MÜZİK TERAPİ VE MÜZİK TIBBI UYGULAMALARININ POZİTİF PSİKOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-16 20:32:27.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 249-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik yüzyıllardır vazgeçilmez bir parçamız olarak hayatımızda yer almaktadır. Kimi zaman sözel iletişimin yerine geçen bir araç olarak kullanılmıştır. Enstrümanlar ya da şarkı söyleme yoluyla ve notalar aracılığı ile seslerle aktarılan duygular vücudumuzda hasta olan bölgelerimize etki yapabilmektedir. İnsanları zihinsel, psikolojik ve fizyolojik olarak etkilediği yapılan çalışmalarla gün be gün ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle klinik ortamlarda yapılan uygulamalar müziğin etkisini ispatlar niteliktedir. Son yıllarda Müzik Terapi ve Müzik Tıbbı alanında yapılan çalışmalar artmaktadır. Pozitif psikoloji de aynı oranda yaşamımızda gerek yüz yüze gerekse dijital platformlarda gerçekleşen sunumlarla karşımıza çıkmaktadır. İnsanların her zaman kendilerini iyi hissetme ihtiyacı olacaktır. Bu çalışmada alanda son üç yılda yapılmış ve indeksli dergilerde basılmış beş çalışmaya yer verilmiştir. Hemşirelik okuyan öğrencilerin sınav kaygısı, yeni doğum yapmış annelerin bebeklerinin ağlaması, kemoterapi tedavisi gören hastaların uygulama esnasında yaşadığı rahatsızlık, ruhsal rahatsızlık geçiren bireylerin öfke durumları, kasık fıtığı ameliyatı olan hastaların endişelerinin giderilmesi için müziğin terapi başlığında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmalar gerçek anlamda terapötik bir süreçte ilerletildiği gibi sadece müzik dinleme ile müziğin ilaç gibi kullanıldığı da görülmüştür. Sonuç olarak öğrencilikten, hastalığa, anneliğe ve zaman zaman rahatsızlıklara uzanan yaşam yolculuğunda müzik, terapi amaçlı ya da anlık esenlik sağlama nedeniyle kullanılmaktadır. Müziğin kolay erişilebilir olması ve uzmanlarınca terapötik olarak sağaltımı ile daha birçok alanda çalışmalar yapılacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Music has been an indispensable part of our lives for centuries. It has sometimes been used as a substitute for verbal communication. Emotions conveyed through instruments or singing and with sounds through musical notes can have an effect on the sick parts of our body. It is revealed day by day that it affects people mentally, psychologically and physiologically. Especially the applications made in clinical settings prove the effect of music. In recent years, studies in the field of Music Therapy and Music Medicine have been increasing. Positive psychology also appears in our lives with presentations made face-to-face and on digital platforms. People will always need to feel good. This study includes five studies in the field in the last three years and published in indexed journals. Studies under the title of music therapy were examined. The exam anxiety of nursing students, crying of babies of mothers who have recently given birth, discomfort experienced by patients receiving chemotherapy treatment during application, anger of individuals with mental illness, and elimination the anxiety of patients with inguinal hernia surgery are the topics. These studies were not only progressed in a therapeutic process, but it was also seen that music was used just for listening as a medicine. As a result, music is used for therapeutic purposes or for providing instant well-being in the life journey. The field covers from being a student to illness, motherhood and occasional discomfort. It is thought that many studies will be carried out in many areas, with music being easily accessible and therapeutic treatment by its experts.

Keywords