APHRA BEHN'İN THE FORC’D MARRİAGE OYUNUNDA KADIN BEDENİNİN TEKELLEŞTİRİL(ME)MESİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 92
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-23 23:52:33.0
Language : İngilizce
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 87-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Staged at Lincoln’s Inn Fields Theatre in 1670, The Forc’d Marriage or the Jealous Bridegroom is a successful example of “romantic tragicomedy” by one of the earliest English woman writers, Aphra Behn (Owens and Goodman, 1996: 141). The play is tragic for depicting the suffering of female characters, Erminia, and Galatea, due to patriarchal oppression on women. It employs comedy elements through exposition of complicated love relationships indifferent to social station or marital status. With Behn’s unique perspective on marriage and women’s state in the male-oriented society of seventeenth-century England, the play aptly depicts power relationships, and the patriarchal rule forced on women through arranged marriages and the nature of relationships between female and male characters. The patriarchal practice in the play displays how the female body is monopolised as a prize or property to be given away to the eligible male members of the society whereas female characters struggle to retrieve their agencies and bodies. The transformation of the female body into a property and the suppression of women by the patriarchy are issues handled through the resistance of women against tyranny in this play as a proto-feminist work, which is the focus of this study. Dwelling on the issue of arranged marriages and misogynism in the seventeenth century, the play is still topical, which affirms the contribution and importance of this study.

Keywords

Abstract

1670'de Lincoln's Inn Fields Tiyatrosu’nda sahnelenen The Forc'd Marriage or the Jealous Bridegroom (Zoraki Evlilik ya da Kıskanç Damat), ilk İngiliz kadın yazarlardan biri olan Aphra Behn tarafından kaleme alınmış başarılı bir "romantik trajikomedi" (Owens ve Goodman, 1996: 141) örneğidir. Oyun, kadın karakterler Erminia ve Galatea'nın, kadınlar üzerindeki ataerkil baskı nedeniyle çektikleri acıları aktarması açısından trajiktir. Karmaşık aşk ilişkilerinin sosyal statü veya medeni durum ayırt etmeksizin sergilenmesi yoluyla oyun, komedi unsurlarını başarıyla resmeder. Behn'in on yedinci yüzyıl İngiltere'sinin erkek egemen toplumunda evliliğe ve kadınların durumuna dair benzersiz bakış açısıyla, güç ilişkilerini ve görücü usulü evliliklerle kadınlara dayatılan ataerkil yönetim ve kadın-erkek karakterler arasındaki ilişkilerin doğasını anlatır. Oyundaki ataerkil tutum, kadın bedeninin toplumun uygun erkek üyelerine verilecek bir ödül veya mülk olarak nasıl tekelleştirildiğini ve kadın karakterlerin kendi güçlerini ve bedenlerini geri alma mücadelesini yansıtır. Kadın bedeninin mülke dönüştürülmesi ve kadınların ataerkil sistem tarafından baskı altına alınması, ilk feminist eserlerden biri olan bu oyunda kadınların zorbalığa direnişi yoluyla ele alınan konulardır ve bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. On yedinci yüzyıldaki görücü usulü evlilikler ve kadın düşmanlığı konularını ele alan oyun, yirmi birinci yüzyılda hala güncelliğini korumaktadır, ki bu da bu çalışmanın katkısı ve önemini doğrulamaktadır.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics