BELEDİYE VE BAĞLI İDARELERDE FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BORÇLANMA UYGULAMALARI; ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 89
Number of pages: 527-548
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada finansman kaynağı olarak belediyeler ve bağlı idarelerde borçlanma yapısı incelenmiştir. Borçlanmanın temel amacı, belediyelerde borçlanmaya ilişkin uygulamalar, borçlanma türleri, yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kurumlarından yapılan borçlanma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)’nin, EGO Genel Müdürlüğü (EGO)’nun, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2019-2020 ve 2021 yılları arasında gerçekleşen 3 yıllık bütçe giderleri, ABB, EGO Genel Müdürlüğü ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün  2019-2020 ve 2021 yılları bütçe gelir ve giderleri ile borçları incelenmiştir. Belediyelerin hazine garantili dış borç stokları, ABB, ASKİ Genel Müdürlüğü ve EGO Genel Müdürlüğü’nün hazine garantili dış borçları, 2015 yılı ile 2020 yılları arası yerel yönetimler konsolide bilançosu ve borç dağılımı, 2015 ile 2020 yılları arası belediyelerin bütçe gerçekleşme durumları, belediyelerin türlerine göre öz gelirleri ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payları ayrı ayrı incelemiştir. Araştırmada kullanılan veriler, birincil kaynaklardan alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, ABB, EGO Genel Müdürlüğü ve ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait mali veriler kullanılarak analiz çalışmaları yürütülmüştür. Belediyelerde borçlanma gerekçesi olarak bilinen en temel nedenler arasında, vatandaşların kentsel ihtiyaçlarının sürekli bir şekilde artmasına paralel olarak belediyelerin bu hizmetleri karşılayacak derecede yeterli finansal kaynağa sahip olmamaları gelmektedir. Bu sebeple belediyelerde borçlanma konusu araştırmaya değer bulunmuştur. Bu çerçevede ABB, EGO Genel Müdürlüğü ve ASKİ Genel Müdürlüğü örnek çalışma alanı olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the borrowing and debt structures of municipalities as a source of finance have been examined. Borrowing purposes, the borrowing processes applied by municipalities, types of borrowings and debts, debt raised from international and domestic banks and financial institutions, the budget expenditures of three years alone and, revenues, expenditures, and debts for the three years budget of Ankara Metropolitan Municipality (ABB), EGO General Directorate, ASKİ General Directorate between 2019-2020 and 2021 expenditures were analyzed. The guarantees from given for external debt stocks of local governments, treasury-guaranteed for foreign debts of ABB, ASKİ General Directorate, EGO General Directorate, the consolidated balance sheet and debt distribution of local governments between 2015 and 2020, the budget realization status of municipalities between 2015 and 2020, the equity revenues of municipalities according to their types and share received from general budget tax revenues were separately examined. Data used in this study were taken from primary sources and data analysis and evaluation were carried out using the financial data from ABB, ASKİ General Directorate, EGO General Directorate. Results showed that borrowing in municipalities is common due to deficits in municipalities which makes them difficult to have sufficient financial resources to meet services in parallel with the continuous increase in urban needs of people. For this reason, the issue of borrowing in municipalities has been found worthy of research. In this context, ABB, EGO General Directorate, ASKİ General Directorate have been determined as exemplary areas of the study.

Keywords