HAVALI BİR TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİDİ: İKLİM TERAPİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-26 01:18:57.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 419-430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlıklı olmanın yaşam kalitesi ile ilişkilendirildiği günümüzde, yaşam alanlarındaki hava kalitesi ve iklim konforu gittikçe önem kazanmaktadır. Almanya’da 2000 yılında uygulamaya geçilen Büyük Sağlık Reformu ile hastalık merkezli bakış açısı, yerini sağlık odaklı bir yaklaşıma bırakmıştır. Türkiye’de ise termal suya dayalı terapilerin kullanımı son dönemlerde yaygınlaşsa da iklim (hava) temelli terapiler ile henüz hiçbir yerde karşılaşılmamaktadır. Hayati bir öneme sahip olan iklimin kullanımı ile gerçekleştirilen terapiler, toplum sağlığını korumanın ve artırmanın yanında bireyin yaşam kalitesinin de yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada, Almanya’da ve Avusturya’da yaygın bir şekilde uygulanan iklim terapisini değerlendirip hâlihazırdaki iklim terapisi gerçeğini ele almak, bulgular üzerinden genel bir çerçeve oluşturmak ve Türkiye’deki uygulamacıların ve akademisyenlerin dikkatini konunun önemine çekmek amaçlanmaktadır. Ayrıca gelişen sağlık turizminde Türkiye’nin hâlihazırda atıl durumdaki doğal kaynaklarını koruyarak-kullanarak, kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmaya ve göçlerin önlenmesine yönelik sürdürülebilir girişimleri desteklemek de hedeflenmektedir. Çalışmada, tanımlayıcı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, iklim terapisi çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili ikincil kaynaklardan ve ilgili web sayfalarından elde edilmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’de iklim terapisinin henüz uygulanmadığı görülmüş, Almanya ve Avusturya’daki iklim terapi merkezlerinin model alınabileceği ve hava kirliliği yüksek olan illerde uygulanabileceği önerilmiştir. Özellikle hâlihazırda tıp fakülteleri bünyelerinde bulunan Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalları ve turizm sektörünün işbirliğine gidebileceği öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, being healthy is strongly associated with quality of life, and the air quality and climate comfort become more important. With the Major Health Reform that was put into effect in 2000 in Germany, the illness-oriented perspective was replaced with a health-based approach. Although the use of thermal water therapies has increased in recent years, the climate (air)-based therapies have not yet been used in Turkey. These therapies that are performed by using the climate, which is of vital importance, contribute to increased quality of life, and they also protect and enhance the public health. From this viewpoint, it is aimed to review and analyze the climate therapy practices that are common in Germany and Austria, to discuss current status of climate therapy, to form a general framework through the findings, and to call the attention of practitioners and academics to the importance of this subject in Turkey. It is also aimed to encourage sustainable initiatives for economic development in rural areas and for prevention of immigration by preserving-using the natural resources that are already in hand for rapidly-growing health tourism in Turkey. In the study, descriptive research method was used. The data were retrieved from secondary sources about climate therapy studies and applications, and relevant websites. As a result of this study, it was observed that climate therapy has not yet been used in Turkey, and it was suggested that the climate therapy centers in Germany and Austria may be taken as examples, and these models may be implemented in cities with critical air pollution levels. It is predicted that Medical Ecology and Hydroclimatology Departments in Medical Schools and the tourism industry may collaborate on this matter.

Keywords


 • Bajanowski, A. (2017). Das Sterben der Luftkurorte, Erişim tarihi: 20 Ocak 2021, http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/buerokratie-posse-das-sterben-der-luftkurorte-a1152474.html.

 • Bertram, S. (2015). Luftkuren helfen bei vielen chronischen Erkrankungen. Erişim tarihi: 21 Mart 2021, https://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/luftkuren-helfen-bei-vielen-chronischenerkrankungen-2015092445749.

 • Berühmter Kurort. Ein Hauch von "Zauberberg“, Erişim tarihi: 29 Mart 2021, http://www.spiegel.de/einestages/beruehmter-kurort-a-950039.html.

 • Beschwerdefrei in Luftkurorten, Erişim tarihi: 20 Mart 2021, https://www.austria.info/at/aktivitaten/wellness/kur-kneipp/beschwerdefrei-in-luftkurorten.

 • BioEden (2018). Treatment, Cures and Therapy Types, Erişim tarihi: 10 Nisan 2021, https://www.bioeden.com/uk/?news=treatment-cures-therapytypes#:~:text=A%20treatment%20improves%20a%20condition,same%20extent%20from%20MSC %20therapy

 • Bruyninckx, H. (11 Ocak 2018) “Marked improvement in Europe's air quality over past decade, fewer deaths linked to pollution”. Erişim tarihi: 04 Mart 2021, https://www.eea.europa.eu/tr/highlights/son-on-yilda-avrupa2019nin-hava

 • Çetin, G. (2006). Wellness SPA Terapisti Eğitim Program İçeriğinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

 • Das Rehaportal, Unterschied Reha und Kur, Erişim tarihi: 10 Nisan 2021, https://www.qualitaetskliniken.de/reha-haeufige-fragen/unterschied-reha-undkur/#:~:text=Die%20Kur%20dient%20zur%20Vorsorge,Eigenverantwortung%20und%20zur%20 Selbsthilfe%20st%C3%A4rken.

 • Dünya Sağlık Örgütü'nden hava raporu: Ankara Avrupa'nın en kirli başkenti, Erişim tarihi: 21 Ocak 2021, https://tr.euronews.com/2018/05/02/dunya-sagl-k-orgutu-nden-hava-raporu-ankaraavrupa-n-n-en-kirli-baskenti.

 • Dynaread, “What's the Difference Between a Treatment and a Cure?”. Erişim tarihi: 10 Nisan 2021, https://www.dynaread.com/whats-the-difference-between-a-treatment-and-a-cure.

 • Ergüven, M.H. (29 Mart 2021a). „Çok Havalı Bir Turizm: İklim Terapisi” Erişim tarihi: 02 Nisan 2021, https://www.turizmgazetesi.com/yazi/cok-havali-bir-turizm-iklim-terapisi/3558#_ftn1.

 • Ergüven, M.H. (13 Nisan 2021b). „Dünyanın Koynundan Gelen Şifa“. Erişim tarihi: 14 Nisan 2021, https://www.turizmgazetesi.com/yazi/dunyanin-koynundan-gelen-sifa/3564

 • Ergüven, M.H. (30 Eylül 2016) “Talasso: Denizden Gelen Sağlık”. Erişim tarihi: 02 Nisan 2021, https://www.turizmgazetesi.com/article.aspx?id=81507.

 • Ergüven, M.H. ve Yılmaz, A. (2017). Bir Turistik Ürün Olarak Talasso. Turizmde Yeni Ufuklar. Alper Çabuk ve Taki Can Metin (Eds.), Beau Bassin, Mauritius: LAP Lamert Academic Puglishing.

 • Fit Reisen, Was ist eine Kur, Erişim tarihi: 10 Nisan 2021, https://www.fitreisen.de/footer/was-ist-eine- kur/.

 • Gesetzlich anerkannte Luftkurorte (LK) und Heilklimatischen Kurorte (HK) in Österreich, Erişim tarihi: 22 Mart 2021, http://www.oehkv.at/heilvorkommen/gesetzlich-anerkannte-luftkurorte-undheilklimatische-kurorte.html.

 • Gökkuş, B. (2018). Dünya'nın havası en kirli 20 şehri: Türkiye'den hiçbir kent yok, Erişim tarihi: 02 Nisan 2021, https://tr.euronews.com/2018/10/30/dunya-nin-en-kirli-20-sehri-turkiye-den-hicbir- kent-yok.

 • Gradierwerke - Gesundheitsangebot zahlreicher Kurorte, Erişim tarihi: 23 Mart 2021, http://www.salze- online.de/gradierwerk.html.

 • Gradierwerke in Deutschland, Erişim tarihi: 23 Mart 2021, http://www.kurorte-und- heilbaeder.de/gradierwerke.html.

 • Heilstollen-Therapiezentren, Erişim tarihi: 10 Nisan 2021, https://www.deutscher- heilstollenverband.de/11-0-Heilstollen-Therapiezentren.html.

 • Internisten im Netz, Balneo- & Klimatherapie Ursprung, Erişim tarihi: 06 Nisan 2021, https://www.internisten-im-netz.de/fachgebiete/komplementaermedizin/naturheilkundlichealternative-verfahren/balneoklimatherapie.html?fbclid=IwAR3Hc7e4OF2Bv3SEiwIq2buamQ6YaLIGGcF-gMfKfUpdZr1ZuMZFBXzD8M.

 • İHA (8 Mayıs 2018) “Avrupa'nın Havası En Kirli Ülkesi Polonya”. Erişim tarihi: 02 Nisan 2021, https://www.haberler.com/avrupa-nin-havasi-en-kirli-ulkesi-polonya-10829297-haberi/

 • Karagülle, M.Z. (2000). Yaşlılıkta Balneoterapi ve Kaplıca Tedavisi. Turkish Journal of Geriatrics, 3(3): 119- 124.

 • Kozak, N., Tütüncü, Ö. ve Ergüven M.H. (2013). Termal ve SPA Hizmetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 • Kur bei Atemwegserkrankungen, Erişim tarihi: 22 Ocak 2021, https://www.kur-tipps.de/kur- atemwegserkrankungen/.

 • Kurort Definition, Merkmale und Arten von Kurorten, Erişim tarihi: 23 Ocak 2021, https://www.urlaubsguru.de/lexikon/kurort/.

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2021). Tuz Mağarası, Erişim tarihi: 24 Nisan 2021, https://cankiri.ktb.gov.tr/TR-242649/tuz-magarasi.html.

 • Luftkur & Klimakuren, Bei Atemwegerkrankungen, Asthma und Bronchitis, Erişim tarihi: 23 Mart 2021, https://www.wellnessurlaub.com/luftkuren/.

 • Luftkur, Erişim tarihi: 20 Ocak 2021, http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/885744.

 • Luftkur, Erişim tarihi: 23 Mart 2021, https://www.safiorida.com/sardinien-luftkur.php.

 • MedicineNet, Medical Definition of Cure, Erişim tarihi: 10 Nisan 2021, https://www.medicinenet.com/cure/definition.htm.

 • Mehr Luft (6 Şubat 2017). “Was ist ein Luftkurort und ist dieser für alle Patienten geeignet?”. Erişim tarihi: 03 Nisan 2021, https://mehr-luft.at/aktuell/was-ist-ein-luftkurort-und-ist-dieser-fuer-allepatienten-geeignet/.

 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Sözlüğü, Erişim tarihi: 06 Nisan 2021, https://www.mgm.gov.tr/genel/meteorolojisozlugu.aspx?.

 • Stollentherapie, Durchatmen im Berg, Erişim tarihi: 20 Mart 2021, https://www.bodenmais.de/wellness/heilklimatischer-kurort/stollentherapie.html.

 • Stollentherapie, Erişim tarihi: 23 Mart 2021, https://www.naturheilmagazin.de/natuerlich- heilen/naturheilkundliche-methoden/klimatherapie/klimatherapie-stollentherapie.html,

 • TDK, Erişim tarihi: 06 Nisan 2021, https://sozluk.gov.tr/.

 • Temiz Hava Hakkı Platformu (2020). Kara Rapor 2020 Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri, Erişim tarihi: 24 Nisan 2021, https://www.temizhavahakki.com/wp-content/uploads/2020/09/Kara-Rapor-2020Son27082020.pdf.

 • Timur, B. (2015). SPA Hizmetleri ve Uygulamaları. Sağlık Turizmi içinde (Ed. Saadet Pınar Temizkan). (ss. 169-194). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Travel Scout 24, Luftkurort, Erişim tarihi: 11 Nisan 2021, https://www.travelscout24.de/glossar/luftkurort/.

 • World Health Organization, Erişim tarihi: 23 Mart 2021, https://www.who.int/airpollution/en/

                                                                                                    
 • Article Statistics