GÜNÜMÜZ SANAT ANLAYIŞINDA DOKUMA SANATININ DİSİPLİNLERARASI DÖNÜŞÜMÜ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-21 11:07:58.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 183-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Disiplinler arası sınırların erimesiyle, sanat alanlarında var olan tanımlar, anlamlar, şekiller farklı boyutlarla ve alanlarla birleşerek yeni sanat üretimlerinin varlığını doğurmuştur. Bu süreçte sanatçının manifestosu, izleyicinin niteliği, mekânların sınırları da değişime uğramış olup sanat bu süreçte görüntüden önce anlam olarak varlığını ön planda tutmuştur. Var olan sanat alanlarının farklı disiplinlerle etkileşimi günümüz örnekleminde plastik sanatlar dışına da taşabilmiştir. Bu araştırma, Geleneksel Türk El Sanatlarından dokuma tekniklerinin günümüz sanat anlayışı çerçevesinde farklı disiplinlerle etkileşimi sonucunda yaşadığı dönüşümleri ele almaktadır. Çalışma, dokuma sanatının disiplinler arası sanatta dönüşümünü, geçmişte sahip olduğu anlamıyla araştırmayı ve güncel bakış açılarıyla nasıl ele alındığını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda yerel özellikleri bünyesinde taşıyan dokumanın, evrensel bir sanat alanı olan resim sanatında veya diğer plastik sanatlarda birleşimi incelenerek günümüzde ne tür değişimlere uğradığı ele alınmıştır. Çalışma, Geleneksel Türk El Sanatlarından; “halı ve kilim” dokumalarının disiplinler arası sanat alanındaki kullanımı ile sınırlandırılmıştır ve bu süreçte birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmış olup konu kapsamında yazılmış kaynak taramaları ve görsel incelemeleri yapılmıştır. Araştırma hem güncel sanat anlayışına bir örnek niteliği taşıması hem de geleneksel sanatların farklı alanlarla etkileşimi sonucunda yaşadığı dönüşümü ele alması ve disiplinler arası sanat örneklemi sunması açısından önemlidir. Bu araştırma ile geleneksel bir sanatın farklı disiplinlerle etkileşiminin yerel bir alanı modernize edebildiğini, geleneksel olarak sınıflandırdığımız dokuma ürünlerinin sanatlar arası etkileşimlerle çağdaş sanat statüsüne entegre edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Existential illustrations, senses, shapes have combined with different dimensions and zones, as a result of this, presence of art production has showed up by disappearing the interdisciplinary boundaries. In this process; artist’s manifest, quality of audience and boundaries of zones have changed, also art has given particular particular importance to sense before image. The interaction of existing art fields with different disciplines has also moved beyond plastic arts in today’s sample. This research mentions the transformations resulting from interaction with different disciplines of weaving techniques from traditional Turkish handicrafts within the framework of today’s sense of art. This research aims to examine the transformation of weaving art interdisciplinary art, investigate it in the sense it has in the past, and examine how it is handled from today’s perspectives. It is mentioned what changes the weaving, which has local characteristics, has undergone by examining the combine of painting art, which is universal art space, and other plastic arts. The study is limited by the usage of carpet and rug weaving from traditional Turkish handicrafts in interdisciplinary art space and in this process, primary and secondary sources have been used, written sources have been scanned and visual examination have been done. The research is important both in terms of serving as a model for contemporary art understanding and in terms of addressing the period experienced as a result of the interaction of traditional arts with different fields and offering interdisciplinary art sample. With this research, it is concluded that the interaction of a traditional art with different disciplines can modernize a local area, traditionally classified weaving products are integrated as contemporary status  with the help of inter - arts interactions.

Keywords