TÜRKİYE’NİN LATİN AMERİKA AÇILIMI: VENEZUELA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 87
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-19 23:58:11.0
Language : İngilizce
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 327-340
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar olmasıyla birlikte, Türkiye küresel arenada aktif bir oyuncu haline gelmiş, böylelikle birçok uluslararası açıdan, Batılı müttefiklerini de göz önünde bulundurarak, yüksek derecede bağımsız kararlar alabilme ve uygulama imkânına sahip olmuştur. Bu, Türkiye’nin komşu ülkelerle ve daha önce göz ardı edilen bölgelerle dış ve ekonomik politika ortaklıklarının yoğunlaşmasına olanak sağlamıştır. Bu bağlamda, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri, Türkiye'nin dış politikasının kilit ve gelecek vaat eden hatlarından biri olarak görülmektedir. Bu çalışma, durgunluk ve canlanma dönemlerinin ardından 2016 yılı itibari ile yoğunlaşan ve çeşitlenen Türkiye Venezuela ortaklığı örneği üzerinden Türkiye'nin Latin Amerika açılım politikasını irdelemeyi amaçlamaktadır. Venezuela, Türkiye’nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ilk diplomatik ilişki kurduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Uzun yıllardır coğrafi uzaklık nedeniyle sınırlı kalan Türkiye-Venezuela ilişkileri, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler'e açılım politikasının yanı sıra son yıllarda artan karşılıklı üst düzey ziyaretler aracılığıyla yeni bir ivme kazanmıştır. Bu kıtalararası işbirliği, diplomatik bağların derinleşmesinin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerin artmasına da yansımıştır. Çalışmada, Türkiye ve Venezuela arasındaki bu ortaklığın altında yatan kilit unsurlara ağırlık verilmektedir. Çalışma, Türkiye ile Venezuela arasındaki bu beklenmedik yakınlaşmanın ortak dış tehditlerle mücadele temelinde oluştuğunu ortaya koymaktadır. Her iki devlet, farklı şiddet seviyelerinde bile olsa, ABD yaptırımları ve baskısı altındadır; her iki ülke ekonomisi de kriz anlarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu açıdan bu faktörler, aralarındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı avantaj temelinde gelişmesine katkı sağlamaktadır. Çalışma, iki ülkenin de son yıllarda gelişen ilişkileri sonucunda hem maddi kazanımlar elde ettiği hem de ideolojik destek sağladıkları sonucuna varmaktadır.

Keywords

Abstract

In recent years, with the Justice and Development Party coming to power, Turkey has become an active player in the global arena, so that in several international perspectives while paying regard to its Western allies, it has high degree of independence in taking and carrying out its decisions. This has resulted in an intensification of Turkey’s foreign and economic policy partnerships with its neighboring countries as well as with previously overlooked regions. In this sense, Latin America and the Caribbean states have been considered as one of the key and very promising lines of Turkey’s foreign policy. This study aims to scrutinize Turkey’s opening policy in Latin America using the exapmle of Turkish Venezuelan partnership, which has been intensified and diversified as of 2016 after periods of recession and boom. Venezuela is one of the countries with which Turkey has established first diplomatic relations in the Latin America and the Caribbean region, Relations betwen Turkey and Venezuela which have stayed limited for many years mainly because of geographical distance, have gathered a new momentum on account of Turkey's opening policy towards the Latin America and Caribbean as well as mutual high-level visits in recent years. This intercontinental cooperation was reflected in the increasing of trade and economic relations, along with the deepening of diplomatic ties. In the study, the main emphasis is placed on the underlying key elements of this partnership between Turkey and Venezuela. The study reveals that the sudden partnership between Turkey and Venezuela is formed on the basis of struggling against common external challenges. The two states are both under sanctions and pressure by the United States even with a differentiating levels of severity; both economies are facing crisis moments. In this respect, these factors make contribution to the enhancement of economic relations between them on the basis of mutual advantage. The study concludes that the two states has made both material gains and received ideological support as a result of the flourishing relations in recent years.

Keywords


 • Akıllı, E. (2015). Turkey’s ever expanding ‘helping hand’ over Latin America. Daily Sabah, Accessed: 23 August 2021, https://www.dailysabah.com/opinion/2015/01/06/turkeys-ever-expandinghelping-hand-over-latin-america.

 • Akıllı, E. and Donelli, F. (2016). Reinvention of Turkish Foreign Policy in Latin America: The Cuba Case. Insight Turkey, C/S. 18 (2): 161-181.

 • Anadolu Agency. (2018, 24 October). Turkish TV Series Makes Leap to Venezuela. Accessed: 23 August 2021, https://www.aa.com.tr/en/culture-and-art/top-turkish-tv-series-makes-leap-to-venezuela/ 1292362.

 • Anadolu Agency. (2018, 9 November). Maduro Praises Turkish Culture, History at Caracas Fair. Accessed: 23 August 2021, https://www.aa.com.tr/en/americas/maduro-praises-turkish-culturehistory-at-caracas-fair/1306902.

 • Anadolu Agency. (2019, 10 August). Turkey Slams US Sanctions Against Venezuela. Accessed: 23 August 2021, https://www.aa.com.tr/en/energy/international-relations/turkey-slams-ussanctions-against-venezuela/26286.

 • Çelenk, A. (2011). Türkiye’nin Latin Amerika Politikasi 2010. Duran, İnat and Özcan (Eds.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2010 (p. 485-501). Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA).

 • Daily Sabah. (2018, 3 December). Turkey working to ‘diversify and deepen’ cooperation with Venezuela: Erdoğan. Accessed: 23 August 2021, https://www.dailysabah.com/dip lomacy/2018/12/03/turkey.

 • Donelli, F. and Levaggi, A. G. (2016). Becoming global actor: The Turkish agenda for the Global South Rising Powers Quarterly, C/S. 1 (2): 93-115.

 • Duran, B. (2019). Why Turkey supports Venezuela's elected leader. Daily Sabah, Accessed: 25 August 2021, https://www.dailysabah.com/columns/duran-burhanettin/2019/01/28/why - turkeysupports-venezuelas-elected-leader.

 • Financial Times. (2019, 28 March). Turkey Failing to Heed US Warnings on Venezuela, Says Trump Envoy. Accessed: 27 August 2021, https://www.ft.com/content/75b4fabe-5176-11e9-9c76bf4a0ce37d49.

 • Levaggi, A. G. and Zengin, H. (2016). A decade of opening. Turkey's new international role in Sub- Saharan Africa and Latin America. Tiempo devorado, C/S. 3 (2): 262-285.

 • Hürriyet Daily News. (2018, 9 July). Venezuela’s Maduro Hails Erdoğan as ‘Leader of New Multi-Polar World’. Accessed: 27 August 2021, https://www.hurriyetdailynews.com/ venuzuelas-madurohails-erdogan-as-leader-of-new-multi-polar-world-134374.

 • Hürriyet Daily News. (2019, 24 January). Maduro Brother, Stand Tall, Erdoğan Tells Venezuelan President After US Move - Turkey News. Accessed: 27 August 2021, https://www.hurriyetdailynews.com/maduro-brother-stand-tall-erdogan-tells-venezue l anpresident-after-us-move-140730.

 • İmdat, Ö. (2020). Turkey and Venezuela: An Alliance of Convenience. Accessed: 3 September 2021, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/LAP 20031 7_ven %20turkey_v2%20%281%29.pdf.

 • Jaramillo, K. (2018, 2 September). Why Turkey sees potential in Venezuela despite its crisis?. Latin American Post, Accessed: 3 September 2021, https://latinamericanpost.com/22978-why-turkeysees-potential-in-venezuela-despite-its-crisis.

 • Jones, D. (2019). Turkey's Erdogan Stands Firm With Venezuela's Maduro. Accessed: 3 September 2021, https://www.voanews.com/europe/turkeys-erdogan-stands-firm-venezuelas-maduro.

 • Kasapoğlu, Ç. (2018). Türkiye ve Venezuela Neden Yakınlaştı?. BBC News Türkçe, Accessed: 3 September 2021, www. bbc.com/turkce/haberler-dunya-45162491.

 • Kızıl, N. (2021). Turkey uses soft power to keep in touch with Latin America: Experts. Daily Sabah, Accessed: 4 September 2021, https://www.dailysabah.com/politics/news-analysis/turkey-uses-softpower-to-keep-in-touch-with-latin-america-experts.

 • Koerner, L. (2016). Venezuela’s Maduro Signs Deals with Turkey and Azerbaijan, Meets with Putin. Venezuelanalysis, Accessed: 3 September 2021, https://venezuelanalysis.com /news/12717.

 • Laya, P. and Koc, Ç. (2019). Turkish Bank Ziraat Closes Door on Venezuela Amid U.S. Sanctions. Bloomberg, Accessed: 4 September 2021, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08- 15/turkish-bank-ziraatcloses-door-on-venezuela-amid-u-s-sanctions.

 • Levaggi A. S. Gonzalez (2011). The Global Rise of Turkey: A Latin American Perspective. Accessed: 5 September 2021, http://encompassingcrescent.com.

 • Levaggi, A. G. (2013). Turkey and Latin America: A New Horizon for a Strategic Relationship. Perceptions, C.S. 18 (4): 99–116.

 • Lowen, M. (2019). Turkey Warned Over Venezuela Gold Trade. BBC, Accessed: 5 September 2021, https://www.bbc.com/ news/world-europe-47092784.

 • Özkan, M. and Akgun, B. (2010). Turkey's opening to Africa. The Journal of Modern African Studies, C/S. 48 (4): 525-546.

 • Önsoy, M. (2017). Latin America-Turkey Relations: Reaching Out to Distant Shores of the Western Hemisphere. Ercan (Ed.), Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach (p. 237–258). Cham, Springer International Publishing. DOI 10.1007/978-3-319-50451-3_12.

 • Özkan, M. (2018). Türkiye - Latin Amerika İlişkileri Üzerine Notlar. Dış Politika, C/S. 1 (3): 97-106.

 • Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs (MFA). (2013, 15 April). Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Naci Koru’nun Fahri Konsoloslar Toplantısının Açılışında Yaptıkları Konuşma, http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakan-yardimcisi-koru-gunumuzde-proaktif-ve-cok-boyutluturk-dis-politikasinda-artik-uzak-ya-da-cok-uzak-gibi-tanimlara-yer-yok.tr.mfa.

 • ______ (2019, 19 August). Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the Recent News on the Relations between Turkey-Venezuela. www.mfa.gov.tr/sc_-52_-turkiye-venezuella-iliskileri-hk-sc.en.mfa.

 • Reuters. (2019, 30 April). Maduro ally Turkey berates Venezuelan opposition for uprising call. Accessed: 5 September 2021, https://www.reuters.com/article/venezuela-politics-turkeyidINKCN1S62BB

 • Shapiro, J. L. (2017). A new era in Turkish-Venezuelan relations?. TRT World, Accessed: 7 September 2021, https://www.trtworld.com/opinion/a-new-era-in-turkish-venezuelan-relations--11205

 • Sputnik (2017, 13 October). USA, Oil and Sovereignty: Factors Driving the Venezuelan-Turkish Rapprochement. Accessed: 7 September 2021, https://sputniknews.com/ analysis/201710131058217331-venezuela-turkey-relations-analysis/

 • Sputnik (2018, 18 May). Erdoğan ve Maduro telekonferansla ticaret anlaşması imzaladı. Accessed: 8 September 2021, https://tr.sputniknews.com/turkiye/201805181033494078-erdogan-madurotelekonferans-anlasma/

 • Şimşek, Y. and Hayatsever, H. (2017). Türkiye-Venezüella yakınlaşmasının altında ne yatıyor?. Sputnik Türkiye, Accessed: 8 September 2021, https://tr.sputniknews.com/20171010/ turkiye-venezuelayakinlasmas-1030527038.html

 • TRT World. (2018, 4 December). Turkey’s Erdoğan Visits Venezuela, Vows to Enhance Ties. Accessed: 7 September 2021, https://www.trtworld.com/turkey/turkey-s-erdogan-visits-venezuela-vows-toenhance-ties-22171.

 • TRT World. (2020, 19 August). Turkey delivers Covid-19 aid to Venezuela amid FM visit to boost ties. Accessed: 10 September 2021, https://www.trtworld.com/americas/turkey-delivers-covid-19aid-to-venezuela-amid-fm-visit-to-boost-ties-39004.

 • U.S. Department of the Treasury. (2019, 25 July). Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP. https://home.treasury.gov/news/pressreleases/sm741.

 • Wilks, A. (2019). As Gold Trade Booms, Venezuela Eyes Stronger Turkey Ties. Al Jazeera, Accessed: 10 September 2021, https://www.aljazeera.com/indepth/features/gold-trade-booms-venezuelaeyes-stronger-turkeyties-190117084423511.html.

 • Yetim, M. (2019). Liberal Temelde Kurumsallaşan Türkiye-Latin Amerika İlişkileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C/S. 19 (1): 167-178.

 • Zorlu, F. (2019). Erdogan voices support for Venezuelan President Maduro, Accessed: 10 September 2021, https://www.aa.com.tr/en/americas/erdogan-voices-support-for-venezuelan-presidentmaduro/1373130.

                                                                                                    
 • Article Statistics