BİR BELLEĞİN YOK OLMASI: BREZİLYA ULUSAL MÜZESİ YANGINI

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 14:47:57.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 349-372
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyanın farklı coğrafyalarında meydana gelen afetler somut ve somut olmayan kültür değerlerinin varlığını risk altına sokan olayların başında gelmektedir. Türleri ne olursa olsun, uygun yönetim modelleri ile önlenmesi ya da zararının azaltılması mümkün olan afetlerden biri “YANGIN”dır. Sosyal afet statüsünde olan yangınlar tarihi yapılar için önemli hasarlara neden olan büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkmakta olup, insanları, kültürel yapıları ve bu yapıların içerisinde barındırdıkları değerli koleksiyonları tehdit etmeye devam edip, birçok yapıda çoğu geri döndürülemeyecek değerlerin ortadan kaybolmasına sebep olmaktadır. Yangın güvenliği, kültürel mirasın önemli bir bileşenidir. Kullanılan yapı malzemelerine bakılmaksızın tüm yapı gruplarını tehdit eden yangınlara karşı önlem çalışmaları 1900’lü yılların öncesinden günümüze değin gelişme kaydetmesine karşın ne yazıkki halen her coğrafyada büyük kayıplarla karşımıza çıkmaktadır. Meydana gelen vakaların modus operandisinin incelenmesi sonucunda, çıkış nedeni, yayılma nedeni, ilk müdahale ve rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin elde edilen bilgiler yangın risklerinin yönetiminde yol gösterici olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı; yakın geçmişte dünyadaki önemli anıtsal bir yapıda meydana gelen ve kültür mirası üzerinde önemli kayıplara yol açan bir yangında; oluş nedeni, alınan hasar, kayıplar ve rehabilitasyon çalışmaları üzerinden sebep sonuç odaklarını tartışmaya açmaktır. Önemli ikonik anıtsal bir yapının vaka olarak seçilme nedeni ise özellikle bu nitelikteki yapılarda var olan yangın yönetim sistemlerinin olay üzerindeki etkisini de tanımlamaktır.

Keywords

Abstract

The natural disasters, which affect different geographies across the world, are among the incidents that jeopardize the tangible and intangible cultural assets. Fire is one of the disasters that can be prevented, or the effects thereof mitigated by means of appropriate management models in place regardless of their type. Fires, which are in the status of a social disaster, are a great danger that causes significant damage to historical structures, continue to threaten people, cultural structures and the valuable collections they contain, and cause the disappearance of many irreversible values in many buildings. Fire safety is an important component of cultural heritage. Regardless of the building materials used, prevention efforts against fires, which threaten all building groups, have made progress since the pre-1900s, but unfortunately, we still encounter great losses in every geography.

The information obtained upon examination of the modus operandi of the cases about the cause of the incident and spread of fire, and about the first intervention and rehabilitation efforts provide guidance with respect to the management of fire risk.

The aim of this study; in a fire that occurred in an important monumental building in the world in the recent past and caused significant losses on the cultural heritage; The reason for its occurrence is to open the focus of cause and effect for discussion through the damage, losses, and rehabilitation studies. The reason for choosing an important iconic monumental building as a case is to define the effect of fire management systems on the event, especially in buildings of this nature.

 

Keywords


 • abc Incêndio atende Museu Nacional, (2018). Rio - No Brasil. Estado de S.Paulo. 2 de Setembro de 2018 Arquivado a Partir do Original em 3 de Setembro de 2018.

 • Adriano B. Kury.; Alessandro P. L.; Giupponi ve Amanda C. Mendes, (2018). Short Communication Immolation of Museu Nacional, Rio de Janeiro – Unforgettable fire and Irreplaceable Loss. Journal of Arachnology 0(46), 556–558.

 • Ahunbay, Z. (2011). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, (6. Baskı). İstanbul: Yem Yayın.

 • Aktürk, İ. (2020). Tarihi Çevre Korumada Rekonstrüksiyon Uygulamaları: Trabzon Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Doç. Dr. Süleyman Özgen), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Dantas, Regina Maria Macedo Costa. (2007). A Casa do Imperador: do Paço de São Cristóvão ao Museu Nacional/ Regina Abreu. Dissertação (Mestrado em Memória Social). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janerio.

 • Erder, C. (1975). Tarihi Çevre Bilinci, (1. Baskı). Ankara: O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayın.

 • Erder, C. (2018). Tarihi Çevre Algısı, (1. Baskı). İstanbul: Yem Yayın.

 • Ertürk, N. (2018). Müzelerde Risklere Hazırlık. Yerel Kimlik Dergisi, 0(55), 26-31.

 • Estadao, (Ed.) (2019). "Em Condicionado Museu Nacional Fogo Que Destruiu O Joelho, Perícia Em Ar Condicionado"S. diz porque o Museu Nacional Destruiu A Febre.

 • FM Global, (2019). It’s Time to Protect Our Heritage and Stop Burning It. FM Global, 0(3), 1-8.

 • GAR, (2015). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR 2015).

 • GAR, (2019). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR 2019).

 • Inquerito no Museu Nacional e Descarta (2020). Uta Omissa' e Cont IncendiadosPF'. 6 de Julho de 2020. Arquivado a partir do original em 7 de Julho de 2020.

 • Museu Nacional, (2019). 1,5 Milhão De Peças Escapam Do Véu. [Museu Nacional: 1,5 Milhão de Peças Sobreviveram ao Fogo Enquanto Outros Prédios Estavam].

 • N277 National Museum, (2020). Overview of the Collections: Past, Present and Future / Editor: Cristiana Serejo. – Rio de Janeiro: Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2020. 120p. Dados eletrônicos. – (Série Livro Digital ; 20 ).

 • Rush, D. vd. (2019). Fire Risk Reduction on the Margins of An Urbanizing World. Contributing Paper to GAR 2019.

 • Tulunay, S. (2019). Tarihi Yapılarda Yangın Tehlikesine Bağlı Gelişen Risklerin Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal), İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. [URL 1] https://www.google.com/maps/place/National+Museum+of+Brazil adresinden 03.04.2022

 • [URL 2] https://www.museunacional.ufrj.br/casadoimperador/ adresinden 04.04.2022 tarihinde erişildi.

 • [URL 3] https://www.nationalgeographic.com/science/article/news-museu-nacional-fire-rio-de-janeiro- natural-history adresinden 02.04.2022 tarihinde erişildi.

 • [URL 4] https://stringfixer.com/tr/National_Museum_of_Brazil adresinden 01.04.2022 tarihinde erişildi. [URL 5] https://www.newyorker.com/news/dispatch/brazil-lost-more-than-the-past-in-the-nationalmuseum-fire adresinden 05.04.2022 tarihinde erişildi. [URL 6] https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45396235 adresinden 07.04.2022 tarihinde erişildi. [URL 7] https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/09/Statement-Museu-Nacional-Rio-ENG-4.pdf adresinden 15.04.2022 tarihinde erişildi. [URL 8] https://museunacionalvive.org.br/en/rescue-of-collections/ adresinden 07.04.2022 tarihinde erişildi. [URL 9] https://www.museunacional.ufrj.br/destaques/docs/500_dias_resgate/livreto_500_dias_de_resgate.pdf adresinden 05.04.2022 tarihinde erişildi. [URL 10] https://www.icon.org.uk/resource/heritage-on-fire-why-are-we-having-this-seminar-why-inbrazil.html adresinden 15.04.2022 tarihinde erişildi.

 • [URL 12] https://www.iccrom.org/sites/default/files/2019 05/fire_risk_management_seminar_rio_de_janeiro_june_2019_final_programme_eng.pdf

 • [URL 13] https://www.iccrom.org/news/international-seminar-addresses-issue-heritage-fire adresinden 16.04.2022 tarihinde erişildi.

 • [URL 15] https://www.museunacional.ufrj.br/destaques/relatorio_mn_vive_2020_2021.html adresinden 17.04.2022 tarihinde erişildi.

 • [URL 16] https://museunacionalvive.org.br/apresentacao/compromissos/ adresinden 23.04.2022

 • [URL 17] https://www.stone-ideas.com/tr/64302/fire-in-brazils-national-museum/ adresinden 06.05.2022

 • [URL 18] https://www.archdaily.com/tag/national-museum adresinden 23.05.2022 tarihinde erişildi.

 • [URL 19] https://remezcla.com/culture/how-you-can-help-rio-de-janeiros-national-museum-after-fire- engulfs/ Fotoğraf: Buda Mendes/Getty Images adresinden 23.05.2022 tarihinde erişildi.

                                                                                                    
 • Article Statistics