HANS FALLADA’NIN “AYYAŞ” VE “KÜÇÜK ADAM NE OLDU SANA?” ADLI ROMANLARINDA TARİHSEL VE TOPLUMSAL PANORAMA

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 92
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-08 21:59:20.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 113-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyılın Alman yazarlarından birisi olan Hans Fallada, sadece Alman edebiyatında değil Dünya edebiyatında da Nasyonal Sosyalist dönem eleştirileri ile dikkat çeken önemli bir yazardır. Fallada, birey olarak yaşadığı dönemin negatif atmosferini hem bireysel açıdan hem de çağın sorunu olarak ele almayı tercih eder. Gerçekten beslenen yapıtlarını, kurmaca figürlerle ve kurmaca olaylarla tamamlar ve gerçeği ve kurmacayı başarılı bir biçimde harmanlar. Tarihsel ve politik konulara gönderme yapan yazar, ana hatlarıyla yazınsal yaratısını bu doğrultuda gerçekleştirir. Onun yapıtlarında arka planda yaşanmış gerçeklik hep hissedilir. Yaşanmış gerçekliği arka fon olarak kullanan yazar, politik, toplumsal ve ekonomik sorunları gündemde tutan yönüyle de dikkat çeker. Yapıtlarında iletmek istediği mesajları üzeri kapalı bir biçimde aktarmayı tercih eden yazar, bu doğrultuda hem figür hem olay örgüsü seçimi ile çağ eleştirel bir yazın dünyası sunar okurlarına. Fallada, gündelik olayları aktaran bir yazar görüntüsü çizse de bu gündelik hayatın ardında iletmek istediği mesajların varlığı onu ve yapıtlarını tanıyan bir okur için şaşırtıcı değildir.

Bu çalışmamızda ele aldığımız “Ayyaş” ve Küçük Adam Ne Oldu Sana?” adlı romanları çağın sorunlarını yansıtan içerikleriyle dikkat çekmiştir. Yazar, seçtiği ve donattığı figürler üzerinden bir çağın sorununa ışık tutmuş ve tarihsel ve toplumsal panoramayı oldukça başarılı bir biçimde somutlaştırmıştır. Bu yüzden söz konusu romanları yazın dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır.

Keywords

Abstract

Hans Fallada, one of the 20th century German writers, is an important writer who draws attention with his criticisms of the National Socialist period not only in German literature but also in world literature. Fallada prefers to deal with the negative atmosphere of the period in which he lived as an individual, both individually and as a problem of the age. He complements his truly nourished works with fictional figures and fictional events, and successfully blends fact and fiction. The author, who refers to historical and political issues, realizes his literary creation in this direction. In his works, the lived reality is always felt in the background. Using the lived reality as a background, the author also draws attention to the aspect of keeping political, social and economic problems on the agenda. The author, who prefers to convey the messages he wants to convey in his works in an implicit way, presents an age-critical literary world to his readers with his choice of both figures and plots in this direction. Although Fallada portrays a writer who conveys daily events, the existence of the messages he wants to convey behind this daily life is not surprising for a reader who knows him and his works.

His novels “The Drunkhard” and “Little Man, What Now?” have attracted attention with their contents reflecting the problems of the age. The author has shed light on the problem of an era through the figures he has chosen and equipped, and has embodied the historical and social panorama quite successfully. For this reason, his novels aroused great repercussions in the literary world.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics