AHİ EVRAN’A ÖZGÜN BAKIŞ SİSTEMİ OLARAK ANADOLU AÇILIMI -MAVİ AKIM HAREKETİ OLARAK ÇÖZÜM ODAKLI AKADEMİ-

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Number of pages: 157-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya Ekonomik değer formlarının açılım değerli indekslenmesi ve değişimini eviren süreç yenileşmeleri özgüsel eğitim etkisel değişim düzlemleri,  Dünya ekonomisinin yaratma faktörlü değişim gerekçeli varlıksal açılım hedef değişim gelişimine özgü ve Yaratıcı etkin faktörlü değişim biçimleri takvim değişkesel gelişim süreçlerinin insana özgü değerlendirim düzlemlerini açımlamaktadır. Dünya çözüm ekonomisi değişim sistemlerinin ekonomik temelli gelişimleri boyunca değerlendirilen ana akım temelli yapımlar, imgesel gerçekleştirim düzlemleri boyunca ecult değer etkisi olarak bilimlenen değerlendirim ölçütlerini genişleten üç büyük faktörlü yapım değişim etkisel yaratmalı, Enderun özgün açılımlı, Ceylan Derisi özgüsel dönüşümlü ve Ahi Evran özgün değer açılımlı değer toplamı ölçüsüyle biçimlenen ekonomi yapılarını indekslemektedir. Anadolu açılımı, Milennium endeksli dünya ekonomik bileşkesel değerler oluşumun insan faktörlü açılım etkisiyle biçimlenen yeni ekonomik ölçü biçimleri olarak milimer, meanemer tarım ve ekim faktörlü beş ekim değerli yargı endeksini kapsayan sistem üretimsel, verimli ekonomik değer yapılanmaları üzerine kurulan bilginin evrilmesi sürecinin genişletim değeri olarak yaratım faktörlü değişim ekonomilerini kapsamaktadır. Yaratma faktörlü ekim mimarisi Yaratıcı faktörlü dünya minimalist mimarisinin evrimsel dönüşümünün gelişimsel açılımları olarak milenyum endeksli çözümlenen yeni akım yapım değerli, etkisel açılım indeksli yayımların banka sistemlerinin insan aşımsal değerlerini sıfırlayan artı eksi değer dengeli yeni açılım değerleri üreten insana özgü ekonomik oluşum değersel ve denge donanımsal oluşumsal kritiğinin okunumsal değişimini gerçekleyen bilim değerli açılım yönetimsel, dinamik açılım sistemleri etki toplamıdır.   

Keywords

Abstract

Peculiar to Ahi Evran publication dialectic of important part of including terminology practise on the method of Blue Current during the text developed thought involved three big reform related to information of change. The phrase of gazelle skin of occurence and the transformation of Anatolian ascents of new amalgam focus the structuring of original evaluation system by being original sight Ahi Evran and Enderun within alternatives of modernization in education. The Creator’s existence philosophy base on the effective human of humanitaire social structures of change as the domain problem of solution in the process of existence of change. The thought system of nomenclature of ascents has been created according to the thought of three different amalgams the processes of improvement of Madrasah system is read by the publication system of Kâtip Çelebi within milennium readings peculiar to Imge’s form of original Ahi Evran ascensions. The system of nomenclature term stemming from the change of creator has been creating as thought of centenary of milennium philosophy within the milimist system as ascent value of nomenclature science. The thought of Creator’s beloved founding on the change of modern cult consist of the tree form of beauty philosophy including golden proportion of excellent equilibrium philosophy as the philosophy of creation in the planes alternative modern of occurence. The heaven form of Apocalypse flowers of created effect main the writing of text system as the centenary changer writing of beauty philosophy.

Keywords