MEKÂN TEMSİLİNDE YENİ BİR AÇILIM; OTONOM ARAÇLAR

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Number of pages: 253-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan harekete tabi bir varlık olarak her zaman ulaşım için tasarımlar yapmış, bunları geliştirmiştir. Tekerleğin tasarımından günümüze araç tasarımları hiç durmadan ilerleyen, birbirinin bilgisini kullanan, üst üste yığılarak gelişen ve sürekli yenilen bir yapıdadır. Bu süreç sadece fonksiyonun giderilmesi noktasında değil; erkek olmaktan güce, aidiyetten toplumsal statüye birçok anlam ile ilişkilendirilmiştir. Otomobil sektörü kapitalizmin ve tüketimin temel alanlarından birisi olarak ifade edilebilir.

Bu çalışma hareket, ulaşım ve otomobil çerçevesinde günümüzde kullanımına başlanan otonom araçların varlığında gözlemlenen bir noktaya temas etmektedir. Otomobillerin sahip olduğu temel fonksiyon olan hareket kabiliyeti ve ulaşımdan öte mekânsal bir açılımı içermektedir. Bunula beraber mekân kavramı da tasarım ortamında sürekli irdelenen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Otonom araçlarda keşfedilen tasarımsal değişikliğin tanımladığı anlamlara geçmeden önce görselleştirmeler ile otomobillerin ve teknolojik gelişimlerinin kronolojik bir basamağı oluşturulmuş, bu basamaklar çizimler ile ifade edilmiştir.

Bu bağlamda otonom araçların kendi özlerinde var olan bir tasarım değişikliği ile temel fonksiyonun yerini başka bir fonksiyona bırakabildiği durumu ifade edilmiştir. Hem hareket hem de mekân kavramları için yapılan literatür taraması ile altyapısı oluşturulan çalışma dahilinde, gözlemden gelen bilgi literatür ile birleştirilmiş ve bunu ifade etmek için figüratif örneklemler çizilmiştir. Temel yapı dahilinde görsel ve video analizleri, araç tasarımlarının ve tasarımsal anlamlarının anlaşılması için en etkili yolu oluşturmuştur.

Çalışma, ulaşım kavramının amacı ve eylem örüntüsünün nasıl değiştiğine ve günümüzde evirildiği (yeni) anlamını keşfetmeye odaklanmaktadır.

Keywords

Abstract

As a creature subject to movement, man has always made designs for transportation and developed them. From the design of the wheel to the present, vehicle designs are in a structure that progresses without stopping, uses the knowledge of each other, develops by stacking on top of each other and is constantly renewed. This process is not only at the point of eliminating the function; It has been associated with many meanings from being a man to power, from belonging to social status. The automobile sector can be expressed as one of the main areas of capitalism and consumption.

This study touches on a point observed in the existence of autonomous vehicles, which are started to be used today within the framework of movement, transportation and automobile. It includes a  meaning of a space beyond mobility and transportation, which is the basic function of automobiles. In addition to this, the concept of space appears as a subject that is constantly examined in the design environment.

Before moving on to the meanings defined by the design change discovered in autonomous vehicles, a chronological step of automobiles and their technological developments was created with visualizations, and these steps were expressed with drawings.

In this context, it is stated that autonomous vehicles can replace the basic function with another function with a design change that exists in their essence. Within the framework of the study, the infrastructure of which was created by the literature review for both movement and space concepts, the information from the observation was combined with the literature and figurative samples were drawn to express this. Visual and video analysis within the basic structure has created the most effective way to understand vehicle designs and their design meanings.

The study focuses on discovering how the purpose and pattern of action of the concept of transportation has changed and its (new) meaning has evolved today.

 

 

Keywords