TOPLUMSAL KÜLTÜREL GÖSTERGELER BAĞLAMINDA BARBİE OYUNCAK BEBEKLERİN NETFLİX ÜZERİNDEN YAYINLANAN DİZİ ANİMASYONLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-17 23:08:58.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 391-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Barbie bebekler geçmişten günümüze kız çocuklarının oyun ve oyuncak anlayışında yer alan bir figür haline gelmiştir. İlk Barbie bebekler 1959 yılında Mattel tarafından piyasada satılmaya başlamıştır.  Sadece oyuncaklarıyla değil son dönemde yan ürünleriyle de piyasada sıkça rastlanan Barbie markası aslında bir hayat ve hayal tarzıda sunmaya başlamıştır. Özellikle son dönemde Babie çizgi filmlerinde Barbie isimli karakterin annesi, babası, kardeşleri de yer almaya başlamıştır. Barbie markasıyla satılan bebeklerin ve eşyalarının çizgi film içinde aynı ürünlerin animasyonu şeklinde yer verildiği görülmektedir. Özellikle Barbie’nin son dönem dizi animasyonlarda ailesinin ve aile içi diyalogların yer aldığı bir içeriği barındırdığı görülmektedir. Çalışma kapsamında Barbie bebeklerin geçmişten günümüze çizgi filmlerde değişimi kuramsal çerçevede irdelenmektedir.  Daha sonrasında Barbie çizgi filminde aile değerlerinin temsili ve aile içi iletişim örüntüleri içerik analiz tekniği aracılığıyla değerlendirilmektedir. Bu anlamda Barbie bebeklerin toplumsal cinsiyet  ve kültürel göstergeler içerisindeki temsilleri Stuart Hall, Jean Baudrillard ve Michel Foucault’un bakış açısıyla irdelenmektedir. Kültür paylaşılan anlamlarla ilgilidir. Dil, şeylere anlam verdiğimiz içinde anlamın üretildiği ve yayıldığı ayrıcalıklı bir araçtır. Anlamlar sadece dile ortak erişimimiz yoluyla paylaşılabilir. Bu anlamda dil, anlam, kültür için temel özelliktedir. Dil her zaman kültürel değerler ve anlamların asli havuzu olarak görülmüştür. Dil anlamı inşa etmektedir. Kültür kavramlar ve fikirlerle bağlantılı olduğu kadar duygular ve düşüncelerle de bağlantılıdır. Bu çalışmada Barbie bebeklerin dizi animasyonlarında aile değerlerinin temsili ve aile içi iletişim örüntüleri kuramsal çerçeve de yer alan kuramsal çerçeveye göre değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Barbie dolls have become a figure in the game and toy understanding of girls from past to present. The first Barbie dolls were marketed by Mattel in 1959. The Barbie brand, which is frequently seen in the market not only with its toys but also with its by-products recently, has actually started to offer a lifestyle and a dream style. Especially recently, the mother, father and siblings of the character named Barbie have started to appear in Babie cartoons. It is seen that the dolls and their belongings sold under the Barbie brand are featured in the cartoon as animations of the same products. In particular, it is seen that Barbie contains a content that includes her family and family dialogues in the animations of the last period. Within the scope of the study, the change of Barbie dolls in cartoons from the past to the present is examined in the theoretical framework. Afterwards, the representation of family values ​​and intra-familial communication patterns in the Barbie cartoon are evaluated through content analysis technique. Culture is about shared meanings. Language is the privileged means by which we give meaning to things, in which meaning is produced and disseminated. Meanings can only be shared through our shared access to language. In this sense, language is fundamental to meaning and culture. Language has always been seen as the primary repository of cultural values ​​and meanings. Language constructs meaning. Culture is connected with feelings and thoughts as well as with concepts and ideas. In this study, the representation of family values ​​and intra-familial communication patterns in the series animations of Barbie dolls are evaluated according to the theoretical framework included in the theoretical framework.

Keywords


 • Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simulasyon, (6. Basım), (Çev. O. Adanır). Ankara: Doğu Batı.

 • Cox, D. R. (2000). Barbie and Her Playmates. Bell and Howell Information and Learning Company. URL: file:///C:/Users/Samsung/Desktop/c3b3a87f3a47e140620b6529a75aa479.pdf adresinden 27.01.2022 tarihinde erişildi.

 • Cunningham, K. (1993). Barbie Doll Culture and the American Waistland. Symbolic Interaction, 16(1), 79- 83. URL: https://www.jstor.org/stable/10.1525/si.1993.16.1.79 adresinden 25.12.2021 tarihinde erişildi.

 • Erdoğdu, Z. S. ve Taşdelen, B. (2019). Televizyon Reklamlarında Kültürel ve Dini Göstergelerin Kullanımı 2010-2017 Coco-Cola Ramazan Dönemi Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2), 1296-1326.

 • Foucault, M. (2017). Cinselliğin Tarihi. İstanbul: Ayrıntı.

 • Kaya İlhan, Ç. (2022). Neoliberal Politikalar Çerçevesinde Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Tarihsel Sürecinin İncelenmesi. e-Journal of New Media, 6(1), 21-30.

 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu. Journal of Selçuk Communication, 4(3), 21-28.

 • Hall, S. (2017). Temsil kültürel kemsiller ve anlamlandırma uygulamaları. İstanbul: Pinhan.

 • Norton, K.; Olds, T. S.; Olive, S. ve Dank, S. (1996). Ken and Barbie at Life Size. Brief Report, 34(3/4), 287- 294. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/BF01544300 adresinden 10.01.2022 tarihinde

 • Perrin, R. (1999). “Barbie Doll" and "G. I. Joe": Exploring Issues of Gender. The English Journal , 88(3), 83- 85. URL: https://www.jstor.org/stable/821584?seq=1#metadata_info_tab_contents adresinden 12.01.2022 tarihinde erişildi.

 • Rosaldo, M. Z. ve Lamphere, L. (1974). Woman, Culture, Society. California: Stanford University Press.

 • Şahin, S. ve Aral, N. (2012). Aile içi iletişim. Ankara Sağlık Bilimler Dergisi, 1(3), 55-66.

 • Scott, J. W. (2010). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, (Çev. D. Demirler ve F. Dinçer). Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 0(12), 112-138. URL: http://www.feministyaklasimlar.org/wp-content/uploads/2013/05/12-9.TOPLUMSALCINSIYET.pdf adresinden 20.11.2021 tarihinde erişildi.

 • Standing, G. (2011). Prekarya Yeni Tehlikeli Sınıf. İstanbul: İletişim.

 • Tiftik, C. (2021). İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapay Zekâ Teknolojileri ve Uygulamaları. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 0(9), 374-399.

 • Türkan, H. K. (2018). İşlevsel Teori Bağlamında İskenderun Çocuk Oyunları. Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 11(65), 225-240.

 • Weissman, K. N. (1999). Barbie the Icon, the Image, the Ideal An Analytical Interpration of the Barbie Doll in Popular Culture, USA: Upublish.Com.

 • tam adı da Barbara Millicent Roberts'tır 1950'lerin başında Barbara'nın annesi Ruth, kızının ve arkadaşlarının yetişkin kadın

 • direnemediler ve Ruth'un kızından ismini alan ilk Barbie bebekleri 1959'da piyasaya çıktı. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Barbie)

                                                                                                    
 • Article Statistics