DİJİTAL PORTFOLYOLARDA KİMLİK VE TASARIM İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 84
Number of pages: 321-334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyanın tek bir pazara dönüştüğü ve rekabetin küreselleştiği dünyada çalışma hayatının da koşullarının çalışanlar için zorlaştığı görülmektedir. Yaratıcı emek süreçlerinde çalışan kişiler için bu süreçte en iyi şekilde fikir üretmek ve bu fikirleri somutlaştırmak son derece önemlidir. Tasarım, sanat, mimarlık, mühendislik vb. alanlarda çalışan kişilerin günümüz dünyasında gerçekleştirdikleri üretim kadar bu üretimi işverenlere ve potansiyel hedef kitlelerine sunmaları da son derece önemlidir. Kapitalizmin gelişimi paralelinde gösterge değerinin önem kazanması çalışanların daha fazla kendilerini ifade etmelerini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda çalışma dünyasında kişisel sunum dosyaları veya diğer ismiyle portfolyoların öneminin arttığı görülür. Portfolyolar kişinin mesleki açıdan yeterlilikleri ve kimliğini ortaya koymak için üretilmektedir. Portfolyolar sanatsal bağlamda içerik biçim ilişkisinin uygulanması gereken çalışmalardır. Üretilen portfolyo bu açıdan kişilerin sanatsal ifadesi olarak da kabul edilebilir. Diğer taraftan portfolyolar günümüzde tartışmasız bir şekilde bireysel kimlik, benlik ve kişisel marka kavramları ile ilgilidir. Bu çalışmada artık dijital olarak hazırlanmaya başlanan portfolyoların çalışan kişilerin kimlikleri ile bağlantısı incelenmiştir. Dijital portfolyolar günümüzde kitle iletişim alanına dahil olmuşlardır. Bu sebeple karmaşık bir iletişim ve tasarım süreci yaratmaktadırlar. Çalışmanın amacı grafik tasarım süreçleri ile nesneleştirilen portfolyoların bireysel kimlik, benlik ve kişisel marka kavramları ile bağlantısının kurulmasıdır. Bu bağlamda disiplinler arası bir bakış açısıyla çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma dijital olarak farklı platform ve formatlarda hazırlanan portfolyoların grafik tasarım süreçlerini araştırmaktadır.

 

Keywords

Abstract

It may be observed that both business life and conditions got hard for the workers in the world where the entire world has turned into a single market and competition has become global. For the people who work in the processes of creative labor, creating ideas in best way throughout those processes and concretizing the processes is extremely important. It is also important that the individuals who work in the fields such as designing, art, architecture and engineering present their products to the employees and possible target groups as well as they conduct their production in our current world. The importance which reading gains in parallel to the development of capitalism has enforced workers to express themselves more frequently.  Within this context, individual presentation files or portfolios, in other words have gained importance in the business life. Portfolios are produced to reveal the professional competencies and identity of the person. Portfolios are works in which the relationship between content and form should be applied in artistic context. In this respect, the portfolio produced can be considered as the artistic expression of the people. İn the other hand, portfolios are indisputably related to the concepts of individual identity, self and personal brand. In this with study, the relationships between the portfolios which are digitally prepared these days and the identity of the workers were analyzed. Digital portfolios are now included in the mass communication field. For this reason, they create a complex communication and design process.  The objective of the study is to establish a relationship between the processes of graphic design and the concepts of individual identity, individuality and personal trademark in the portfolios that have been objectified. In this sense, the method of literature review was conducted throughout an inter-disciplinary perspective. The study searches the processes of graphic design of the portfolios which are digitally prepared in different platforms and forms.

 

 

Keywords