PERİNATAL SOSYAL HİZMET VE UYGULAMA ALANI

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 91
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-17 17:22:34.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 403-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hamilelik planlı ya da plansız olması fark etmeksizin çiftler için hem heyecanlı hem de birçok stresi barındıran yeni bir geçiş dönemidir. Bu dönem içerisinde anne ve baba adayları psikolojik ve fizyolojik açıdan ortaya çıkan karmaşık duygular nedeniyle baş etme becerilerini aktif olarak kullanamamaktadır. Dünyada ve Türkiye’de hamilelik döneminde ve sonrasında ortaya çıkan sorunlar her geçen gün artmaktadır. Perinatal sosyal hizmet uygulamasıyla planlı ve sağlıklı gebelik sürecinin oluşturulması, gebelik döneminde yaşanan bireysel, ailevi ve toplumsal sorunların çözülmesi ve doğum sonrasında ortaya çıkabilecek psikososyal risklerin azaltılması mümkün olabilir. Perinatal kayıp, adölesan gebelik, postpartum depresyon, prenatal bağlanma gibi birçok faklı risk durumu ailenin endişe ve stres yaşamasına neden olabilmektedir. Bu süreç içerisinde ailenin profesyonel olarak desteklenmesi ve bilgilendirilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesinde önem arz etmektedir. Bu anlamda gebelik dönemi ve sonrasında anne ve bebeğin iyilik halinin sağlanması için sosyal hizmet müdahalesi gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada hamilelik öncesinden başlayarak bebek bir yaşına gelene kadar geçen süreçte aileye, çevresine ve topluma yönelik psikolojik ve sosyal destek sağlayan perinatal sosyal hizmetin tanıtılması amaçlanmıştır. Çalışmada perinatal sosyal hizmet uygulaması bağlamında perinatal kayıp, adölesan gebelikle mücadele, annenin madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele, prenatal bağlanma, postpartum depresyon, paternal postnatal depresyon gibi konular etrafında perinatal sosyal hizmetin tanıtımına yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Regardless of whether pregnancy is planned or unplanned, it is a new transition period that is both exciting and stressful for couples. During this period, mother and father candidates cannot actively use their coping skills due to the complex emotions that arise in psychological and physiological terms. The problems that occur during and after pregnancy in the world and in Turkey are increasing day by day. It may be possible to establish a planned and healthy pregnancy process, to solve individual, family and social problems experienced during pregnancy and to reduce the psychosocial risks that may occur after birth with the perinatal social work practice. Many different risk situations such as perinatal loss, adolescent pregnancy, postpartum depression, prenatal attachment can cause the family to experience anxiety and stress. In this process, it is important to support and inform the family professionally in the healthy managemant of the process. In this sense, there is a need for social work intervention to ensure the well-being of mother and baby during and after pregnancy. In this study, it is aimed to introduce the perinatal social work, which provides psychological and social support to the family, its environment and the society in the period from pre-pregnancy until the baby reaches one year old. In the study, the introduction of perinatal social work was included in the context of perinatal social work practice, around topics such as perinatal loss, struggle with adolescent pregnancy, maternal substance use and addiction, prenatal attachment, postpartum depression, paternal postnatal depression

Keywords


 • Adams, D. ve Kocik, S. M. (1997). Perinatal Social Work with Childbearing Adolescents. Social Work in Health Care, 24(3-4), 85-97.

 • Afyonoğlu, M. F.; Kesen, N. F.; Canpunar, M. ve Yavuz, M. (2021). Bireylerin Çocuk Kaybı ve Yas Sürecinin Aile Sistem Teorisi Temelinde Sosyal Hizmet Perspektifiyle Değerlendirilmesi. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 0(17), 59-81.

 • Arifin, S. R. M.; Cheyne, H. ve Maxwell, M. (2018). Review of the Prevalence of Postnatal Depression Across Cultures. AIMS Public Health, 5(3), 260-295.

 • Bachman, D. H. ve Lind, R. F. (1997). Perinatal Social Work and the Family of The Newborn Intensive Care Infant. Social Work in Health Care, 24(3-4), 21-37.

 • Bakır, N. ve Sarızayim, Ş. (2020). Gebelerde Psikososyal Sağlık ve Doğum Öncesi Bağlanma Arasındaki İlişki. Perinatoloji Dergisi, 28(2), 73-81.

 • Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss, Vo. 1: Attachment, (2. Baskı). New York: Basic Books.

 • Brandon, A.R.; Pitts, S.; Denton, W.H.; Stringer, C.A. ve Evans, H.M. (2009). A History of the Theory of Prenatal Attachment. J Prenat Perinat Psychol Health, 23(4), 201–222.

 • Çalık, K.Y. ve Aktaş, S. (2011). Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar- Current Approaches in Psychiatry, 0(3), 142-162.

 • Coşkun, A. (1996). Perinatal Hemşirelik Yaklaşımı ve Ekip Çalışmasının Önemi. Perinatoloji Dergisi, 4(3), 181-184.

 • Coşkun, A.M.; Okçu, G. ve Arslan, S. (2019). The Impact of Distress Experienced During Pregnancy on Prenatal Attachment. Perinatal Journal, 27(2), 49–55.

 • Declaration of Barcelona on the Rights of Mother and Newborn (2001). https://escrh.eu/wp- content/uploads/2018/02/declarationofbarcelonaontherightsofmotherandnewborn-1.pdf adresinden 20.03.2022 tarihinde erişildi.

 • Dewart, T. ve Zaengle, D. (2000). The Door’s Perinatal Program for Pregnant and Parenting Teens. Journal of Perinatal Education, 9(2): 39-46.

 • Dökmeci, İ. ve Dökmeci, H. (2012). Resimli Tıp Sözlüğü. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.

 • Durukan, E.; İlhan, M.N.; Bumin, M.A. ve Aycan, S. (2011). 22 Hafta-18 Aylık Bebeği Olan Annelerde Postpartum Depresyon Sıklığı ve Yaşam Kalitesi. Balkan Med J, 0(28), 385-393.

 • Efe, Ş. Y.; Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2009). Türkiye’de Postnatal Depresyon ve Etkileyen Faktörler. J Turkish-German Gynecol Assoc, 0(10), 14-20.

 • Erkal Aksoy Y.; Dereli Yılmaz S. ve Aslantekin, F. (2016). Riskli Gebelerde Prenatal Bağlanma ve Sosyal Destek. Türkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 1(3), 163–169.

 • Erkoç, B. ve Aslan, A. (2020). Perinatal Sosyal Hizmet Uzmanı. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 0(18), 216- 226.

 • Fahey, J.O. ve Shenassa, E. (2013). Understanding and Meeting the Needs of Women in the Postpartum Period: The Perinatal Maternal Health Promotion Model. Journal of Midwifery and Womens Health, 58(6), 613-621.

 • Field, T. (2018). Paternal Prenatal, Perinatal and Postpartum Depression: A Narrative Review. Journal of Anxiety & Depression, 1(1), 1-16.

 • Hibbert, C. (2016). Postpartum Depression & Men: He Facts on Paternal Postnatal Depression (PPND). http://www.drchristinahibbert.com/postpartum-depression-men-the-facts-on-paternalpostnatal-depression/ adresinden 29.06.2022 tarihinde erişildi.

 • Hunter, A.; Tussis, L. ve MacBeth, A. (2017). The Presence of Anxiety, Depression and Stress in Women and Their Partners During Pregnancies Following Perinatal Loss: A Meta Analysis. J. Affect. Discord, 0(201), 153–164.

 • International Federation of Social Workers (IFSW). (2022). Global Definition of the Social Work Profession. https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ adresinden 15.06.2022 tarihinde erişildi.

 • Keser Özcan, N.; Boyacıoğlu, N. E. ve Dinç, H. (2017). Postpartum Depression Prevalence and Risk Factors in Turkey: A Systematic Review and Meta-Analysis. Archives of Psychiatric Nursing, 31(4), 420-428.

 • Lowdermilk, D.; Perry, S.; Cashion, C.; Alden, K. ve Olshansky, E. (2016). Maternity & Women’s Health Care. (Unit 5-6: 600-743). St. Louis, MO: Elsevier.

 • Mahan, C. K. ve Calica, J. (1997). Perinatal Loss: Considerations in Social Work Practice. Social Work in Health Care, 24(3-4), 141-152.

 • Melekoğlu, R.; Evrüke, C.; Kafadar, T.; Mısırlıoğlu, S.; Büyükkurt, S. ve Özgünen, F. T. (2013). Adölesan Gebeliklerin Perinatal Sonuçları. Journal of Turkish Society of Obstetrics & Gynecology, 10(4), 213219.

 • National Association of Perinatal Social Workers (NAPSW). (2007a). Standard for Social Work Services in Perinatal Bereavement. https://www.napsw.org/assets/docs/bereavement-standards.pdf adresinden 13.06.2022 tarihinde erişildi.

 • National Association of Perinatal Social Workers (NAPSW). (2007b). Standard for Adolescent Pregnancy. https://www.napsw.org/assets/docs/adolescent-pregnancy-standards.pdf

 • National Association of Perinatal Social Workers (NAPSW). (2007c). Standard for Field Education in Perinatal Social Work. https://www.napsw.org/assets/docs/field-education-standards.pdf

 • Paladine, H.L.; Blenning, C. E. ve Strangas, Y. (2019). Postpartum Care: An Approach to the Fourth Trimester. American Family Physician, 100(8), 485-491.

 • Pearson, C. (2015). Why Postpartum Depression in Dads Goes Unrecognized and Ignored. https://www.huffpost.com/entry/why-postpartum-depression-in-dads-goes-unrecognized-andignored_n_55db279fe4b0a40aa3ab600e adresinden 05.06.2022 tarihinde erişildi.

 • Perinatal Anxiety and Depression Australia (PANDA) (2022). Contributing Factors to Postnatal Anxiety and Depression. https://panda.org.au/articles/contributing-factors-postnatal-anxiety-anddepression adresinden 02.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Rujiwetpongstorn, J. (2017). Depression: The Silent Crisis During Pregnancy. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology, 25(3), 138-140.

 • Sağlık Bakanlığı (2015). Perinatal Hizmet Birimlerinin Asgari Standartları, Çalışma Usul ve Esasları. https://www.saglikaktuel.com/haber/perinatal-hizmet-birimlerinin-asgari-standartlari-calismausul-ve-esaslari-44036.htm adresinden 13.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Salus Globel Corporatin (2011). The MoreOB Program Overviev. http://www.rmdc.rw/IMG/pdf/MOREOB_Program_Overview_2011-2012.pdf adresinden 22.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Sevindik, F. (2005). Elazığ İlinde Gebelikte Depresyon Prevalansı ve Etkileyen Faktörler, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Feyzane Oğuzöncül), Elazığ: Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Solnit, A. J.ve Stark, M. H. (1961). Mourning and the Birth of a Defective Child. Psychoanalytic Study of the Child, 0(16), 523-538.

 • The National Association of Perinatal Social Workers (2016). https://www.napsw.org/what-is-a- perinatal-socialworker?__cf_chl_managed_tk__=jOT9pe355thuSBjln1Vi7h7mmuZSAwC27XM.gWZ12Cc1643011015-0-gaNycGzNB70 adresinden 17.05.2022 tarihinde erişildi.

 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2021). Doğum İstatistikleri, 2020. (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dogum-Istatistikleri-2020-37229) adresinden 31.06.2022 tarihinde erişildi.

 • Walther, V. N. (1991). Emerging Roles of Social Work in Perinatal Services. Social Work in Health Care, 15(2): 35-48.

 • World Healt Organization. (2020). Adolescent Pregnancy, https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/adolescent-pregnancy adresinden 20.07.2022 tarihinde erişildi.

 • Yıldız, H. (2011). Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 0(4), 63-74.

 • Yılmaz, S. D. ve Beji, N. K. (2010). Gebelerin Stresle Başa Çıkma, Depresyon ve Prenatal Bağlanma Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörler. Genel Tıp Dergisi, 20(3), 99-108.

 • Zastrow, C. (2015). Social Work and Social Welfare: Empowering People, (Twelfth Edition / On ikinci Baskı). Boston: Cengage Learning.

                                                                                                    
 • Article Statistics