DİJİTALLEŞEN DÜNYADA DİN EĞİTİMİNİN YERİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-21 10:30:07.0
Language : İngilizce
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 207-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde kitle iletişim araçlarının sağladığı imkânlar sayesinde dini kurum ve kuruluşlar geniş kitlelere ulaşabilmekte, bireyler ise, bu sayede dini konuları kolaylıkla edinebilmektedir. Eskiden sadece camide dinlenilen vaazlar, bu dijital araçlar sayesinde geniş kitlelere erişimi mümkün kılmış ve dini bilgiler her ortamda ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu vesileyle dinin tebliğ edilmesi daha da kolay hale gelmiştir. Bu nedenle dijitalleşen dünyada kitle iletişim araçları ile din eğitimi arasındaki ilişkinin incelenmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışmada kitle iletişim araçlarının din eğitimi üzerindeki etkileri hakkında değerlendirmeler yaparak bu hususu temellendirmeye çalışmak önem arz etmektedir. Bu yönüyle çalışma, her çeşit toplum tipinde farklı derecelerde ve etkinlikte varlığını sürdüren din kurumu ve medya sektörü arasındaki ilişkiyi ortaya koyması bakımından önemlidir. Yöntem açısından ise medya, dijitalleşme, kitle iletişim araçları ve din eğitimi ile alakalı yazılı ve sözlü kaynaklar araştırılmış ve kazanılan bilgiler bağlamında konumuz detaylı şekilde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, kitle iletişim araçlarının günümüz din eğitimi ve dijitalleşme ilişkisine ayrıntılı olarak yer verilmiş ve konuyla alakalı çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Konuya çok yönlü bakabilmek için de daha önceden yapılmış birçok çalışmaya ulaşılmış ve bunlar arasında anlamlı karşılaştırmalar yapılarak çeşitli örnekler verilmiştir. Aynı zamanda bugün toplumun dijital araçları doğru şekilde kullanarak din eğitimi hususunda daha etkin bir şekilde faydalanabilmesi, araştırmanın elde edilen önemli sonuçları arasında görülebilir.

Keywords

Abstract

Nowadays, religious institutions and organizations can reach large audiences thanks to the opportunities provided by mass media, and individuals can easily acquire religious topics in this way. The sermons, which used to be heard only in the mosque, made it possible to reach large masses thanks to these digital tools, and religious information became accessible in every environment. In this way, it became easier to convey the religion. For this reason, examining the relationship between mass media and religious education in the digitalized world is the main purpose of this research. In addition, in this study, it is important to try to justify this issue by making evaluations about the effects of mass media on religious education. In this context, the relationship between religious education and digitalization of mass media today has been covered in detail and various relevant suggestions have been made. In order to be able to look at the subject Decisively, many previous studies have been reached and meaningful comparisons have been made between them and various examples have been given. At the same time, the fact that the society can benefit from religious education more effectively by using digital tools correctly can be seen among the important results of the research.

Keywords