ÇEK ÇİNGENELERİNİN MİTLERİ

Author:

Number of pages: 365-372
Year-Number: 2021-Year: 14 - Number: 88

Abstract

Bu makalede, Rudolf Daniel’in el yazmasında olan iki Çingene miti tanıtılmakta ve tasvir edilmektedir. Çingenelerin sözlü geleneklerinde uzun zamandır korunmuş olan kayıtlı en eski Çingene geleneklerinin bazıları için bu iki mit önemlidir. Bu ve bunun gibi mitleri oluşturan bireysel maddelerin temelinde yazarlar, Çingene göçlerinin yer ve zamanının daha net sonuca bağlanmasına karar verilebileceğini önerir.

Keywords

Abstract

In this article two Gypsy myths that are recorded in a manuscript by Rudolf Daniel are introduced and described. These two myths are significant because they indicate that some of the oldest Gypsy traditions on record were long preserved in the Gypsies’ oral traditions. On the basis of the individual elements that make up these myths and others like them, the authors suggest that a more exact determination of the location and time of the Gypsy migrations can be determined. 

Keywords