İKLİM VE ÇEVRE DEĞİŞİMLERİNİN KÜLTÜR VE SANATA YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 87
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-19 23:47:15.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 145-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada, insan kaynaklı nedenlerle çevre problemleri ve iklim değişiklikleri ortaya çıkmakta ve ciddi birtakım sonuçlarının tüm dünyayı etkilediği görülmektedir. Üretim ve tüketim odaklı bu değişiklikler yine insanlığın kendisini etkilemektedir. Toplumlar, hazır olmadıkları bu değişimler karşısında sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak etkilenmektedir. Toplumlar ve onların kültürlerini doğrudan etkileyen bu değişimler kendisi ile birlikte olumsuz dönüşümleri de getirmektedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde insanlığın bir yok oluş ile karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Bu sebeple tüm toplumlarda, çevre bozulması ve iklim değişimi ile ilgili yeni bir algı düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda makale; çevre bozulması ve iklim değişikliklerinin ülkeler, toplumlar ve kültürler üzerindeki karmaşık etkisine değinerek, tüm insanlığı ilgilendiren olumsuz değişiklikler karşısında sanatçıların doğaya hem bireysel hem de diğer bilim dalları ile etkileşim içerisinde, farkındalık oluşturmak ve mevcut bozulmuş ortamların iyileştirilmesine yönelik ortaya koymuş oldukları çalışmalar üzerinden irdelenmiştir. Araştırma nitel araştırmalar arasında yer alan betimsel bir çalışmadır. Bu doğrultuda yazılı ve görsel kaynaklar taranarak araştırmanın bulguları oluşturulmuştur. 20 ve 21. yüzyılda iklim ve çevre değişimlerinin bireyleri, toplumları ve kültürleri doğrudan etkilediği, sanatçıların dünyayı etkileyen bu değişimler karşısında yüzleştirici, haberdar edici ve restore edici bir misyon üstlendikleri görülmüştür. Araştırmada; iklim ve çevresel değişimlere karşı sanatçıların ortaya koymuş oldukları projeler ve uygulamalar ile bu durumu başarılı bir şekilde yansıttıkları sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In the world, environmental problems and climate changes occur due to human-induced reasons and it is seen that some serious consequences affect the whole world. These changes, focused on production and consumption, also affect humanity itself. Societies are affected socially, physically and psychologically in the face of these changes that they are not ready for. These changes, which directly affect societies and their cultures, bring with them negative transformations. It is predicted that humanity will face extinction if the necessary precautions are not taken. For this reason, it is necessary to make a new perception regulation regarding environmental degradation and climate change in all societies. In this context, the article; by addressing the complex effects of environmental degradation and climate changes on countries, societies and cultures, the works of artists to raise awareness about nature, both individually and in interaction with other branches of science, and to improve existing degraded environments in the face of negative changes that concern all humanity were examined. The research is a descriptive study among qualitative research. In this direction, the findings of the research were created by scanning written and visual sources. In the 20th and 21st centuries, it has been seen that climate and environmental changes directly affect individuals, societies and cultures, and artists undertake a confronting, informing and restoring mission in the face of these changes that affect the world. In the research; It has been concluded that the artists successfully reflect this situation with the projects and practices they have put forward against climate and environmental changes.

Keywords


 • Adger, W. N., Barnett, J., Marshall, N., and O'Brien, K. (2013). Cultural Dimension of Cli,mate Change Impact and Adaptations. Nature Climate Change, 112-117. doi:10.1038/NCLIMATE1666.

 • Akdeniz, H. (1982). Görsel Algılama Açısından Renk Kullanımı ve Etkileri. İzmir: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

 • Akdeniz, H. (2018). Kültür İmleri-Kavramsal ve Sınır Ötesi. Art-Sanat Dergisi(9), 543-569. https://dergipark.org.tr/pub/iuarts/issue/47878/604777, Erişim Tarihi: 25.05.2020.

 • Baurriaud, N. (2019). Yedinci Kıta'ya Giriş:Tarih, Coğrafya, Demografi, Kültür, Arkeoloji, Siyaset. N. Şaşmazer (Dü.) içinde, Yedinci Kıta-Rehber (s. 20-27). İstanbul: İstanbul Kültür Sanat Vakfı-YKY.

 • Brookner, J. (2016). http://jackiebrookner.com/project/, Erişim Tarihi: 25.05.2021.

 • Çeken, Birsen ve Işık, Mehmet (2021). “Instagram'daki Sosyal Sorumluluk Postlarının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi: Geleceğe Nefes Kampanyası Örneği”. Sanat Eğitimi Dergisi, 9/1: s. 62–72. doi: 10.7816/sed-09-01-07

 • Ekisa, P. O. (2020). The Role of Culture on Climate Change Adaptation. doi:10.13140/RG.2.2.31931.92963.

 • Galafassi, D., Kagan, S., Milkoreit , M., Heras, M., Bilodeau, C., Bourke, S. J., Tabara, J. D. (2018). Raising the Temperature:The Arts in a Warming Planet. Current Opinion in Environmental Sustainability(31), 71-79. doi:10.1016/j.cosust.2017.12.010.

 • Gaynor, A., and McLean, I. (2005). The limits of art history: towards an ecological history of landscape art. Landscape Review, 11(1), 4-14.

 • Güney, E., Bozyiğit, R., Meydan, A., Kılıç, T., ve Bulut, İ. (2016). Çevrebilim (Ekoloji) Sözlüğü. Konya: Çizgi Kitabevi.

 • Hawkins, H., Morstan, S. A., Ingram, M., ve Straughen, E. (2015). The Art of Socioecological Transformation. Annals of the Association of American Geographers, 105(2), 37-41. doi:10.1080/00045608.2014.988103

 • https://bienal.iksv.org. (2019). Yedinci Kıta: https://bienal.iksv.org/tr/16-istanbul-bienali/yedinci-kita, Erişim Tarihi: 05.06.2020.

 • https://www.climart.info/pollutionpods, Erişim Tarihi: 05.06.2020.

 • Knebusch, J. (2008). Art and Climate Change Perception Outline of a Phenomelogy of Cliimate. S. Kagan, & V. Kirchberg (Dü) içinde, Sustainability: A New Frontier for the Arts and Culture (s. 242-261). Frankfurt, Germany: Verlag für Akademische Schriften.

 • Longueville, F. D., Ozer, P., Gemenne, G., Henry, S., Mertz, O., and Nielsen, J. (2020). Comparing climate change perceptions and meteorological data in rural West Africa to improve the understanding of household decisions to migrate. Climatic Change(160), 123-141. doi:https://doi.org/10.1007/s10584020-02704-7.

 • McNeeley, S. M., and Lazrus, H. (2014). The Cultural Theory of Risk for Climate Change Adaptation. Weather, Climate and Society, 506-519. doi:10.1175/WCAS-D-13-00027.1.

 • Örer, B. (2019). Önsöz. N. Şaşmazer, Yedinci Kıta-Rehber (s. 12-19). İstanbul: İstanbul Kültür Sanat Vakfı- YKY.

 • Shadid, W. (2007). The Foundation of Intercultural Communication. Dordrecht: Kluwer.

 • Strauss, S. (2012). Are Cultures Ensangered by Climate Change? Yes, But.... WIREs Climate Change(3), 371- 377. doi:https://doi.org/10.1002/wcc.181.

 • Van den Pol, B. (2020). The Connection Between Culture and Climate Change. culturaldiplomacy.org: https://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/cs-bernadet-van-den-pol.pdf, Erişim tarihi: 12.05.2020.

 • Wildly, J. C. (2011). The artistic Progressions of Ecofeminism: The Changing Focus of Woman in Environmental Art. The International Journal of the Arts in Society, 6(1), 53-65.

 • Wolf, J. (2007). The Ecological Citizen and Climate Change. Helsinki: Tyndall Centre for Climate Change Research.https.//www.ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/c9ae934-f308-4612-95c7 67c9da8d882f.pdf, Erişim Tarihi: 12.05.2020.

 • www.michaelpinsky.com. (2019). http://www.michaelpinsky.com/project/pollution-pods/, Erişim Tarihi: 24.05.2020.

 • Görsel 1. Michael Pinsky, “Kirlilik Bölmeleri”, 2019, Düzenleme, Norveç Trondheim Kıyısı. http://i0. wp. com/www.michaelpinsky.com/wp-content/uploads/2017/12/indelhi tn.jpg?resize =1500%2C1000 Erişim Tarihi:07.06.2020.

 • Görsel 2. Agnes Denes, Pirinç/Ağaç/Mezar, 1969/77/79 Performans-Düzenleme, Sullivan Country-New York. http://www.agnesdenesstudio.com/works2.html, Erişim Tarihi: 07.06.2020.

 • Görsel 3. Agnes Denes, Buğday Tarlası, 1982, Düzenleme, New York. https://gaiadergi.com/iklim- degisikligini-korumayi-oncelikli-goren-17-yesil sanatci/agnes-denesin-bugday-tarlalari/ Erişim Tarihi: 07.06.2020.

 • Görsel 4. Jackie Brookner, Prima Lingua, 2001, Beton, Volkanik Kaya, Yosunlar, Eğrelti Otları, Sulak Alan Bitkileri, Balık, Çelik, New York. http://jackiebrookner.com/project/prima-lingua/ Erişim

 • Görsel 5. Halil Akdeniz, İzmir Körfezi Kirlenmesi İle İlgili Görsel Değerlendirmeler, 1982, Tuval Üzerine Akrilik, 40X40. Akdeniz, H. (2018). Kültür İmleri-Kavramsal ve Sınır Ötesi. Art-Sanat Dergisi(9), s.555.

                                                                                                    
 • Article Statistics