BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ KORONAVİRÜS PANDEMİ SÜRECİNDE SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK TWİTTER PAYLAŞIMLARININ NİTELİĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 87
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-17 00:35:17.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Number of pages: 243-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci hem yerel hem de küresel ölçekte birçok değişimi beraberinde getirmiştir. 100 yılda bir karşılaşılabilecek en tehlikeli salgın hastalık olma özelliğine sahip olan Koronavirüs, sağlık alanının yanında ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamı derinden etkilemiştir. Özellikle söz konusu salgın hastalık nedeniyle büyükşehir belediye başkanları siyasal iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmalara yönelik toplum ile hızlı ve doğrudan iletişim kurmak, geri bildirimler almak amacıyla sosyal medyayı ve özellikle Twitter’ı aktif olarak kullanmaya başlamışlardır. Pandemi döneminde toplumun tüm ihtiyaçlarını en hızlı şekilde tespit etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için büyükşehir belediye başkanları, Twitter’ı sadece mesaj gönderme amaçlı değil, aynı zamanda platformun temelinde bulunan retweet etme, cevaplama niteliğindeki mention ve alıntılama özelliklerini kullanmalarının yanısıra resim, fotoğraf, video, canlı yayın linki gibi görsel öğeler paylaşabilmektedir. Bu çalışmada, Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinin Türkiye’de en çok konuşulmaya başlandığı, etkisinin hissedildiği 1 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul,  Ankara, Bursa, Gaziantep  ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Alinur Aktaş, Fatma Şahin, Cengiz Ergün’ün resmi Twitter hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri 2.189 paylaşımı “Workbenchdata” aracılığıyla elde edilmiş ve söz konusu paylaşımların niteliği, görsel öğe içeren paylaşımların dağılımı içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, pandemi sürecinde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Alinur Aktaş, Fatma Şahin ve Cengiz Ergün’ün Twitter’ı bir siyasal iletişim aracı olarak kullanmaktadırlar. Ancak Twitter’ın temel nitelikleri arasında yer alan düz tweet, retweet etme, cevaplama niteliğindeki mention, alıntılama ve görsel öğe içeren paylaşımlar gerçekleştirmeleri noktasında kullanımlarının farklılaştığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The coronavirus (Covid-19) pandemic process has brought along a whole range of changes both on local and global basis. The coronavirus pandemic which has the feature of being the most dangerous epidemic disease that had been encountered once in 100 years has unsettlingly devastated the economic, social, political and cultural life as well as the realm of health. Especially due to the epidemic in question, metropolitan mayors have started to actively use social media, and Twitter in particular, in order to carry out political communication activities, to communicate quickly and directly with the society and to receive feedback regarding the works performed and realized during the pandemic process. In order to identify all the needs of the society in the fastest way possible and to meet their needs during the pandemic period, metropolitan mayors use Twitter not only for sending messages, but also benefitting from the retweeting, replying mention and quoting features on the basis of the platform, as well as sharing visual elements such as pictures, photos, videos and referring to links for live broadcasts. In this study, 2.189 posts of Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Alinur Aktaş, Fatma Şahin, Cengiz Ergün who serve as Istanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep and Manisa Metropolitan Mayors between March 1, 2020 and April 30, 2020 on their official Twitter accounts when the coronavirus (Covid-19) pandemic process was the most talked about matter and took effect throughout Turkey were obtained through the “Workbenchdata” and what constitutes the characteristics of the shares in question, and the distribution of the shares containing visual elements were evaluated by subjecting them to content analysis. As a result of the research, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Alinur Aktaş, Fatma Şahin and Cengiz Ergün use Twitter as a political communication tool during the pandemic process. However, it has been revealed that the use of Twitter differs in terms of plain tweeting, retweeting, mentioning as a reply, quoting and sharing with visual elements, which are among the basic characteristics of Twitter.

Keywords


 • Aktaş, A. (2021). Alinur Aktaş Özgeçmiş. Erişim Tarihi: 19.03.2021, https://www.bursa.bel.tr/baskan#ozgecmis

 • Aktaş, A. (2020). Alinur Aktaş Twitter. Erişim Tarihi: 01.03.2020, https://twitter.com/Alinuraktas70

 • Aslan, R. (2020). Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19. Ayrıntı Göller Bölgesi Ekonomik ve Kültür Dergisi, 8 (85): 36-41.

 • Aziz, A. (2019). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Bongrand, M. (1992) Politikada Pazarlama. (Çev. F. Ersoy). İstanbul: İletişim Yayınları

 • Cemiloğlu Altunay, M. (2010). Gündelik Yaflam ve Sosyal Paylaşım Ağları: Twitter ya da “Pıt Pıt Net”. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 31-56.

 • Dünya Sağlık Örgütü. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Erişim Tarihi: 03.02.2021, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 • Eren, B. (2015). Twitter ve Siyasal İletişim. S. Karakulakoğlu, & Ö. Uğurlu içinde, İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar: Twitter, ss. 17-32). Ankara: Heretik Basın Yayın.

 • Ergün, C. (2020). Cengiz Ergün Twitter. Erişim Tarihi: 01.03.2020, https://twitter.com/cengizergun

 • Ergün, C. (2021). Cengiz Ergün Özgeçmiş. Erişim Tarihi: 15.04.2021, http://www.cengizergun.com/s16_ozgecmisi.aspx

 • İmamoğlu, E. (2020). Ekrem İmamoğlu Twitter. Erişim Tarihi: 01.03.2020, https://twitter.com/ekrem_imamoglu

 • İmamoğlu, E. (2021). Ekrem İmamoğlu Kimdir? Erişim Tarihi: 13.02.2021, https://www.ekremimamoglu.com/ekrem-imamoglu-kimdir/

 • Kentel, F. (1991). Demokrasi, Kamuoyu ve Siyasal İletişime Dair. Birikim Dergisi, 39-44.

 • Köker, E. (2016). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası. Ankara: İmge Kitabevi.

 • Koçak, A. (2018). Siyasi Aktörlerin Twitter’ı Siyasal İletişim Bağlamında Kullanımı: 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçimlerine Yönelik İçerik Çözümlemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 • Singh, L., Bansal, S., Bode, L., Budak, C., Chi, G., Kawintiranon, K., Wang, Y. (2020). A first look at COVID-19 information and misinformation sharing on Twitter. Cornell University Social and Information Networks, 1-24.

 • Şahin, F. (2020). Fatma Şahin Twitter. Erişim Tarihi: 01.03.2020, https://twitter.com/FatmaSahin

 • Şahin, F. (2021). Fatma Şahin Biyografi. Erişim Tarihi: 27.03.2021, https://fatmasahin.net/biyografi

 • Tokgöz, O. (2019). Seçimler Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. Ankara : İmge Kitabevi.

 • Twitter. (2021a). Hakkında/About. Erişim Tarihi: 15.03.2021, https://about.twitter.com/tr.html

 • Twitter. (2021b). Twitter'daki Fleets Hakkında. Erişim Tarihi: 14.03.2021, https://help.twitter.com/tr/using- twitter/fleets

 • Wolton, D. (1991). Medya, Siyasal İletişimin Zayıf Halkası. Birikim Dergisi, 51-58.

 • Yavaş, M. (2020). Mansur Yavaş Twitter. Erişim Tarihi: 01.03.2020, https://twitter.com/mansuryavas06

 • Yavaş, M. (2021). Mansur Yavaş Özgeçmiş. Erişim Tarihi: 26.02.2021, http://www.mansuryavas.com.tr/

                                                                                                    
 • Article Statistics