KADINLAR BÖLGESEL BASKETBOL LİGİNDE OYNAYAN BASKETBOLCULARDA STATİK VE DİNAMİK DENGENİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 85
Number of pages: 559-574
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, amatör liglerde mücadele eden kadın basketbol oyuncuları için hazırlanan uygulanabilirliği kolay antrenman programları ile oyuncuların denge yeteneğindeki gelişimini görmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, 2018-2019 sezonunda KBBL‟ de mücadele eden Giresun Üniversitesi Bayan Basketbol takımının son bir yıl içerisinde nörolojik hastalık, vestibüler, vizüel rahatsızlık veya son 6 ay içerisinde ciddi bir alt ekstremite sakatlığı geçirmemiş 12 aktif oyuncusu dahil edilmiştir. Oyunculara 12 hafta boyunca uygulanabilirliği basitten zora, kolaydan karmaşığa takım halinde uygulayabilecekleri denge antrenmanları hazırlanmıştır. Oyunculara özel hazırlanmış egzersiz programına başlamadan önce ve her 4 haftanın sonunda, statik denge yetenekleri flamingo denge testi ile, dinamik denge yetenekleri ise yıldız denge testi ile hem dominant hem de non- dominant taraf ölçümleri alınıp kaydedilmiştir.

Bulgular: KBBL’de oynayan kadın sporcuların haftada 2 gün, uygulanabilirliği kolay özel olarak hazırlanan denge egzersizleri ile statik ve dinamik dengelerindeki gelişimi görmek amacıyla yapılmıştır. Yapılan egzersizler ve ölçümler sonrasında statik denge yeteneği ve dinamik denge yeteneğinde bir önceki ölçüme göre gelişme gösterdiği görülmektedir. Sonuçlar incelendiğinde bütün sporcularda p değerinin yaklaşık 0,000 olduğu görülmektedir. Seçtiğimiz anlamlılık düzeyinin(p=0,05) altında kalan bu değer, sporcuların her ölçüm değerinin bir öncekine göre gelişme göstermiş olduğunu açıkça göstermiştir.

Sonuç: Kadın sporcular için hazırlanan uygulanabilirliği kolay denge antrenmanları ile, statik ve dinamik denge yetenekleri geliştirilebileceği gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study is to see the development of balance ability with easy-to- apply training programs prepared for female basketball players competing in amateur leagues.

Material and Method: In this study, 12 active players of Giresun University Women's Basketball team, who fought in ENTL in the 2018-2019 season, who did not have neurological disease, vestibular visual discomfort or serious lower limb disability in the last 6 months were included. Balance training has been prepared for the players for 12 weeks. Before starting the exercise program specially prepared for the players and at the end of every 4 weeks, static balance abilities, flamingo balance test and dynamic balance abilities were taken and recorded both dominant and non-dominant side measurements with star balance test.

Results: After the exercises and measurements, it is seen that the static balance ability and dynamic balance ability showed improvement compared to the previous measurement. When the results are examined, it is seen that p value is approximately 0,000 in all athletes. This value, which is below the significance level we selected (p = 0.05), clearly shows that each measurement value of the athletes has improved compared to the previous one.

Conclusion: It is observed that static and dynamic balance abilities can be developed with easy-to-apply balance training prepared for female athletes.

Keywords