ÜNİVERSİTELERİN (GELENEKSEL) TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMLERİNDE KUYUMCULUK-TAKI TASARIMI EL SANATININ ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 92
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-23 23:39:30.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 237-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürekli değişen ve gelişen el sanatları; bir toplumun beğenisi, duygusal tepkisi ve kültürünü oluşturan ve oluşturmaya devam edecek olan mekanizmalarının yansıtılmasıdır. Buna göre geleneksel el sanatları; yapıldığı döneme kadarki bir ulusun izlerini taşıyan, ticari kaygı ya da estetik adına tümüyle bir sanatçı elinden çıkan sanatsal eserler bütünüdür. Geleneksel Türk el sanatları ise süregelmiş Türk kültürüne ait sanatlar ve uygulama tekniklerinin tamamını kapsamaktadır.

Kültür Bakanlığı’nın kültürel miras çatısı altında bu zamana kadarki oluşturduğu kayıtlara göre Geleneksel Türk el sanatları; dokuma, giysi, işleme ve süsleme sanatları adı altında 4 başlıkta toplanmıştır. Yapılan geleneksel sanatsal tekniklerin kalıcılığı ve sonraki nesillere aktarımı adına bu önemlidir. Bu başlıklara göre, tüm geleneksel Türk el sanatlarına ait teknikler birleştirilmiştir. Teorik olarak bu noktaya getirilen el sanatlarımızın yükseköğrenimdeki eğitimi anlamında ise birkaç tekniğin eğitimiyle sınırlı kalınmaktadır. Sayısal verilere göre, Türkiye genelinde 2022 yılı itibariyle (Geleneksel) El Sanatları adı altında 2 lisans ve yaklaşık 30 kadar ön lisans düzeyde eğitim veren üniversitelerde; Halı-Kilim Dokuma, Örgü, Nakış, Tezhip ve Minyatür branşlarında dersler verilmekte, bunun dışında kalan el sanatlarımız ise neredeyse yer almamaktadır.

Geleneksel el sanatlarımızın eğitimindeki bu eksiklik son yıllarda yine el sanatlarına ait teknik ve uygulamaların isimleriyle bölümler açılarak giderilmeye başlamış; fakat yeterli düzeye ulaşmadığı da görülmektedir. Buna örnek olarak geleneksel el sanatlarımızdan olan kuyumculuk-takı tasarımı bunlardan sadece biridir. Buna göre geleneksel el sanatlarımızdan kuyumculuk sanatına ait eğitimler veren 4 devlet ve 1 vakıf olmak üzere; Takı Teknolojisi ve Tasarımı ile Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı adıyla lisans düzeyinde 5 bölüm, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı adıyla 20’den fazla ön lisans düzeyinde bölüm yer almaktadır. Lisans düzeyinde eğitim veren 2 üniversite özel yetenekle öğrenci kabul etmektedir.

Lisans düzeyinde eğitimin Geleneksel El Sanatları çatısı altında ana bilim dalı olarak açılamama sebebi olarak, açılmak istenen diğer geleneksel branşlar bazında öğretim üyesi eksikliği ya da yeterli fiziki koşulların oluşturulamaması gibi kaygılar/nedenler gösterilebilir.

Keywords

Abstract

Constantly changing and developing handicrafts; It is the reflection of a society's taste, emotional response and the mechanisms that have formed and will continue to create its culture. Accordingly, traditional handicrafts; It is a collection of artistic works that bear the traces of a nation up to the time it was built, and which are entirely produced by an artist in the name of commercial concern or aesthetics. Traditional Turkish handicrafts, on the other hand, covers all the arts and application techniques of the ongoing Turkish culture.

According to the records created by the Ministry of Culture under the roof of cultural heritage, Traditional Turkish handicrafts; Weaving, clothing, embroidery and decorative arts are gathered under 4 headings. This is important for the permanence of the traditional artistic techniques and their transfer to the next generations. According to these titles, the techniques of all traditional Turkish handicrafts are combined. Theoretically, the education of our handicrafts in higher education, which has been brought to this point, is limited to the education of a few techniques. According to the numerical data, as of 2022, in the universities that provide 2 undergraduate and approximately 30 associate degree education under the name of (Traditional) Handicrafts; Classes are given in the branches of Carpet-Kilim Weaving, Knitting, Embroidery, Illumination and Miniature, and our handicrafts are almost absent.

In recent years, this deficiency in the education of our traditional handicrafts has started to be eliminated by opening sections with the names of techniques and applications of handicrafts, but it is seen that it has not reached a sufficient level. As an example, jewelry-jewelery design, one of our traditional handicrafts, is just one of them. Accordingly, 4 state and 1 foundation providing training on the art of jewellery, one of our traditional handicrafts; There are 5 undergraduate level departments under the name of Jewelry Technology and Design and Jewelery and Jewelery Design departments, and more than 20 associate degree departments under the name of Jewelery and Jewelry Design. Two universities that provide undergraduate education accept students with special talents.

Concerns/reasons such as the lack of faculty members on the basis of other traditional branches or the inability to create sufficient physical conditions can be cited as the reason why undergraduate education cannot be opened as a major under the umbrella of Traditional Handicrafts.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics