were tried to be introduced to the reader. Circle seating was preferred to facilitate face-to-face interaction and communication in the classroom, great importance was given to visualization, and vocabulary cards were frequently used in language teaching. Besides, images of snacks and a healthy diet related to German food culture were also noticed. When it comes to the family themes, results showed that communication among family members was prioritized, and family members were often visualized as spending their leisure time together doing various activities. Another essential point that results revealed is that people also had fun with their friends, spent their leisure time in nature, doing physical exercises, and reading. As for the professional life theme, job safety, collaboration, and cooperation were highly important.  

Keywords