MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABUL SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 86
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-27 15:26:26.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 21-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik eğitiminde önemli bir yere sahip olan lisansüstü müzik eğitimi, Türkiye’de üniversitelerde faaliyet gösteren enstitüler bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Müzik eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora programları pek çok üniversitede bulunmaktadır. 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi sonrasında yaygınlaşan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri lisansüstü eğitimi de kapsamaktadır. Bu programların öğrenci alım süreçleri de bu durumdan etkilenmiştir. Üniversiteler bu süreçlerde çeşitli yollar izlemektedirler. Bu araştırmada Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren enstitülerin öğrenci kabul süreçleri, “hizmet verdikleri program türleri, bağlı oldukları enstitüler, öğrenci kontenjanları, öğretim üyesi sayıları, başvuru şartları, ön değerlendirme süreçleri, sınav türleri, sınav içerikleri, yerleştirme durumları ile kullandıkları teknolojiler” değişkenleri bakımlarından incelenmiştir. Betimsel tarama yöntemi kullanılarak Türkiye’deki 36 üniversitede hizmet veren enstitülerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları lisansüstü öğrenci kabul süreçleri değerlendirilmiştir. Literatür tarama yöntemi ile lisansüstü müzik eğitimi programlarının uzaktan eğitiminde kullanılan uygulamalar saptanmış ve çeşitli yönleriyle irdelenmiştir. Pandemi koşullarında oluşan acil uzaktan eğitim uygulamalarıyla ilişkili olarak üniversitelerin müzik eğitimi bilim dalı lisansüstü programlarına öğrenci kabul sürecinde, enstitülerin daha çok eğitim bilimleri kapsamında olduğu, güz yarıyılında bahar yarıyılına göre daha fazla öğrenci kontenjanı ilân edildiği, başvuru şartları ve değerlendirme süreçlerinin üniversiteler arasında farklılıklar gösterdiği, bilim sınavı/mülakatlara ilişkin üniversitelerin internet sayfalarında çoğunlukla ayrıntılı bilgilere rastlanmadığı sınav süreçlerinin daha çok yüz yüze gerçekleştirildiği, sadece 2 üniversitenin teknolojik uygulamalardan yararlandığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

Postgraduate music education, which has an essential role in music education, is carried out within the institutes operating in universities in Turkey. Master's and doctorate programs in music education are available in many universities. Distance education-teaching activities, which became widespread after the Covid-19 pandemic in 2020, also include postgraduate education. The student matriculation processes of these programs were also affected by this situation. Universities follow various paths in these processes. In this research, the student matriculation processes of the institutes operating within the universities in Turkey examined in terms of “types, types of programs they serve, student quotas, number of faculty members, application conditions, pre-evaluation processes, exam types, exam contents, placement situations and technologies they use” variables. The graduate student matriculation processes in the fall and spring semesters of the 2020-2021 academic year of the institutes operating in 36 universities of Turkey were examined using the descriptive survey method. The applications used in music education distance education were determined and examined in various aspects by literature review. It has been concluded that, in the process of matriculating students to music education graduate programs concerning the emergency distance education applications that occurred under pandemic conditions, institutes are primarily within the scope of educational sciences, more student quotas announced in the fall semester compared to the spring semester, application conditions and evaluation processes differ between universities, detailed information about science exam/interviews is mostly not found on the web pages of universities, exam processes mostly carried out face to face, and only two universities benefit from technological applications.

Keywords