COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER KAPSAMINDA BEYPAZARI YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TESCİL MEVZUATINCA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 90
Number of pages: 565-586
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Coğrafi işaretleme, yöresel ürünlerin kalitesinin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, yörenin tanıtımının yapılması, ürünün markalaştırılarak katma değerini artırması sebebiyle son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alınması ürünlerin taklitlerinin yapılmasını engellemesi açısından hem yerel hem de ulusal ölçekte önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmada amaç Beypazarı yöresel ürünlerini coğrafi işaretleme kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu tescil mevzuatınca değerlendirmek, yerel halk, üreticiler ve yetkililerin konu ile ilgili görüş ve uygulamaları belirlenmeye çalışmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma katılımcılarını Beypazarı yerel halkı, üreticileri ve coğrafi işaretleme konusunda çalışma yapan yetkililerden 12 kişi oluşturmaktadır. Yetkililer amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir.  Çalışma sonucunda Beypazarı yöresel ürünlerinden Beypazarı havuç lokumu, Beypazarı cevizli tatlı sucuğu, Beypazarı yaprak sarması, Beypazarı tarhanası, Beypazarı 60 katlı baklavası, Beypazarı höşmerim tatlısı, Beypazarı mumbarı, Beypazarı güvecinin coğrafi işaret tescili kapsamına alınabileceği, bu konuda yerel halk ve üreticilerin bir çalışması olmadığı ancak Beypazarı Ticaret Odası ve Beypazarı Belediyesinin çalışmaları olduğu tespit edilmiştir. Beypazarı, zengin kültürel mirası ve tarihi kentsel dokusu olan aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan bir ilçedir. Böyle tarihi ve kültürel mirasa sahip bir ilçede Coğrafi İşaret tescil çalışmalarına önem verilmelidir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda yetkililere destek olarak ürünlerin Coğrafi İşaret tescil süreci yürütülmelidir.

Keywords

Abstract

Geographical marking has become widespread in recent years due to the preservation of the quality of local products, their transfer to future generations, the promotion of the region, and the increased added value of the product by branding. Protecting local products by registering a geographical indication has an important place both at local and national scale in terms of preventing imitation of products. In this study; Within the scope of geographic marking of Beypazarı local products, it was tried to determine the opinions and practices of the local people, producers and authorities by evaluating the Turkish Patent and Trademark Authority Registration legislation. Interview method, one of the qualitative research methods, was used in the study. The research participants are 12 people from Beypazarı local people, producers and officials working on geographical indication. Semi-structured interview form was used as data collection tool in the study. As a result of the study, Beypazarı local products such as Beypazarı carrot delight, Beypazarı sweet sausage with walnuts, Beypazarı grated leaves, Beypazarı tarhana, Beypazarı 60-storey baklava, Beypazarı höşmerim dessert, Beypazarı mumbarı, Beypazarı casserole can be included in the scope of geographical indication of the public and the producers do not have a study on this issue. However, it has been determined that Beypazarı Chamber of Commerce and Beypazarı Municipality have been working. Beypazarı is a town with rich cultural heritage and historical urban texture and is also included in the UNESCO World Heritage Tentative List. In a district with such historical and cultural heritage, attention should be paid to the registration of geographical signs. In this scope of work, the process of registering geographical signs of products should be carried out by supporting the authorities.

Keywords