MÜTEŞABİH AYETLERİN BAĞLAM BELAĞATI VE TEFSİRE ETKİSİ / السياق الفني والبلاغي في الآيات المتشابهة وأثره في التفسير

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-07-10 22:59:33.0
Language : Arapça
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 89-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’ an  birçok araştırmada kaynak omaya devam ettiği gibi  Arapça belağatında da  en önemli kaynaktır.  Şüphesiz ki Kur’anda  şu ana kadar ortaya çıkarılmamış c evherler  mecvuttur.  Var olan bu c evherler  kur’anı,  araştırmacıların  nezdinde hep diri tutmuştur.

Alimlerin bazıları Kur’ana  tefsir yönüyle bakarak Kur’anı tefsir etmeye çalışmışlardır. Bazı alimler de Ku’rana fıkıh yönüyle bakarak  fıkhi hükümler çıkarmaya çalışmışlardır. Bazıları da kıraat yönüyle Kur’anı  incelemiş , tefsir ve kıraat arasındaki  ilişkiyi  ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Bazı alimler de farklı displinleri bir araya getirerek araştırma yapmışlardır.

Gelecekte de  bu tür araştırmalar  farklı yönlerle insanlığı aydınlatmaya devam edecektir.

Bu araştırma hem dil,hem belağat, hem de tefsir ile ilgili bir konuyu ele almaktadır. Bildiğimiz gibi kur'an-ı kerim bazı müteşabih ayetleri, terimleri ve bu konular etrafında dönen çeşitli konuları içermektedir. Bu başlık altında ; kur'an kıssaları, geçmiş kavimlerin inanç, ibadet gibi ritüellerini zikredebiliriz. Kur'an daki müteşabih ayetler üzerinde bir çok araştırma yapılmıştır. Ancak bu çalışmaların çoğu betimseldi, yani bu çalışmalar ayetin farklılıklarından, nedenlerinden ve ayetin tesiriyle olan bağlantılarından bahsetmiyordu. Bu çalışmanın amacı buradaki eksikliği tamamlamaktır. Bu çalışmada müteşabih ayetler seçilmiş olup bu ayetler arasındaki benzerlik ve benzerliğin ayete etkisi açıklanmıştır. Bunlar retorik ve teknik anlamda ipuçları vererek ayeti, te'vil ve tefsir açısından zenginleştirir. 

 

تناول هذا البحث موضوعاً له علاقة باللغة والتفسير معاً، فكما نعرف أن القرآن يحوي الآيات المتشابهةفي الألفاظ والمعاني والتي تدور في عدة موضوعات، منها القصص القرآني ، وأحوال الأمم والأقوامالسابقين ومنها أحوال العقيدة والعباداتوغيرها . وقد دُرِس موضوع الآيات المتشابهة كثيراً في القرآن، لكن كانت مععظم هذه الدراسات وصفيّة، أي أن هذه الدراسات لم تذكر الفروق والاسباب وصلتها بتفير الآية. وجاء هذا البحث ليستدركهذا النقص ، فقد اختار هذا البحث الآيات المتشابهة  وقام بتعليل التشاشبه بين الآيات وبيان أثر هذا التشابه على الآية  وما تعطيه من لمحات بلاغية وفنيّة تغني معنى الآية تفسيراً وتأويلاً.

Keywords

Abstract

The Quran continues to be a source in many researches, as well as the most important source in Arabic rhetoric. Undoubtedly, there are evers that have not been revealed in the Quran until now. These existing cevers have always kept the Qur'an alive in the eyes of researchers.

Some of the scholars have tried to interpret the Qur'an by looking at the Quran in terms of interpretation. Some scholars have tried to make fiqh decrees by looking at the Quran in terms of fiqh. Some of them examined the Qur'an in terms of recitation and tried to reveal the relationship between tafsir and recitation. Some scholars have done research by bringing together different disciplines..

In the future, such researches will continue to enlighten humanity in different ways.

This research is both language and eloquence.

This research deals with a topic related to both language and exegesis. As we know, the Quran contains some verses, terms and various subjects revolving around these subjects. Under this title; We can mention the stories of the Quran, the rituals of the past tribes such as belief and worship. A lot of research has been done on the amulet verses in the Quran. However, most of these studies were descriptive, that is, they did not mention the differences of the verse, their reasons, and their connections to the verse's influence. The purpose of this study is to complete the deficiency here. In this study, the amulet verses were selected and the similarity and similarity between these verses were explained. These give rhetorical and technical clues and enrich the verse in terms of interpretation and interpretation.

Keywords