EĞİTİMDE TARTIŞMALI KONULARIN SEÇİMİNDE KRİTER SORUNUNUN FELSEFİ TEMELİ

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 92
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-30 22:24:40.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tartışma, günlük hayatımızın kaçınılmaz bir yönüdür. Zararlı yanlarının yanında, aynı zamanda bir toplumda sürdürebilir iş birliğinin, barışçıl demokrasinin de kurucu yapıtaşıdır. Onun vatandaşlar üzerindeki etkisi; vatandaşların inançlarını şekillendirmekten, kişiler arasında verimli görüş alışverişine neden olmaktan, farklı kültürel geçmiş ve kimliklere sahip olan diğerlerine karşı açık olmaya kadar birçok farklı şekilde değişebilir. Bu sebepten ötürü, tartışmalı konuların sınıflara ve okullara taşınmasının öğrencilere ve topluma gelişkin bir hayat sürdürmeleri gibi çok çeşitli faydalı araçlar sağlayacağı ele alınmıştır. Benzer şekilde, tartışmalı konuların okullarda öğretilmesi, öğrencilerin eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini ve politik katılımlarını ortaya çıkarması temelinde gerekçelendirilmiştir. Ancak, tartışmalı konuların değerliliğine karşın, tartışmalı konuların nasıl belirleneceğine çok az dikkat edilmektedir. Oysa ilgili alanda tartışmalı konuların belirlenmesi için bazı işlevsel kriterler bulunmaktadır. Hatta ileri sürülen kriterler kendi arasında ve birbirine karşı da birçok tartışmayı barındırmaktadır. Bu da eğitimde/sınıf ortamında tartışmalı konuları kullanmak isteyen öğretmenlere zengin bir kaynak sağlamaktadır. Bu kriterler arasında davranışçı kriter, epistemik kriter, politik kriter ve politik otantik kriter sayılabilir. Bu nedenle bu makale, “Tartışmalı konuların seçiminde hangi kriter uygulanmalı?” sorusunu ön plana çıkarmakta ve tartışmalı konuların seçilmesine yönelik ileri sürülmüş kriterlerin detaylı bir incelemesini kuramsal olarak ortaya koymaktadır. Her bir kriterin güçlü ve zayıf yanlarını derinlemesine inceledikten sonra, son söz olarak bu makale, öğretmenlerin hangi erdemleri kendilerinde geliştirmeleri gerektiğini ele almaktadır.

Keywords

Abstract

Controversy is an inevitable aspect of our daily lives. Besides its deleterious aspects, it is also a constitutive ingredient of sustained cooperation in a society, of peaceful democracy as well. Its effectiveness on citizens can vary in ways ranging from shaping their beliefs, giving rise to fruitful conversations between parties, to openness to others who hold different identities, and cultural backgrounds. For that reason, it has been taken that bringing controversial topics into classrooms and schools will provide students and society with multifarious salutary tools as such to lead a flourishing life. By the same token, teaching controversial issues in schools have been justified on the basis that it brings out critical thinking, questioning skills and political participation of students. However, despite the valuableness of controversial issues, there is little attention has been paid to how controversial issues can be identified. However, there are some functional criteria for identifying controversial issues in the relevant field. In fact, the criteria put forward contain many discussions among themselves and against each other. This provides a rich resource for teachers who want to use controversial topics in education/classroom environment. These criteria include behavioral criterion, epistemic criterion, political criterion, and political authentic criterion. Therefore, this article brings to the fore the question "Which criteria should be deployed in selecting controversial issues?" and theoretically gives an in-detail examination of criteria that have been proposed with respect to selecting controversial issues. Having drilled down each criterion's pros and cons deeply, as an epilogue, this article is to addresses which virtues teachers should aspire to cultivate in themselves.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics