SABIRLA İLGİLİ AYETLERİN EĞİTSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-23 18:52:32.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 235-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim insanlığa gönderilen son ilahi kitap olup aynı zamanda insanlar için bir hidayet rehberidir. İnsanların yaratılış amaçları istikametinde, huzur, mutluluk ve barış içerisinde, ilkeli ve onurlu bir şekilde yaşamalarının yolu Kur’an’da gayet açık bir şekilde gösterilmiştir. Kurtuluşa/felaha götüren bu yolu fark etmeleri, değerini takdir edip ona yönelmeleri için Kur’an’da yer alan ayetler vasıtasıyla insanlar sürekli düşünmeye sevk edilmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’e bir bütün olarak bakılırsa bu yolun birtakım esaslarının olduğu rahatlıkla görülecektir. Ahlaki değerler, bu esaslardan birini teşkil etmektedir. Bu değerlerin Kur’an’da nasıl ele alındığı ve bunun eğitsel açıdan taşıdığı değerin ne olduğu araştırmaya muhtaç bir meseledir. Kur’an-ı Kerim’de ele alınan ve insanlar tarafından kazanılması istenen en temel değerlerden biri “sabır” erdemidir. Bu araştırmada, sabırla ilgili ayetler analiz edilerek eğitsel açıdan birtakım değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırmada, “sabırla ilgili ayetlerin eğitsel açıdan taşıdığı değer nedir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada veriler, doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında araştırma değerlendirmeler yapılarak sonlandırılmıştır. Araştırma sonucunda, Kur’an-ı Kerim’de sabırla ilgili ayet sayısının oldukça fazla olduğuna ulaşılmış ve bu ayetlerin, insanların dikkatlerini sabır değeri üzerine yoğunlaştırmalarını, sabır değerini çeşitli yönleriyle tanımalarını ve anlamalarını, onu kazanmaya ve onunla uyumlu bir şekilde yaşamaya motive olmalarını ve nihayetinde bu değeri benimsemelerini sağlayacak unsurlar içerdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

According to the Islamic belief, the Qur’an is the last divine book that was sent to humanity and is a guide on the true path for people. The way for people to live in peace, joy and harmony, in a principled and honorable way in line with the purposes of creation is clearly shown in the Qur’an. In the Qur'an, with the help of verses in it, people are constantly encouraged to think so that they realize this path which leads to salvation / welfare, appreciate its value and turn to it. If we take a look at the Qur’an as a whole, it will be easily seen that this road has some principles. Moral values constitute one of these principles. How these values are handled in the Qur’an and what their educational value is a matter that needs research. One of the most fundamental values that is presented and wanted to be learned by people within Qur’an is “patience”. In this study, some educational evaluations were made by analyzing verses about patience. In the research, the question "What is the educational value of the verses about patience?" was sought answer. The data in the study were collected by the method of document analysis. The study was concluded in the light of evaluations made. As a result of the research, it was determined that the number of verses about patience in the Qur’an is found to be quite high and that these verses contain elements that will enable people to focus their attention on the value of patience, to recognize the value of patience in various aspects therefore understand it, to gain it and to be motivated to live in harmony with it.

Keywords