KLARNET İCRACILARININ DURUŞ BOZUKLUĞU ÜZERİNE İNCELEME VE POTANSİYEL SAKATLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN TAVSİYELER

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-18 13:48:33.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 109-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klarnet eğitim metotlarında veya öğretim yöntemlerinde klarnet icracılarının duruş ve çalış pozisyonlarına yeteri kadar önem verilmediği görülmektedir. Bu durumda, icracılar konuyla ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olamadıkları için sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek şekilde risk altındadırlar. Bedenin doğru bir şekilde konumlandırılması sakatlanma riskini de ortadan kalkmasını sağlar. Meslek hastalığı da denilen duruş bozukluğuna önem vermemek ve gerekli olan önlemleri almamak zamanla çalıcının sakatlanmasına kadar gidebilecek kötü sonuçları doğurabilmektedir. Öğreticinin kişisel ve fiziksel özelliklerine göre klarnet öğrencilerine doğru nefes tekniği, vücudun duruş pozisyonu, ellerin ve omuzun konumlandırma biçimi, başın doğru pozisyonu gibi önem arz eden bilgileri aktarması gerekmektedir. Makalede klarnet icracılarının en çok karşılaştıkları duruş bozuklukları yüzünden yaşadıkları problemler ile bu problemlere bağlı olarak icra sırasında veya sonrasında ortaya çıkan kas zorlanmaları, ağrılar, kramplar ve kas iskelet sistemindeki sorunlardan bahsedilmiştir. Potansiyel sakatlıkların oluşmaması için çalma öncesi yapılması gereken egzersiz ve ısınma programları makalede detaylı şekilde ele alınmış ve önerilerde bulunulmuştur. Doğru olmayan pozisyonda uzun yıllar çalan klarnet icracılarının yaşadığı üst çapraz sendromu ve baş önde postur bozukluğu gibi rahatsızlıklar ayrıca makalede anlatılmıştır. Bu çalışmanın amacı, klarnet çalgısını icra edenlerin duruş bozukluğu sebebi ile icra sırasında veya sonrasında yaşanabilecek sakatlıkların önüne geçilmesine yardımcı olmak ve kaynak niteliğinde bilgilerle icracıların performans kalitesinin artmasına yardımcı olmaktır.

Keywords

Abstract

It is seen that the stance and playing positions of the clarinet players are not given enough importance in the clarinet education methods or teaching methods. In this case, the performers are at risk, which may adversely affect their health, as they do not have sufficient knowledge about the subject. Correct positioning of the body also eliminates the risk of injury. Not paying attention to the bad posture, which is also called an occupational disease, and not taking the necessary precautions can lead to bad results that can lead to injury of the player over time. According to the personal and physical characteristics of the instructor, it is necessary to convey important information to the clarinet students such as correct breathing technique, posture of the body, positioning of the hands and shoulders, and the correct position of the head. In the article, the problems experienced by clarinet players due to the posture disorders they encounter most and the muscle strains, pains, cramps and problems in the musculoskeletal system that occur during or after the performance are mentioned. In order to prevent potential injuries, the exercise and warm-up programs that should be done before playing are discussed in detail in the article and suggestions are made. Disorders such as upper cross syndrome and forward head posture disorder experienced by clarinet players who have played in the wrong position for many years are also described in the article. The aim of this study is to help the clarinet players to prevent injuries that may occur during or after the performance due to posture disorder and to help increase the performance quality of the performers with source information.

Keywords