11. SINIFLARDA STEREOMETRİK TIP GEOMETRİ SORULARININ ÇÖZÜLMESINDE BİT'İN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 16:32:57.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 85-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geometride uzay geometri eğitimi uzun yıllardır en önemli problemlerden biri olmuştur. Uzay-zamanı bükülebilen bir kumaşla karşılaştıran Einstein, fikrini kanıtlamak için kavisli yüzeylerin geometrisini incelemesi gerektiğini fark etti. Bu gelişme, uzay geometrisinden geçmenin mutlaklığını koruyan ve gelişen teknoloji temelli eğitimi öğrencilere daha iyi öğretmek için geometri ve teknolojiyi birleştirmeyi amaçlayan tek taraflı bir gelişme olmuştur. Günümüzde teknoloji tabanlı eğitimin yaygınlaşması ile birlikte uzay geometri kavramı değişime uğramış ve dinamik geometrinin temel bir bölümü olarak “canlı geometri” şeklinde kullanılmaya başlamıştır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde canlı geometri kavramının Orta Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılmasına karşın Azerbaycan eğitim programlarında kullanılmaması bu alandaki eksikliği ortaya çıkarmaktadır. Eğitim ile ilgili bilimsel çalışmaların çoğunda deneysel metotlar kullanılsa da, bu çalışma bir soru-cevap çalışması olmayıp diğer programlardan farklı olarak geometri ve teknolojiyi birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; Çalışmada bilginin öz kontrolü, daha etkileşimli geometri çalışmalarında artış, dinamik geometri kullanımı, stereometrik problemlerin çözümü, uzaklık, açıların değerlendirilmesi ve matematiğin teorik ve eğitsel süreçleri ele alınmaktadır. Ayrıca öğrencilerin problem çözme yöntemlerinin analizi, bir araç olarak otokontrol yönetimi ve Canlı Geometri hesaplama problemlerinin canlı geometriden stereometrik uygulanarak yönetimi verilmektedir. Bu çalışmada verilen bu bilgilerin pedagojik önemi vardır ve önümüzdeki yıllarda Azerbaycan okullarında uygulanması beklenmektedir. Zira bugüne kadar Azerbaycan okullarında canlı geometri terimi okutulmamış ve bu konuda herhangi bir terim çalışılmamıştır.

Keywords

Abstract

Space geometry education in geometry has been one of the most important problems for many years. Comparing space-time to a fabric that can bend, Einstein realized that to prove his idea, he had to study the geometry of curved surfaces. This development is a one-sided development that preserves the absoluteness of passing through space geometry and aims to combine geometry and technology for better teaching of developing technology-based education to students. This study, it isn't a question-answer study, but unlike other programs, it aims to combine geometry and technology. In accordance with this purpose; self-control of knowledge, increase in more interactive geometry studies, use of dynamic geometry, solution of stereometric problems, distance, evaluation of angles and theoretical and educational processes of mathematics are discussed in the study. Moreover, analysing of student’s problem solving methods, as a tool self-control management and management of calculation problems of Live Geometry from live geometry by applying stereometric are given. The information given in this study has pedagogical significance and is expected to be implemented in Azerbaijani schools in the coming years. Because until today, the term geometry living in Azerbaijani schools has not been taught and no term has been studied on this subject.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics