GÜNEY AFRİKA'NIN 3. SINIF KIRSAL OKULLARINDA KESİRLERİN ALGORİTMALARINI ÖĞRETME DİNAMİKLERİ

Author:

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 09:36:38.0
Language : English
Konu : Educational Sciences
Number of pages: 87-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, özellikle okullarında kesirlerin algoritmalarının öğretimi ile uğraşırken, Matematik'in etkili öğretiminde öğretmen deneyimlerini oluşturmaya çalışan bir çalışmadan kaynaklanmaktadır. Kesir algoritmaları, matematikte niceliklerle bütünler ve alt yapılar olarak ilgilenen bir cebir bölümüdür. 3. sınıfta öğrenenler anlamı kavrayamıyor gibi görünüyor ve bu da öğretmenlerin hayal kırıklığına uğramasına neden oluyor. Yazarlar, öğretmenin 3. sınıfta kesirleri öğretme konusundaki ikilemlerine rağmen, okullarda hala etkili öğretimin var olduğunu öne sürüyorlar. Çalışma, tematik olarak analiz edilen verilerin kasıtlı olarak seçilen 8 katılımcıdan yapılan görüşmeler yoluyla toplandığı yorumlayıcılık paradigmasını benimsemiştir. Makale, kesirlerin algoritmalarını öğretmede dinamikleri keşfetmenin, belirgin öğrenci katılımı, somut materyallerin öğrenciler tarafından ele alınması ve öğrenicinin kapsayıcılığı yoluyla fikrin önemli ölçüde geliştirilmesini içerdiğini fark etti. Çalışma, öğretmenlerin öğrencilerine yeterli bir şekilde öğretme seçeneğine sahip olmak için Matematik Temel Bilgilerini (MFK) ve Matematik Pedagojik Alan Bilgilerini (MPCK) uyumlu bir şekilde yansıtmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak, öğretmenlerin 3. sınıf öğrencilerine öğretimde mükemmellik için çok çalıştıkları ve 3. sınıf öğrencilerine etkili kesir algoritmaları öğretmek için karşılaştıkları aşırı kalabalık, yetersiz eğitim ve kaynaklar ve diğer zorluklardan bağımsız olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları bulundu.

Keywords

Abstract

This article emanates from a study which sought to establish teacher experiences in the effective teaching of Mathematics especially when dealing with teaching algorithms of fractions in their schools. Fraction algorithms is a section of algebra in mathematics that deals with quantities as wholes and sub-constructs.  In the grade 3 learners seem to be unable to comprehend meaning and this leads to teachers being frustrated. The authors posit that despite the teacher’s dilemmas about teaching fractions in grade 3, there still exists effective teaching in schools. The study adopted interpretivism paradigm in which thematically analysed data were collected through interviews from 8 purposely selected participants. The paper noticed that exploring dynamics in teaching algorithms of fractions involves significant development of the idea through prominent learner participation, handling of tangible materials by learners and the learner inclusivity. The study reveals that teachers need to compatibly reflect Mathematics Fundamental Knowledge (MFK) and Mathematics Pedagogical Content Knowledge (MPCK) to have the option to adequately teach their learners. Overall, it was found that teachers worked very hard to strive for excellence in teaching grade 3 learners and that they did their best irrespective of overcrowding, inadequate training and resources and other challenges they faced to achieve effective teaching fraction algorithms to their grade 3 learners.

 

Keywords