MONTESSORİ EĞİTİM YÖNTEMİNİN ROUSSEAUCU KÖKENLERİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-24 14:37:33.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 535-556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada eğitim felsefesinde adı çokça zikredilen Fransız filozof Jean-Jacquez Rousseau’nun, Maria Montessori tarafından kurulan ve kendi adıyla anılan Montessori eğitim yöntemi üzerindeki etkisi incelenecektir. Rousseau’nun meşhur Emile kitabı, eğitimin amacı ve işlevi meselesine dair ayrıntılı bir izah içerir. Onun eğitim konusuna yaklaşımı kimi zaman sert tartışmalara sebep olmuş kimi zaman da ilham kaynağı olmuştur. İtalya’nın ilk kadın doktoru olarak da bilinen Maria Montessori onun fikirlerinden olumlu yönde etkilenen bir isimdir. Montessori, yaşama uzanan yardım eli yaklaşımına indirgediği eğitim meselesini aldığı tıp, felsefe ve antropoloji eğitimi sayesinde geniş bir bakış açısıyla inceler. Bu sayede daha sistemli ve bilimsel temeli olan bir eğitim modeli sunar. Rousseau ise kelimenin tam anlamıyla sistematik olmaktansa doğal gidişata göre hareket etmeyi ve kendi gözlemlerinden faydalanmayı tercih eder. Bu tercihinden dolayı kendisine ağır eleştirilerin yapıldığı da bir gerçektir. Rousseau’nun ve Maria Montessori’nin eğitim alanındaki fikirleri pek çok tartışmayı beraberinde getirse de her iki ismin pedagoji alanındaki etkisi görmezden gelinemez. Ancak Rousseau’nun bu alandaki düşüncelerinin bir eğitim tasarısı ya da eğitime dair yapılan bir yorum düzeyinde kaldığı söylenebilir. Rousseau’nun aksine Maria Montessori’nin fikirlerinin ise pek çok ülkede benimsendiği ve bu fikir doğrultusunda pek çok eğitim kurumunun açıldığı görülür. Her ne kadar somut alanda aralarında bu denli fark olsa da çıkış noktaları ve eğitim alanındaki bazı tasavvurları benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada söz konusu benzerlik kavramsal bir çerçeve doğrultusunda ele alınacaktır. Böylece Rousseau’nun Maria Montessori üzerindeki etkisi irdelenip onun eğitim alanında bir romandan fazlasını yazdığı sonucuna ulaşılacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of the French philosopher Jean-Jacquez Rousseau, whose name is mentioned a lot in educational philosophy, on the Montessori education method established by Maria Montessori and named after her will be examined. Rousseau’s famous book Emile contains a detailed explanation on the goal and function of the education. Sometimes, his approach to education caused very significant discussions and sometimes it was a source of inspiration. Maria Montessori, who is also known as Italy’s first female doctor was one of the names who was affected from his opinion in a positive way. Montessori examines the issue of education considered as helping hand approach to life from a wide perspective thanks to her education in medicine, philosophy and anthropology. In this way, she presents a more systematic and scientific based education model. On the other hand, Rousseau prefers to act according to the natural course and uses his own observations rather than being systematic in the strictest sense of the world. It is a fact that he was heavily criticized for this preference. Even though Rousseau and Maria Montessori’s ideas on the education field bring a lot of debate, the effect of both names in pedagogy cannot be ignored. However, it can be noted that Rousseau’s ideas in the field stayed only as an education design or a comment made on education. Unlike Rousseau, it is seen that Maria Montessori’s ideas were adopted in many countries and a lot of educational institutions were established in the direction of this idea. Although there is such a difference between them in the concrete field, their starting points and some of their imaginations in the field of education are similar. These similarities in the direction of a conceptual frame will be addressed in the study. Thus, Rousseau’s influence on Maria Montessori will be examined and it will be concluded that he wrote more than a novel in the field of education.  

Keywords