ABDULLAH HARMANCI’NIN BİREYSEL VE EDEBİ KİŞİLİĞİNİ ŞEKİLLENDİREN UNSURLAR VE BUNLARIN ÖYKÜLERİNE YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-15 15:42:07.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 159-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Abdullah Harmancı, edebiyatımızda öykü türünde verdiği eserlerle tanınmaktadır. Yazı hayatına şiirle başlayan roman denemelerinden sonra öyküde karar kılan Harmancı, bu alanda Türk öykücülüğü için önemli eserler vermiştir. Muhteris, Ertesi Dünya, Yerlere Göklere, Seni Ne İhtiyarlattı, Melek Kayıtları, Behçet Bey Neden Gülümsedi?, Baltan Taşa Değecek isimli yedi öykü kitabı bulunan yazar öykülerinde aşk, yalnızlık, yazarların ve dergi yayıncılığının sorunları, akademisyenlerin problemleri, taşra-merkez çatışması, karı-koca ilişkileri, ölüm, ahiret yaşamı gibi konuları işlemiştir. Harmancı’nın İslamî anlamda ağırlık kazanan dünya görüşü öykülerinin temelini oluşturur. Yazar yaşamı ve dünya görüşü ile sanat anlayışını dengede tutmaya çalışır. Bu bağlamda yazı hayatına aktif olarak devam eden Abdullah Harmancı’nın öykülerinde hayatından ve kişisel özelliklerinden izler bulmak mümkündür. O, çevresinden beslenen bir yazar olmakla beraber daima yeni bir biçim arayışı içinde olmuştur. Kısa ve küçürek öyküler kaleme alan Harmancı bu türün başarılı ve tanınan bir temsilcisi haline gelmiştir. Bu makalede Abdullah Harmancı’nın edebî kişiliğini şekillendiren unsurlar üzerinde durulmuş, ailesi, tahsili, okumaları, yaşadığı coğrafyalar ve dinî kaygılarının kendi kişiliğinin oluşmasına etkileri ve bu etkilerin Harmancı’nın öyküleri üzerindeki yansımaları ifade edilmeye çalışılmıştır. Yazar kendisiyle yapılan söyleşilerde hem hayatı hem de kişisel özellikleri hakkında pek çok bilgi vermektedir. Bu bilgiler sanatçının ailesi, kişiliği, tahsil hayatı, okumaları ve yaşadığı coğrafyaların öykülerine nasıl yansıdığını göstermektedir.

Keywords

Abstract

Abdullah Harmancı is known in our literature with his works in the story genre. Having started his writing career with poetry, Harmancı, who decided on the story after his novel trials, produced important works for Turkish short storytelling in this field. Muhteris, Ertesi Dünya, Yerlere Göklere, Seni Ne İhtiyarlattı, Melek Kayıtları, Behçet Bey Neden Gülümsedi?, Hışırtı Avcısı the author, who has seven storybooks titled, has covered topics such as love, loneliness, problems of authors and magazine publishing, problems of academics, provincial-center conflict, husband-wife relations, death and afterlife. Harmancı worldview, which gains weight in the Islamic sense, forms of the basis of his stories. The writer tries to balance his life and worldview with his understanding of art. In this context, it is possible to find traces from the stories of Abdullah Harmancı, who actively continues his writing life, from his life and personal characteristics. Also he is a writer who feeds on his environment, he has always been in search of a new form. Harmancı, who wrote short and short and short-short stories, has become a successful and recognized representative of the postmodern literary understanding. In this article, the elements that shape the literary personality of Abdullah Harmancı are emphasized, the effects of his family, educationi reading, geographies and religious concerns on the formation of his own personality and reflections of these effects on Harmancı's stories are tried to be expressed. The author gives alot of information about both his life and his personal characteristics in the interviews with him. This information shows the artist's family, personality, education life, readings and the geofraphies he lived in reflect on his stories.

Keywords