SÜREKLİ EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZLİ İŞLETME YÖNETİMİ: LC WAİKİKİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Number of pages: 537-550
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen rekabet koşulları, bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler karşısında işletmeler, en önemli kaynağının eğitilmiş, geliştirilmiş ve işletme amaçlarına yönlendirilmiş işgücü olduğunu anlamış ve kalifiye insan sermayesine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu da beraberinde işletme içerisinde eğitime verilen önemi artırmıştır. Eğitim bütçelerine daha büyük pay ayrılmasıyla birlikte eğitim planları daha detaylı hazırlanmaya başlanmış, en büyük rekabet avantaj kalemlerinden birinin çalışanın sürekli eğitimi olduğu anlaşılmıştır. Sürekli eğitim, kurum içerisindeki her çalışanın kurumun kültürüne, prosedür ve süreçlerine uyumlu çalışmasının yanı sıra kurumun devamlılığı için değişen şartlara hızlı adaptasyonuna ve sürekliliğine katkı sağlamaktadır. İşletme kapsamında yapılan sürekli eğitim, uzun vadeli güçlü bir yatırım olarak görülmektedir. Bu yatırım diğer yatırımların aksine içerisinde risk barındırmamaktadır.

Keşifsel araştırma yöntemlerinden vaka analizi sunularak yapılan bu araştırmada, Türkiye moda perakendesinin öncü markalarından LC Waikiki’nin kurumsal akademi çerçevesinde çalışanlarına yönelik uyguladığı sürekli ve sürdürülebilir eğitim stratejileri ve sertifikasyon programları örneklerle anlatılmakta, sürekli eğitimin işletme ortak amaçları doğrultusunda çalışan ve süreç verimliliğine etkisi tartışılmaktadır. İşletme içi sürekli eğitimin anlatıldığı bu makale, bundan sonra yapılacak olan çalışmalara özellikle vaka analizi kısmı ile kaynak teşkil edeceği ön görülmektedir. Şirketin kimlik ve yapısına uygun özgün geliştirilen bu sertifika programları başka araştırmacılarca karşılaştırmalı olarak değerlendirilebileceği gibi, işletme içi sürekli eğitimin işletme verimliliğine, sadakatine, güven ortamına vb. etkisi nicel araştırma yöntemleri kullanılarak da araştırılabileceği varsayılmaktadır.

Keywords

Abstract

In the face of changing competitive conditions and rapid developments in information technologies, businesses have realized that the most important resource is the trained, developed and directed workforce. As a result, they started to give more importance to qualified human capital. This has increased the importance given to education within the enterprise. With the allocation of a larger share to the training budgets, training plans have started to be prepared in more detail, and it has been understood that one of the biggest competitive advantage factors is the continuous training of the employee.

In this research, which is conducted by presenting a case study from exploratory research methods, continuous and sustainable training strategies and certification programs implemented by LC Waikiki, one of the leading brands of the Turkish fashion retailers, for their employees within the framework of the corporate academy are explained with examples, and the effect of continuous education on employee and process efficiency in line with the common goals of the business is discussed. It is foreseen that this article, which describes continuous in-house training, will be a source for future studies, especially with the case analysis part. These certificate programs, which are uniquely developed in accordance with the identity and structure of the company, can be evaluated comparatively by other researchers, as well as the effects of in-house continuous training on business efficiency, loyalty, trust environment, etc. It is assumed that the effect can also be investigated using quantitative research methods.

Keywords