BİR BELLEĞİN YOK OLMASI: BREZİLYA ULUSAL MÜZESİ YANGINI

Author:

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 14:47:57.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 349-372
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyanın farklı coğrafyalarında meydana gelen afetler somut ve somut olmayan kültür değerlerinin varlığını risk altına sokan olayların başında gelmektedir. Türleri ne olursa olsun, uygun yönetim modelleri ile önlenmesi ya da zararının azaltılması mümkün olan afetlerden biri “YANGIN”dır. Sosyal afet statüsünde olan yangınlar tarihi yapılar için önemli hasarlara neden olan büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkmakta olup, insanları, kültürel yapıları ve bu yapıların içerisinde barındırdıkları değerli koleksiyonları tehdit etmeye devam edip, birçok yapıda çoğu geri döndürülemeyecek değerlerin ortadan kaybolmasına sebep olmaktadır. Yangın güvenliği, kültürel mirasın önemli bir bileşenidir. Kullanılan yapı malzemelerine bakılmaksızın tüm yapı gruplarını tehdit eden yangınlara karşı önlem çalışmaları 1900’lü yılların öncesinden günümüze değin gelişme kaydetmesine karşın ne yazıkki halen her coğrafyada büyük kayıplarla karşımıza çıkmaktadır. Meydana gelen vakaların modus operandisinin incelenmesi sonucunda, çıkış nedeni, yayılma nedeni, ilk müdahale ve rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin elde edilen bilgiler yangın risklerinin yönetiminde yol gösterici olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı; yakın geçmişte dünyadaki önemli anıtsal bir yapıda meydana gelen ve kültür mirası üzerinde önemli kayıplara yol açan bir yangında; oluş nedeni, alınan hasar, kayıplar ve rehabilitasyon çalışmaları üzerinden sebep sonuç odaklarını tartışmaya açmaktır. Önemli ikonik anıtsal bir yapının vaka olarak seçilme nedeni ise özellikle bu nitelikteki yapılarda var olan yangın yönetim sistemlerinin olay üzerindeki etkisini de tanımlamaktır.

Keywords

Abstract

The natural disasters, which affect different geographies across the world, are among the incidents that jeopardize the tangible and intangible cultural assets. Fire is one of the disasters that can be prevented, or the effects thereof mitigated by means of appropriate management models in place regardless of their type. Fires, which are in the status of a social disaster, are a great danger that causes significant damage to historical structures, continue to threaten people, cultural structures and the valuable collections they contain, and cause the disappearance of many irreversible values in many buildings. Fire safety is an important component of cultural heritage. Regardless of the building materials used, prevention efforts against fires, which threaten all building groups, have made progress since the pre-1900s, but unfortunately, we still encounter great losses in every geography.

The information obtained upon examination of the modus operandi of the cases about the cause of the incident and spread of fire, and about the first intervention and rehabilitation efforts provide guidance with respect to the management of fire risk.

The aim of this study; in a fire that occurred in an important monumental building in the world in the recent past and caused significant losses on the cultural heritage; The reason for its occurrence is to open the focus of cause and effect for discussion through the damage, losses, and rehabilitation studies. The reason for choosing an important iconic monumental building as a case is to define the effect of fire management systems on the event, especially in buildings of this nature.

 

Keywords