ANTONÍN DVOŘÁK’IN “GYPSY SONGS OP.55” LİED DİZİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-22 00:46:39.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 261-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Romantik Dönem bestecilerinden Antonin Dvořák'ın (1841-1904) Gypsy Songs Op.55 lied dizisi incelenmiştir. Çek Cumhuriyeti'nde doğan Antonin Dvořák, geleneksel Batı Avrupa besteleme stilini Çek ulusal müziği ile harmanlayarak, bohem dans ritimlerini ve ulusal enstrümanları kullanmış, kendi tarzını yaratmıştır. Bestecinin 1880 yılında yazdığı Op. 55 Çingene Şarkıları, Dvořák’ın lied türünde yapmış olduğu en önemli bestelerinden biridir. Dvořák lied dizisini, Bohemyalı romantik şair Adolf Heyduk’un orijinal metinleri Almanca olan yedi şiiri üzerine, o dönemde Viyana’da tanınmış tenor olan Gustav Walter’ın seslendirmesi için bestelemiştir. Gerçek Çingene melodilerinin yer almadığı lied dizisi, dans ritimlerinin tutkulu ve neşeli ritmi, haretketli vokal çizgisi ve canlı piyano eşlikleriyle Çek ulusal müziğinin renklerini ve Çingenelerin özgür yaşam tarzını etkili bir şekilde ifade etmektedir.

Bu çalışmada öncelikle, Antonin Dvořák’'ın yaşadığı Romantik Dönem'in genel hatları çizilmiş, Dvořák’ın hayatı ve müzikal kimliği anlatılmış ve Romantik Dönem'de lied türündeki oluşumlar aktarılmıştır. Ardından dizide yer alan her bir şarkı; anlam ve yorumlayıcı öneme sahip müzikal özellikler açısından incelenerek ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Öncelikle orijinal şiirlerin çevirilerine yer verilmiş ve eşlik ile bağlantıları ve müziksel ifadeler gözden geçirilmiştir. Betimsel bir yöntemle yürütülen araştırmada tarama yoluyla elde edilen veriler geniş bir şekilde sunulmuş, eserlerin metin çözümlemeleri ve seslendirilme özellikleri ele alınmıştır.

Bu çalışma A. Dvořák’ın “Gypsy Songs Op.55” Lied Dizisini incelemek ve öğrenmek isteyen öğrenci ve sanatçıların esere yaklaşımını kolaylaştırma ve icralarına katkıda bulunabilecek belli detayları ortaya çıkarma ve literatüre katkıda bulunma amacını taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Gypsy Songs Op.55 lied series by one of the Romantic Period composers Antonin Dvořák (1841-1904) was analysed in this study. Antonin Dvořák, who was born in the Czech Republic, had created his own style by blending traditional Western European composition style with the Czech national music by using bohemian rhythms and national instruments. Written by the composer in 1880, "Gypsy Songs Op.55" is the most essential composition of Dvořák in the area of lied. Dvořák composed his lied series on seven poems of the Bohemian romantic poet Adolf Heyduk for the well-known former tenor in Vienna Gustav Walter to vocalize it. The lied series, which does not include the real gypsy melodies, effectively expresses the soul of Czech national music and the independent lifestyle of the Gypsies with its passionate and cheerful dance rhythms, vibrant vocal lines, and lively piano accompaniment. Firstly, the Romantic Period in which Dvořák lived is outlined, his life and music are explained, and the lied formations in the Romantic Period are conveyed in this study. Each song in the series was examined in terms of its meaning, and musical features with interpretative significance. Translations of the poems originally in German are included, and their connections with accompaniment and musical expressions are reviewed. In the research conducted with a descriptive method, the data obtained through scanning are presented and discussed in a wide range, including the text analysis of the works and vocalization features. This study aims to facilitate students and artists who want to study and learn A. Dvořák's "Gypsy Songs Op.55" Lied Series by revealing specific details that can contribute to their works as well as the literature.

Keywords